• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
CENTRĀLĀS FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRAS VADĪBA
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktore Anita Krūmiņa 22306116 cfla[at]cfla.gov.lv
Direktora vietnieks Eiropas Savienības fondu sistēmas attīstības jautājumos Mārtiņš Brencis 20029022 martins.brencis[at]cfla.gov.lv
Direktora vietniece programmu un projektu atbilstības jautājumos, Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta direktore Gundega Šulca 29514645 gundega.sulca[at]cfla.gov.lv
Programmu vadības un uzraudzības departamenta direktore Dace Burkāne 26016872 dace.burkane[at]cfla.gov.lv
Informācijas sistēmu attīstības departamenta direktors Artūrs Kauliņš 26016706 arturs.kaulins[at]cfla.gov.lv
Infrastruktūras attīstības departamenta direktore Solita Dombrovska 26018066 solita.dombrovska[at]cfla.gov.lv
Sociālās infrastruktūras departamenta direktors Edgars Kalbergs 28800776 edgars.kalbergs[at]cfla.gov.lv
Vides un energoefektivitātes departamenta direktore Dana Heiberga 29646106 dana.heiberga[at]cfla.gov.lv
Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore Marina Vorobjova-Vaišļa 26017142 marina.vorobjova-vaisla[at]cfla.gov.lv
Cilvēkresursu attīstības projektu departamenta direktore Sandra Rieksta 29625772 sandra.rieksta[at]cfla.gov.lv
Izglītības un zinātnes attīstības departamenta direktore Gertija Žlabe 29520524 gertija.zlabe[at]cfla.gov.lv
Administrācijas vadītāja Irēna Priede 26950439 irena.priede[at]cfla.gov.lv
Finanšu vadības un grāmatvedības departamenta direktore Anita Ozola 26950375 anita.ozola[at]cfla.gov.lv
KOMUNIKĀCIJAS UN KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻA
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Nodaļas vadītāja Daiga Reihmane 26820413 daiga.reihmane[at]cfla.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Luste 26019685 ieva.luste[at]cfla.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Krupenkova 26808660 linda.krupenkova[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte - klientu apkalpošanas vadītāja Dace Fūrmane 27009103 dace.furmane[at]cfla.gov.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Evita Kusiņa 26012876 evita.kusina[at]cfla.gov.lv
Klientu apkalpošanas speciāliste Tatjana Ornicāne 27012216 tatjana.ornicane[at]cfla.gov.lv
IEKŠĒJĀ AUDITA NODAĻA
Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Auditore Ilona Pētersone 26019623 ilona.petersone[at]cfla.gov.lv
PROGRAMMU VADĪBAS UN UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTS
Programmu uzraudzības un stratēģiskās plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Viktorija Maksimenko 26950226 viktorija.maksimenko[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Sintija Germa 26950266 sintija.germa[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Regīna Vigula 27053305 regina.vigula[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Anda Dručka 29557967 anda.drucka[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Irina Krūmiņa 26950274 irina.krumina[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Jolanta Trokša 20035706 jolanta.troksa[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kitija Kļaviņa 26019979 kitija.klavina[at]cfla.gov.lv
Programmu vadības un metodikas nodaļa
Nodaļas vadītāja Alda Apsīte 29630039 alda.apsite[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Olga Kuzenkova 29618515 olga.kuzenkova[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Aigars Rumba 26950629 aigars.rumba[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Rūdolfs Lūsis 22317854 rudolfs.lusis[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inuta Kaļķe 26950812 inuta.kalke[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Tatjana Pašāne 20038808 tatjana.pasane[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Jolanta Čerpakovska 26010880 jolanta.cerpakovska[at]cfla.gov.lv
JURIDISKĀ NODROŠINĀJUMA UN PROJEKTU ATLASES DEPARTAMENTS
Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļa
Nodaļas vadītāja Agija Bistere 26007911 agija.bistere[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Antra Dzērve-Štrāla 20361621 antra.dzerve-strala[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Viktorija Boboviča 20373447 viktorija.bobovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Anita Čāčus 27056689 anita.cacus[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Santa Borkovica 29903166 santa.borkovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Karina Visikovska 20019248 karina.visikovska[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Agrita Ķepīte 29720335 agrita.kepite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Laura Ausmane 20043974 laura.ausmane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Elvīra Prokofjeva 27072590 elvira.prokofjeva[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dace Riekstiņa 27051436 dace.riekstina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Gunda Cimdiņa 26820398 gunda.cimdina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Tatjana Tokareva 27044919 tatjana.tokareva[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sintija Tropa 27085252 sintija.tropa[at]cfla.gov.lv
Eksperte Santa Ozoliņa 29992795 santa.ozolina[at]cfla.gov.lv
Infrastruktūras projektu atlases nodaļa
Nodaļas vadītāja Dace Barkāne 28459054 dace.barkane[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Madara Zamarina 26802187 madara.zamarina[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Kristīne Šmite 20391910 kristine.smite[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Mikus Spalviņš 28810189 mikus.spalvins[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Santa Ozola-Tīruma 29627776 santa.ozola-tiruma[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Blumberga 20394761 ilze.blumberga[at]cfla.gov.lv
Eksperte Inguna Kalere 22323740 inguna.kalere[at]cfla.gov.lv
Eksperts Jānis Pērkons 26807762 janis.perkons[at]cfla.gov.lv
Eksperte Liene Liepiņa 26950417 liene.liepina[at]cfla.gov.lv
Juridiskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Linda Pucēna 26950459 linda.pucena[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte - juriskonsulte Daina Pulkstene 26017483 daina.pulkstene[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts - juriskonsults Jānis Streipa 26950169 janis.streipa[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte - juriskonsulte Līga Grantiņa 20373700 liga.grantina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte - juriskonsulte Zane Savicka 29563199 zane.savicka[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts - juriskonsults Iļja Zaharovs 29568115 ilja.zaharovs[at]cfla.gov.lv
Sankciju eksperts Jevgēnijs Iļjinskis 25910690 jevgenijs.iljinskis[at]cfla.gov.lv
Personālvadības nodaļa
Nodaļas vadītāja Sanita Maurīte – Šmite 27097839 sanita.maurite-smite[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Sanita Ušacka 27052926 sanita.usacka[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Sarmīte Jēkabsone 26950612 sarmite.jekabsone[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Daiga Vaivode 29611639 daiga.vaivode[at]cfla.gov.lv
Personāla speciāliste Laila Rozentāle 28458554 laila.rozentale[at]cfla.gov.lv
INFORMĀCIJAS SISTĒMU ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Vadības informācijas sistēmas nodaļa
Nodaļas vadītāja Anete Jaudzema 28447267 anete.jaudzema[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Jevgenija Kučuna 27007682 jevgenija.kucuna[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Edvarts Krakts 26950691 edvarts.krakts[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inga Ķere 27059547 inga.kere[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Valts Skolmeisters 27028584 valts.skolmeisters[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Patricija Dilāne 20006115 patricija.dilane[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Juta Šķipore 20047983 juta.skipore[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Agnese Liepiņa 27026113 agnese.liepina[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Sintija Karule 26950406 sintija.karule[at]cfla.gov.lv
Vecākā referente Anda Maļinovska 26019593 anda.malinovska[at]cfla.gov.lv
Vecākais referents Jānis Jēkabs Teivens 27041548 janis.jekabs.teivens[at]cfla.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju nodaļa
Nodaļas vadītājs Rolands Slūka 29563586 rolands.sluka[at]cfla.gov.lv
Vecākais datortīkla administrators Maksims Skovitovs 27021701 maksims.skovitovs[at]cfla.gov.lv
Vecākais datortīkla administrators Jānis Stikāns 26365749 janis.stikans[at]cfla.gov.lv
Datortīkla administrators Edgars Dorotkins 20013597 edgars.dorotkins[at]cfla.gov.lv
Datortīkla administrators Ņikita Kivikovs 27054693 nikita.kivikovs[at]cfla.gov.lv
IS drošības pārvaldnieks Dmitrijs Antipovs 20382162 dmitrijs.antipovs[at]cfla.gov.lv
ADMINISTRĀCIJA
Lietvedības un arhīva nodaļa
Nodaļas vadītāja Santa Vespere 27067649 santa.vespere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sarmīte Vucena 26950673 sarmite.vucena[at]cfla.gov.lv
Vecākā lietvede Ilona Žīgure 26950421 ilona.zigure[at]cfla.gov.lv
Vecākā lietvede Ilga Dukovska 22306116 ilga.dukovska[at]cfla.gov.lv
Lietvede-arhivāre Ilvija Strapcāne 26016553 ilvija.strapcane[at]cfla.gov.lv
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja Ivonna Iļjenko 27017761 ivonna.iljenko[at]cfla.gov.lv
Eksperte iepirkumu jautājumos Agnese Kažoka 25914082 agnese.kazoka[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzine Anita Līdaka 27042936 anita.lidaka[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzine Līga Politere 26950324 liga.politere[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzinis Valters Reinis Rasnačs 29534906 valters.reinis.rasnacs[at]cfla.gov.lv
Saimniecības pārzinis Juris Raubens 20016819 juris.raubens[at]cfla.gov.lv
Automobiļa vadītājs Andis Dimbiers 26017999 andis.dimbiers[at]cfla.gov.lv
FINANŠU VADĪBAS UN GRĀMATVEDĪBAS DEPARTAMENTS
Sertificēšanas, finanšu administrēšanas un plānošanas nodaļa
Nodaļas vadītāja Inita Zahareviča 28230018 inita.zaharevica[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Lita Sabule 26950662 lita.sabule[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Juliana Liņģīte 27059165 juliana.lingite[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inga Baltusa 29577080 inga.baltusa[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Tatjana Kronberga 27035219 tatjana.kronberga[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Inga Vacika-Bumbiere 26950178 inga.vacika-bumbiere[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Liene Pētersone 27066927 liene.petersone[at]cfla.gov.lv
Eiropas Savienības fondu maksājumu un grāmatvedības uzskaites nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Paegle 26950379 inese.paegle[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Iveta Kalniņa-Malzubre 26019860 iveta.kalnina-malzubre[at]cfla.gov.lv
Vecākā grāmatvede Dita Akmene 26014716 dita.akmene[at]cfla.gov.lv
Vecākā grāmatvede Diāna Bīgastāne 26016667 diana.bigastane[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Iveta Lāce 26015455 iveta.lace[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Inta Revkova 26958720 inta.revkova[at]cfla.gov.lv
Finanšu speciāliste Anta Freimane 20377259 anta.freimane[at]cfla.gov.lv
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Izglītības satura projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Ilze Jodele 20360333 ilze.jodele[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Dace Rasa 27025574 dace.rasa[at]cfla.gov.lv
Vadošais eksperts Jānis Muzikants 26814586 janis.muzikants[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Antra Kamradze 27027524 antra.kamradze[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Marina Fjodorova 26012955 marina.fjodorova[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Jogita Berce 27005567 jogita.berce[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Vija Valpētere 26950767 vija.valpetere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Endija Kavinska 27072841 endija.kavinska[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inguna Taukača 26950485 inguna.taukaca[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inese Katkovska 29615704 inese.katkovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Vineta Tīrumniece 27029967 vineta.tirumniece[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ieva Bērziņa 20038370 ieva.berzina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inese Pētersone 28456461 inese.petersone[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ina Erķena 29726715 ina.erkena[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Marina Čapa 20462285 marina.capa[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Agita Vītoliņa 28909230 agita.vitolina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Solvita Batarāga 27014679 solvita.bataraga[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Sanita Kuprašova 26950765 sanita.kuprasova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Andra Kampa 23306860 andra.kampa[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Kristīne Matule 20380624 kristine.matule[at]cfla.gov.lv
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Anta Vērdiņa 25900810 anta.verdina[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Indra Čodere 27095462 indra.codere[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Elīna Millere 27051185 elina.millere[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Līvija Rumbeniece 20045129 livija.rumbeniece[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inese Jēkabsone 26019514 inese.jekabsone[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Māra Rūtentāle 29904514 mara.rutentale[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Līva Stūrīte 26828902 liva.sturite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Madara Ose 27083892 madara.ose[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilona Virbule 20373411 ilona.virbule[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Marta Puriņa 27039766 marta.purina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Karīna Znotiņa 20367138 karina.znotina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inta Štāle 27041458 inta.stale[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Sintija Kačanovska 29905450 sintija.kacanovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Kokoreviča 27026679 inga.kokorevica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Laura Greiškāne 22329275 laura.greiskane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilona Krutova 29564088 ilona.krutova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Vineta Muižniece 26007304 vineta.muizniece[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Igors Belovs 20448878 igors.belovs[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilze Zotova 20468932 ilze.zotova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Vineta Kļaviņa 22322592 vineta.klavina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Evita Romanovska 27010774 evita.romanovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Kristīne Iekļava 27041138 kristine.ieklava[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Aelita Vanaga 27094079 aelita.vanaga[at]cfla.gov.lv
CILVĒKRESURSU ATTĪSTĪBAS PROJEKTU DEPARTAMENTS
Publiskās pārvaldes attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Inese Sekača 26809987 inese.sekaca[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Ginta Jakobsone 26955479 ginta.jakobsone[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Tatjana Lucēviča 20374308 tatjana.lucevica[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Kristaps Balodis 29906128 kristaps.balodis[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dace Saviča 20387805 dace.savica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sandra Zemture 28235933 sandra.zemture[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Viāna Vizule 27055842 viana.vizule[at]cfla.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Sandis Kārkliņš 20380275 sandis.karklins[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Svetlana Jankovska 29525470 svetlana.jankovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Aiva Arnicāne 27074306 aiva.arnicane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Armands Ģiga 20417632 armands.giga[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Agris Pavlovskis 29535086 agris.pavlovskis[at]cfla.gov.lv
Sabiedrības attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Airisa Budova 26016726 airisa.budova[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Agnese Klētniece 26950423 agnese.kletniece[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Ilze Indrāne 27084245 ilze.indrane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sanita Krištopāne-Runča 28803955 sanita.kristopane-runca[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Rinkeviča 20390650 ilze.rinkevica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Diāna Striguna 20040158 diana.striguna[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Magda Rugāte 26812639 magda.rugate[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Petrovska-Lazdiņa 29562712 kristine.petrovska-lazdina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ineta Dreimane 22324533 ineta.dreimane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Vija Krištafenko 26019351 vija.kristafenko[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Santa Kulmane 25910423 santa.kulmane[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ina Deksne 20451212 ina.deksne[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Una Igaune 26018915 una.igaune[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Valerijs Igovens 26019668 valerijs.igovens[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Diāna Mateja 25906137 diana.mateja[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līga Juste 29524266 liga.juste[at]cfla.gov.lv
Veselības attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Gunta Bērziņa 29563574 gunta.berzina[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Ināra Bergmane 25910017 inara.bergmane[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Agris Teibe 29526537 agris.teibe[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sigita Biseniece 20006429 sigita.biseniece[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inga Zvaigznīte 29526085 inga.zvaigznite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Aija Trizna 28230933 aija.trizna[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Evija Keiša 29559855 evija.keisa[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Viktorija Fomčenkova 26950396 viktorija.fomcenkova[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Iveta Balode 27052228 iveta.balode[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inta Krauze 29575790 inta.krauze[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Zane Erta 26016563 zane.erta[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Aigists Pinka 20462324 aigists.pinka[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elīza Ābelīte 28456246 eliza.abelite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elvīra Lipšāne 29563841 elvira.lipsane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elana Bērziņa 20041651 elana.berzina[at]cfla.gov.lv
SOCIĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS DEPARTAMENTS
Izglītības infrastruktūras attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs Rihards Zakrepskis 22315058 rihards.zakrepskis[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Guna Legzdiņa 29544069 guna.legzdina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Indra Brence 29634851 indra.brence[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sarmīte Krišāne 26959697 sarmite.krisane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Vineta Kiršteine 22315499 vineta.kirsteine[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Maigonis Kuzmans 26818338 maigonis.kuzmans[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Grīnfogele 28457825 kristine.grinfogele[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Aldis Protizāns 26015764 aldis.protizans[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Ilze Valaine 27005482 ilze.valaine[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Taiga Šlosberga 29632420 taiga.slosberga[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inese Ozola 20010566 inese.ozola[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Lidija Cirse 28456913 lidija.cirse[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līga Bajore 25914317 liga.bajore[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Lita Jēkabsone 29903890 lita.jekabsone[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dace Akmentiņa 20395541 dace.akmentina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Aleksandrs Kudrjavcevs 29997382 aleksandrs.kudrjavcevs[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Anda Heidemane 20399967 anda.heidemane[at]cfla.gov.lv
Veselības infrastruktūras attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs Uģis Žukelis 27045178 ugis.zukelis[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Irina Lauva 27061349 irina.lauva[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Arturs Moisejs 29521057 arturs.moisejs[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilze Vītoliņa 20385515 ilze.vitolina[at]cfla.gov.lv
Vecākais ekperts Artūrs Savickis 28234980 arturs.savickis[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Jeļena Fiļimonova 28443841 jelena.filimonova[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Vladislavs Ņevzorovs 29721178 vladislavs.nevzorovs[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte (iepirkumu jautājumos) Džeina Gaile 20433168 dzeina.gaile[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Inese Geikina 26018418 inese.geikina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Blodone 29991728 inga.blodone[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līga Pranča 26950746 liga.pranca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Zane Zilberte 29725079 zane.zilberte[at]cfla.gov.lv
Primārās aprūpes infrastruktūras projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Sigita Krumholce 22328130 sigita.krumholce[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Tālberga 20044547 kristine.talberga[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Māris Dzenis 26018097 maris.dzenis[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Vanaga-Otikova 27064833 inga.vanaga-otikova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Arta Pētersone 29615581 arta.petersone[at]cfla.gov.lv
VIDES UN ENERGOEFEKTIVITĀTES DEPARTAMENTS
Vides un energoefektivitātes departaments
Departamenta direktora vietniece Agnese Rūsiņa 28807856 agnese.rusina[at]cfla.gov.lv
Vides infrastruktūras projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Sarmīte Lucāne 26950225 sarmite.lucane[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Sigita Dzenīte 26018148 sigita.dzenite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inese Lozda 26950264 inese.lozda[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ilva Razumļova 26950549 ilva.razumlova[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Vineta Lidemane 26828505 vineta.lidemane[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Zane Seržante 26950074 zane.serzante[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Magda Kariņa 22310343 magda.karina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Marta Turkopule 27083445 marta.turkopule[at]cfla.gov.lv
Energoefektivitātes projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs Valdis Puķītis 27078647 valdis.pukitis[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietnieks Dainis Ozols 20017468 dainis.ozols[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Iluta Ķipure 26016298 iluta.kipure[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Sannija Stafecka 26010226 sannija.stafecka[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Valters Šteinbergs 28813750 valters.steinbergs[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Latņikova 26950222 kristine.latnikova[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Aleksandrs Soročins 29553440 aleksandrs.sorocins[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Kristīne Dālberga 28816662 kristine.dalberga[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Linda Muceniece 22310812 linda.muceniece[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Gita Birzniece 28807219 gita.birzniece[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Madara Ruskule 28440776 madara.ruskule[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Vita Raubiška 27085256 vita.raubiska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Eva Sārna 26950163 eva.sarna[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Brenda Beķere 22312770 brenda.bekere[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Valentīna Kursīte 27073394 valentina.kursite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Kārlis Vanags 27035198 karlis.vanags[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Evija Daniševska 28818292 evija.danisevska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dārta Tene 29909065 darta.tene[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Maija Skripste 26950160 maija.skripste[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ieva Skutele 28448752 ieva.skutele[at]cfla.gov.lv
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu nodaļa
Nodaļas vadītājs Dainis Polis 29544102 dainis.polis[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inese Brenča 28235882 inese.brenca[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Anaita Akopjana 29565397 anaita.akopjana[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dana Kazia 20011295 dana.kazia[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Baiba Zvingule 26811956 baiba.zvingule[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Sigita Kļava 27085921 sigita.klava[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Edgars Ermanis 27075365 edgars.ermanis[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Sarmīte Fjodorova 20375171 sarmite.fjodorova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gundega Circene 29601101 gundega.circene[at]cfla.gov.lv
INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Teritoriju infrastruktūras attīstības projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Jana Vecmane-Vetce 25919817 jana.vecmane-vetce[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Gundega Fokina 26018629 gundega.fokina[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Dainis Lietavietis 29552914 dainis.lietavietis[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Agate Streipa 29551957 agate.streipa[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Anete Mandeika 28447545 anete.mandeika[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dace Kupča 28819144 dace.kupca[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Diāna Meijere 26950241 diana.meijere[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Laila Lāce 25919265 laila.lace[at]cfla.gov.lv
Satiksmes infrastruktūras projektu nodaļa
Nodaļas vadītāja Liāna Teilāne 27058283 liana.teilane[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Olga Čehoviča 27043739 olga.cehovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Signe Keserovska 20015067 signe.keserovska[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Vaclavs Stankevičs 29544715 vaclavs.stankevics[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Dace Ceriņa 27090573 dace.cerina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gunita Meļķe 26950577 gunita.melke[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Anna Starikova 29560617 anna.starikova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Liene Dreiska 26012053 liene.dreiska[at]cfla.gov.lv
Kurzemes reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Anita Beke 26016557 anita.beke[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Iveta Špicere 27037050 iveta.spicere[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Beata Rudovica 26950618 beata.rudovica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Māra Pudāne 27014399 mara.pudane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Daiga Kurzemniece 26016894 daiga.kurzemniece[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Irina Otto 26950725 irina.otto[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilze Burkevica 26018452 ilze.burkevica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Sanita Tilgale 29542736 sanita.tilgale[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Mārīte Ābolte 29643836 marite.abolte[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Kristīne Vērdiņa-Jackeviča 20387462 kristine.verdina-jackevica[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Gita Rubežniece-Zute 29522376 gita.rubezniece-zute[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Baiba Reimane 20360804 baiba.reimane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Rožkalna 29522376 iveta.rozkalna[at]cfla.gov.lv
Latgales reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane 26014237 liene.amantova-salmane[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Vineta Laizāne 26950194 vineta.laizane[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Līga Massale 29552806 liga.massale[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ināra Usāne 26016932 inara.usane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Sanda Stikute 26016568 sanda.stikute[at]cfla.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Oskars Apeins 20428443 oskars.apeins[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Zelma Kromane 26950165 zelma.kromane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Ņukša 26950346 iveta.nuksa[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Elīna Ģipsle 29512357 elina.gipsle[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Tatjana Silagaile 28800067 tatjana.silgaile[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Indra Čigāne 20372944 indra.cigane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Guna Malinovska 20426714 guna.malinovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Aija Upīte 26950791 aija.upite[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Agnese Bule 26950413 agnese.bule[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Imants Akermans 22317941 imants.akermans[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Diāna Mežajeva 28800067 diana.mezajeva[at]cfla.gov.lv
Vidzemes reģiona nodaļa
Nodaļas vadītājs Māris Millers 29453532 maris.millers[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Inese Lance 27024481 inese.lance[at]cfla.gov.lv
Vadošā eksperte Inga Čeiča 29526055 inga.ceica[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inga Dreimane 26019205 inga.dreimane[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Velga Dadzīte 22303599 velga.dadzite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Ieva Magone 66939739 ieva.magone[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Monta Nīmane 22319276 monta.nimane[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Mikus Spalviņš 28810189 mikus.spalvins[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Anita Lauga 25900352 anita.lauga[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Inga Pāže 26950220 inga.paze[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Agnese Ramata 28804475 agnese.ramata[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Daiga Dzelme 26805309 daiga.dzelme[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Jānis Uberts 22318828 janis.ubertsat[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Marta Liepiņa 26018230 marta.liepina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Arta Melngārša 26828370 arta.melngarsa[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Iveta Rozenberga 27097588 iveta.rozenberga[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Līga Arāja 27046505 liga.araja[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Liene Gūtmane 22313891 liene.gutmane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Evita Kutakova 26950464 evita.kutakova[at]cfla.gov.lv
Zemgales reģiona nodaļa
Nodaļas vadītāja Liene Rulle 28445185 liene.rulle[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Sintija Zīverte 29528738 sintija.ziverte[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Lija Avenīte 27090215 lija.avenite[at]cfla.gov.lv
Vecākais eksperts Artūrs Bitens 20368912 arturs.bitens[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Baiba Upmane-Bukava 29615003 baiba.upmane-bukava[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Vineta Silkane-Brača 26816114 vineta.silkane-braca[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Daina Brokāne 29527073 daina.brokane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Mareks Rubins 28809321 mareks.rubins[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Aigars Ozols 29567496 aigars.ozols[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ruta Šveicare 29564239 ruta.sveicare[at]cfla.gov.lv
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJU DEPARTAMENTS
Uzņēmējdarbības nodaļa
Nodaļas vadītāja Diāna Škļara 29991823 diana.sklara[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Inese Lukste 28233325 inese.lukste[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inese Ābelīte 26015310 inese.abelite[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Inta Lipovska 29527052 inta.lipovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Renāte Kārkliņa 22304621 renate.karklina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Biruta Mūrniece 20399728 biruta.murniece[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilze Krilova 27071413 ilze.krilova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Vita Berļakova 29625594 vita.berlakova[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Kristiāna Vecvanaga-Borovska 29718867 kristiana.vecvanaga-borovska[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ilva Lapiņa 27078835 ilva.lapina[at]cfla.gov.lv
Inovāciju nodaļa
Nodaļas vadītāja Ieva Kalenda 22339385 ieva.kalenda[at]cfla.gov.lv
Nodaļas vadītāja vietniece Dace Bērziņa 20395905 dace.berzina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Santa Krūmiņa 27092612 santa.krumina[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Cintija Ripa 26011716 cintija.ripa[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte (iepirkumu jautājumos) Zane Spilve 27065885 zane.spilve[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Signija Šulce 26950410 signija.sulce[at]cfla.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Ivo Šteinītis 26003252 ivo.steinitis[at]cfla.gov.lv
Vecākā projektu vadītāja Gunta Dergača 26800207 gunta.dergaca[at]cfla.gov.lv
Vecākais projektu vadītājs Rolands Zīlītis 27095046 rolands.zilitis[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Ieva Vārna 28453182 ieva.varna[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītājs Edgars Ozolnieks 26018656 edgars.ozolnieks[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Agnese Bērziņa 29637774 agnese.berzina[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Vera Leicane 29808419 vera.leicane[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Madara Zviedre 27025571 madara.zviedre[at]cfla.gov.lv
Finanšu instrumentu nodaļa
Nodaļas vadītājs Artis Jurkevics 28445173 artis.jurkevics[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Everita Ušacka 27091108 everita.usacka[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte Dina Pujate 29529302 dina.pujate[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Tatjana Kovaļenko 29623580 tatjana.kovalenko[at]cfla.gov.lv
Vecākā eksperte (iepirkumu jautājumos) Ieva Kantika ieva.kantika[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Linda Sārna 26016340 linda.sarna[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Anna Teļniha 27048781 anna.telniha[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Santa Burmistre 29601853 santa.burmistre[at]cfla.gov.lv
Projektu vadītāja Unda Rozenfelde 29619031 unda.rozenfelde[at]cfla.gov.lv
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 2019-10-03

  • Seminārs par ES fondu projektu īstenošanu ģimenes ārstu prakšu attīstībai
 • 4
 • 2019-10-04

  • Biznesa iespēju festivāls studentiem "Icebreakers"
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 2019-10-09

  • DB konference "Būvniecība 2019"
  • Sākas projektu iesniegšana nodarbināto apmācību organizēšanai
 • 10
 • 2019-10-10

  • Publisks pasākums Inčukalna gudrona dīķa teritorijā
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 2019-10-16

  • Olainfarm ražošanas korpusa svinīgais atklāšanas pasākums
 • 17
 • 2019-10-17

  • PPP konference "Projektu finansēšana - Alternatīva pēc 2020"
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 2019-10-21

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai programmā "Praktiskas ievirzes pētījumi"
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu