• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Direktors                                                              Vadība

(Uz Anitas Krūmiņas prombūtnes laiku)                                        

Mārtiņš Brencis

Darba pieredze

2018.g. apr. – līdz šim brīdim

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, direktora pienākumu izpildītājs

2016.g. febr. – 2018.g. apr. Finanšu ministrija, Eiropas Savienības fondu lietu departamenta direktors 
2015.g. apr. – 2016.g. febr. Finanšu ministrija, Budžeta departamenta direktors
 
2012.g. nov. – 2015.g. apr.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Juridiskā departamenta direktors 
2008.g. okt. – 2012.g. nov.  Finanšu ministrija, Tiesību aktu departamenta direktors 
2008.g. apr. – 2008.g. okt. Labklājības ministrija, Darba departamenta direktors 
2008.g. apr. Nodarbinātības valsts aģentūra, Juridiskā un informācijas tehnoloģiju attīstības departamenta direktors
2007.g. sept. – 2008.g. marts Nodarbinātības valsts aģentūra, Administratīvā departamenta direktors
2005.g. sept. – 2007.g. aug. Nodarbinātības valsts aģentūra, Juridiskā departamenta direktors
2005.g. aug. – 2005.g. sept. Nodarbinātības valsts aģentūra, Juridiskā departamenta Struktūrfondu un tiesiskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs 
2004.g. dec. – 2005.g. jūl. Nodarbinātības valsts aģentūra, Juridiskā departamenta direktora vietnieks
2004.g. jūl. – 2004.g. dec. Nodarbinātības valsts aģentūra, Juridiskā departamenta jurists
2004.g. apr. – 2004. g. sept. 8.Saeima, deputāta palīgs
2002. g. maijs – 2004. g. apr. Izglītības satura un eksaminācijas centrs, vadītāja palīgs juridiskajos jautājumos
2001. g. okt. – 2002. g. maijs Rīgas Domes Revīzijas komisija, revidents 
 

 

Papildu profesionālā pieredze

Kvalitātes vadības prasmes

30.05.2005. Kvalitātes vadības pamati un ISO 9001:2000 Standarta skaidrojums
03.07.2006. Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais auditors
01.09.2006. Vadības sistēmas pilnveidošana organizācijā


Darba pieredze izglītības jomā

2005.g. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu licencēšanas komisijas loceklis
2005.g. Latvijas Universitātes Studiju programmu kvalitātes kontroles komisijas loceklis


Starptautiskā pieredze

2015.g. janv. Singapūra valdības apmācības programmas kurss ,,Public private partnership in development of infrastructure projects"
2010.g. marts Starptautiskā Valūtas fonda apmācības Vīnē, divu nedēļu seminārs par centrālo banku un finanšu sektora likumdošanu – ievadkurss juristiem (JV10.05)
2008.g. apr. - okt. Latvijas Republikas valdības pārstāvis Eiropas Savienības Nodarbinātības komitejā
2007. g. nov. Starptautiskais seminārs Slovākijā, projekta „Various Models of Employment Services” ietvaros 
2007. g. maijs Starptautiskā konference Maltā „Peer Review” Assisting the Disadvantaged Groups” Eiropas Komisijas projekta „Mutual learning of the European employment strategy” ietvaros
2006.g. apr. - maijs Angļu valodas programmas apguve Lielbritānijā, Vusterā (Worchester)
2006.g. marts Pieredzes apmaiņas seminārs Īrijā, Īrijas valsts un pašvaldību nodarbinātības dienestos par nodarbinātības politikas ieviešanu un bezdarba problēmu risināšanu
2005.g. nov. ieredzes apmaiņas seminārs Austrijā par nodarbinātības politikas ieviešanu un bezdarba problēmu risināšanu
2005.g. marts Starptautiskā konference „Starptautiskā migrācijas un darba tirgus pārvalde” Francijas nodarbinātības dienesta organizētās programmas „Fourth Talks of Employment” ietvaros
2005.g. marts Pieredzes apmaiņas seminārs Itālijā, Itālijas Darba un Sociālo lietu ministrijā par nodarbinātības politikas ieviešanu un bezdarba problēmu risināšanu
2005.g. marts Pieredzes apmaiņas seminārs Beļģijā, Beļģijas federālajos un reģionālajos nodarbinātības dienestos par nodarbinātības politikas ieviešanu un bezdarba problēmu risināšanu
2004.g. dec. Ukrainas prezidenta vēlēšanu starptautiskais novērotājs

Izglītība

1999. – 2004. Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu profesionālā studiju programma, iegūta profesionālā kvalifikācija „Jurists” (ar Akadēmiskās informācijas centra 02.02.2018. lēmumu nr.142/32841 pielīdzināts profesionālajam maģistra grādam un piektajā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai)
1996. – 1999. Jūrmalas 1.ģimnāzija
1990. – 1996.  Slokas pamatskola
1988. – 1990.  Jūrmalas 1.vidusskola 

 

Sabiedriskās aktivitātes

2015. – līdz šim brīdim Latvijas Universitātes Absolventu kluba valdes loceklis
2007. – 2009. Latvijas Studentu apvienības valdes loceklis
2004. – 2005. Latvijas Studentu apvienības valdes loceklis
2002. – 2004. Latvijas Universitātes Studentu padomes biedrs
1999. – 2004. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Studentu pašpārvaldes biedrs 

Valodu zināšanas

Latviešu, angļu, krievu

 

Direktore                                      

No 2018. gada 11. aprīļa - ilgstošā prombūtnē

Anita Krūmiņa

Darba pieredze

2011.g. aug.- šobrīd Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktore, Finanšu ministrija
2011.g. jūn. - 2011.g. aug. Direktora vietniece stratēģiskajos un finanšu jautājumos, Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore, Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
2007.g. jūn.- 2011.g. jūn. Direktora vietniece programmu vadības jautājumos, Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore, Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
2005.g. okt.- 2007.g. jūn. Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore, Valsts aģentūra Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
2003.g. okt.- 2005.g. okt. Projektu vadības un iepirkumu departamenta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ieviešanas daļas vadītāja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
2003.g. janv.- 2003.g. okt. Projektu vadības un iepirkumu departamenta Ne-investīciju daļas vadītāja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Finanšu ministrija
2002.g. janv.- 2003.g. janv. Projektu vadītāja Phare pārrobežu sadarbības projektiem, Centrālā finanšu un kontraktu vienība, Finanšu ministrija
2001.g. janv.- 2002.g. janv. Speciāliste – projektu koordinatore, Rīgas reģiona attīstības padome
1999.g. janv. - 2000.g. dec. Phare/Interreg IIC pārrobežu sadarbības projekta koordinatora asistente, Rīgas rajona padome

 

Papildu profesionālā pieredze

kopš 2014.g. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekle
2015., 2016.g. Īstermiņa lektore ES fondu vadības jautājumos apmācību semināros, Eiropas Nodokļu, ekonomikas un tieslietu akadēmija, Berlīne, Vācija
2011.g.-2016.g. Īstermiņa eksperte vadības kontroles sistēmas jautājumos Eiropas Komisijas līdzfinansētos projektos atbalstam Reģionālās Konkurētspējas Darbības Programmas vadības sistēmas ieviešanai Horvātijas valsts administrācijā, Ekonomikas, nodarbinātības un uzņēmējdarbības ministrija, Reģionālās attīstības un Eiropas Savienības fondu ministrija, Zagreba, Horvātija
2009.-2015.g. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas locekle
2004.-2009.g. 2004.-2006.gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda Vadības komitejas locekle

Izglītība

1998-2001 Starptautisko attiecību (ekonomikas) maģistra studiju programma, Latvijas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts; iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
1994-1998 Tiesību zinātņu bakalaura studiju programma, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas fakultāte; iegūts bakalaura grāds ekonomikā

 

Profesionālās apmācības, semināri

2016., 2014.,

2013., 2012.,

2009.g.marts

Ikgadējie ES fondu simpoziji, Eiropas Nodokļu, ekonomikas un tieslietu akadēmija, Berlīne, Vācija
2015.g.okt. Mācību seminārs “Financial Instruments in the Programming Period 2014-2020”, Valsts kanceleja, Rīga, Latvija
2015.g.okt. Mācību seminārs “Performance Audits: The Approach to Sound Financial Management – the Practice of the European Court of Auditors Explained”, Valsts kanceleja, Rīga, Latvija
2014.g.okt. Stratēģisks seminārs par ES fondu risku vadību 2014.-2020.g. plānošanas periodā, KPMG, Rīga, Latvija
2014.g.jūn. Mācību seminārs “The Opportunities of Simplification within the Structural Funds”, Valsts kanceleja, Rīga, Latvija
2013.g.janv., nov. Mācību programmas “”Pilnveidotā valsts pārvaldē nodarbināto novērtēšanas sistēma: mērķu un sasniedzamo rezultātu definēšana NEVIS” un “Darba izpildes novērtēšana un attīstības pārrunas”
2010.g. dec. Mācību seminārs "Double Financing: Making better Prevention, Detection and Correction", Eiropas apmācību centrs Parīzē, Brisele, Beļģija
2010.g. jūl. "Valsts atbalsta kontroles sistēma ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ietvaros", Rīga, Latvija
2010.g. jūl. Darba seminārs "Analysis of CFCA checklists for EU structural funds administration processes", Valsts Kanceleja sadarbībā ar Eiropas Apmācību centru Parīzē, Rīga, Latvija
2010.g. feb. Apmācību seminārs "Applying the Structural Funds Regulations", 2007-2013, Valsts Kanceleja sadarbībā ar Eiropas Valsts administrācijas institūtu, Rīga, Latvija
2008.g. nov. Seminārs "Financial Control 2007-2013 the New Requirements and how to meet them", Eiropas Nodokļu, Ekonomikas un tieslietu akadēmija, Berlīne, Vācija
2008.g. jūn. Seminārs "Financial Management of the EU Structural Funds", Eiropas Valsts administrācijas institūts, Māstrihta, Nīderlande
2007.g. apr. Seminārs "Making Private-Public Partnership Work – A Practical Guide", Eiropas Valsts administrācijas institūts, Māstrihta, Nīderlande
2006.g. jūn. Apmācību seminārs "Structural Funds and Regional Development: how to get in Practice a better Management?" Eiropas Apmācību centrs Parīzē, Francija
2004.g. marts Apmācību seminārs "The Management of Structural and Cohesion Funds lessons for Accession and Candidate countries from Ireland's experience", Lēvenes institūts Īrijai Eiropā, Beļģija
2004.g. marts Prakstiskā darba apmācības Phare projekta "Administration and Management of the Phare Economic and Social Cohesion (ESC) Programme – Further Development of the ESC Management Systems and Transition to the European Regional Development Fund Management Practices (EuropeAid/116198/D/SV/LV)" ietvaros, iekļaujot apmācību vizīti Eiropas Struktūrfondu un Kohēzijas fonda administrējošajās iestādēs (ICEP, SFE, PRIME, ADI, Ekonomikas ministrija) Lisabonā, Portugālē
2004.g. Apmācības Phare projekta Technical Assistance for Gap Closing in Comprehensive Training on Legislative Documentation (Phase 2 of EDIS Roadmap) for the Central finance and Contracting Unit/Implementing Agency for Economic and Social Cohesion Programmes in Latvia ietvaros

 

Valodu zināšanas

Latviešu, angļu, krievu, vācu

pēdējo reizi aktualizēts: 11.04.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2019
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2019-05-13

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai par ESF atbalstu digitālo mācību līdzekļu izstrādei
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
futbols
ISO
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu