• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
pievienots: 15.10.2020

Dodies dabā rudeni skatīt!
Ar ES fondu atbalstu labiekārtotās vietas Latvijā

Ar Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu 3,4 miljonu eiro apmērā Latvijā attīstīts tūrisma un dabas izziņas tīkls, izveidojot atbilstošu infrastruktūru vai veicot esošās infrastruktūras pārbūvi vai atjaunošanu Natura 2000 teritorijās un to funkcionālajās teritorijās, tādējādi nodrošinot dabas vērtību un dabas mantojuma saglabāšanu. Kādus projektus pašvaldības Latvijas reģionos īstenojušas, varat novērtēt, dodoties baudīt rudeni dabā!

 

Vidzeme

Cīrulīšu daba taka un Sarkano klinšu dabas taka pie Cēsīm

 Gaujas nacionālā parka teritorijā Cīrulīšu dabas takās un Sarkano klinšu dabas takās, kā arī ar tām saistītajā teritorijā ar ES fondu atbalstu izbūvēta antropogēno slodzi mazinoša infrastruktūra un izvietoti arī informatīvi stendi. Atjaunojot dabas parka infrastruktūru, ir labiekārtots stāvlaukums pie Rūcamavota, atjaunota dabas taka līdz Rūcamavotam un Sarkanajām klintīm, kas papildināta ar skatu platformu, informatīvajām zīmēm, lai mazinātu eitrofikāciju un smilšakmens atseguma eroziju. Atjaunotais maršruts Cīrulīšu dabas takās ir papildināts arī ar jauniem maršrutiem – viens, kas izveidots virs Spoguļklints, bet otrs pie Zvanu klints. Jaunais maršruts ir papildināts arī ar skatu platformām, soliņiem un informatīvajiem stendiem.

Vairāk par projektu: esfondi.lvfacebook.com

cīrulīšu dabas taka norādes

dabas taka dabas taka

 

Atpūtas taka dabas parkā "Piejūra" Carnikavā, Carnikavas novadā

Carnikavā ar ES fondu atbalstu izveidota Latvijā garākā promenāde uz jūru ar cieto segumu Latvijā - tā 1800 metru garumā stiepjas cauri dabas parkam “Piejūra” līdz pašai jūrai. Promenādes noslēgumā kāpu zonā uzbūvētas koka laipas un izveidota skatu platforma ar soliņiem. Izvietoti arī informācijas stendi par dabas parku, kāpām un aizsargājamiem biotopiem, kas te ir sastopami. 

Vairāk par projektu: esfondi.lv

dabas taka Carnikavā 

 

Lielo Kangaru pastaigu taka un skatu tornis Ropažu novadā

Dabas liegumā Lielie Kangari Ropažu novadā apmeklētāju un dabas mīļotāju ērtībām izveidota tūrisma un dabas izziņas pastaigu taka teju 2 km garumā ar tiltiņiem un skatu platformu pie ezera, kā arī izbūvēts skatu tornis 33 metru augstumā, no kura paveras skats uz ainavisko apkārtni – Kangaru ezeru un Lielkangaru purvu.

Pastaigu takas visā garumā izvietoti informatīvie stendi ar fotogrāfijām, kas apvieno ievērojamu daudzumu stāstu un teiku par notikumiem, vietām, tēliem un parādībām Lielajos Kangaros. Piemēram, stendos tiek vēstīts par Ķoderu pilskalnu izpēti un vēsturi, kā arī par īpaši aizsargājamiem biotopiem, retiem un aizsargājamiem augiem, dabas liegumu un lielāko osu grēdu Latvijā, ezeru, Kangaru ceļu, dzīvniekiem, putniem un bezmugurkaulniekiem. Takas sākumā izvietotais veselības maršruts ikvienu apmeklētāju – gan mazu, gan lielu - aicina kārtīgi izvingroties un izkustēties.

Vairāk par projektu: esfondi.lv; facebook.com

dabas taka purvā Lielie Kangari taka

skatu tornis skatu tornis

 

Pastaigu takas Mangaļsalā dabas parkā "Piejūra"

Rīdziniekiem un pilsētas viesiem pieejama labiekārtota atpūta zona Mangaļsalas pludmalē un septiņas pastaigu takas dabas parkā Piejūra - Mangaļsalā, Vecāķos un Daugavgrīvā. Ar ES fondu atbalstu izveidota kvalitatīva infrastruktūra tūrismam un dabas izziņai - pastaigu takas, veselības maršruti ar āra trenažieriem, atpūtas zona pludmalē, soliņi, atkritumu urnas, velosipēdu novietnes un labiekārtota autostāvvieta.Kopējais labiekārtoto pastaigu taku garums Mangaļsalā un Vecāķos sasniedz gandrīz 2 km.

Vairāk par projektu: esfondi.lv; facebook.com

mangaļsalas dabas taka takalabiekārojums dabas parkā Piejūra taka

 

Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus Alūksnes novadā

Alūksnes augstienes augstākajā paugurā – Dēliņkalnā – ar ES fondu atbalstu tapis 27 metrus augsts Dēliņkalna skatu tornis. Jaunā torņa virsotnē atrodas skatu platforma ar binokli, no kurienes paveras plaša apkārtnes ainava. Pie pieciem ezeriem ierīkoti atpūtas un dabas izziņas punkti  - dabas mājas, kas katra veltīta savai tematikai. Dabas takām bagātais apvidus papildināts ar kvalitatīvu infrastruktūru, tostarp stāvlaukumiem, norādēm, informācijas punktiem un labiekārtojumu. 

Vairāk par projektu: esfondi.lv

dēliņkalna skatu tornis

Foto: Alvits Grīvnieks

veclaicene 

Foto: Alūksnes TIC, Māris Šļivka

veclaicene veclaicene

Foto: L.Pastare

 

Latgale

Dabas parks "Daugavas loki" Daugavpils novadā

Ieguldot ES fondu finanšu līdzekļus, iecienīti un ainaviski objekti dabas parkā “Daugavas loki” top vēl skaistāki, pieejamāki un baudāmāki. Markovas pilskalnā ir atjaunota izziņas taka. Netālu no tās - Daugavas krastā ir labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”, kas piemērota gan jaunākiem, gan vecākiem atpūtas mīļotājiem. Autentiskā Slutišķu sādža, kas ir valsts kultūras piemineklis, tiks restaurēta, radot jaunu vecticībnieku kultūras centru ar radošajām darbnīcām. Slutišķu sādža atrodas ainaviskā vietā - dabas parkā “Daugavas loki”, upes labajā krastā, Markovas pilskalna pakājē.

Vairāk informācijas esfondi.lv; facebook.com

daugavas loki dabas taka 

daugavas loki daugavas loki

 

Sventes ezera taka Daugavpils novadā

Gar Sventes ezeru līdz Jaunsventes muižai ar izeju uz autoceļu E262 izveidota velotaka, organizējot to kā abu apmeklētāko objektu savienojumu, tādējādi palīdzot dabai saudzīgajā veidā iekļaut izcilus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas objektus vietējā un starptautiskajā tūrisma un dabas izziņas piedāvājuma tīklā. Velotaka piedāvā daudzveidīgas pieturvietas un maršruta sākumpunktus gan dabas izziņas, gan aktīvai veselīgai darbošanai, gan pasīvai atpūtai dažādām mērķa grupām. Jaunsventes parka un Sventes ezera publiskās pludmales teritorijas ir sadalītas funkcionālajās zonās ar katrai izmantošanai piemērotu infrasruktūru.

Sventes ezera taka sventes ezera taka

 

Foto: Olga Kuzmina

 

Kurzeme

Dabas takas Ventas ielejā Kuldīgā

Dabas liegumā “Ventas ieleja”, Pils ielā 8, atrodams sākuma punkts divus kilometrus garajai un skaistajai dabas takai. Pastaigu taka ved gar Ventas kreiso krastu un savieno Kuldīgas veco ķieģeļu tiltu ar jauno tiltu, kas ļauj iedzīvotājiem un Kuldīgas viesiem baudīt Ventas ielejas dabas skaistumu, neierastas ainavas un aktīvi pavadīt laiku dabā. Taka ir labiekārtota ar no jauna izveidotiem celiņiem, koka laipām, tiltiņu pāri gravām, skatu laukumiem, atkritumu urnām, soliem un apgaismojumu.

Vairāk informācijas: esfondi.lv

dabas taka Kuldīgā 

 

Būšnieku ezera dabas taka Ventspils novadā

Ezera purvainajā krasta zonā izveidota jaunā 187 metru gara gājēju laipa ar skatu platformu putnu vērošanai, uz kuras uzstādīti arī soliņi un informatīvā planšete ar Būšnieku ezerā sastopamo putnu attēliem. Veloceliņa posmā uzstādīti informatīvie stendi par dabas liegumu un tajā sastopamo floru un faunu. Dabas liegums Būšnieku ezera krasts izveidots 2004. gadā, lai aizsargātu dažādus Eiropas nozīmes biotopus, tas ir 49 hektārus plašs un iekļauts Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 tīklā.

Vairāk informācijas: esfondi.lv

busnieku ezers busnieku ezers

busnieku ezers

 

Zirgu sala Liepājas ezerā

Liepājas ezera Zirgu salā sakārtota ainaviskā vide un ir radīta skaista un baudāma atpūtas vieta ne tikai pilsētniekiem, bet arī pilsētas viesiem. Teritorija ir labiekārtota un tur izveidotas skatu platformas, koka laipas, pastaigu takas ar veselības maršruta elementiem – āra trenažieriem, atpūtas vietas ar soliem un galdiem, ugunskuru vietas, norāžu zīmes un informatīvie stendi, kā arī izveidotas dobes 1 950 kvadrātmetru platībā, kopumā iestādot 14,6 tūkstošus graudzāļu un ziemciešu. Pie ezera arī pieejams skatu tornis un plaša, labiekārtota auto stāvvieta.

Vairāk informācijas: esfondi.lvfacebook.com

zirgu sala zirgu sala

skatu tornis zirgu salā zirgu sala

 

Dabas parks "Embūte"

Ar ES fondu atbalstu Embūtes dabas parkā izbūvētas kāpnes, laipas, uzstādītas platformas atpūtas vietām un tās labiekārtotas, uzstādīti soli, atkritumu urnas un uzbūvēts jauns skatu tornis, kas apmeklētājiem ļauj baudīt tuvējās apkārtnes skaisto skatu.Ppar dabas parku un tajā sastopamiem biotopiem ir uzstādīti informatīvi stendi.

Tā ir viena no skaistākajām un noslēpumainākajām Kurzemes vietām, kas atrodas starp vairākus desmitus metru augstiem pauguriem – Pavārkalnu, Vēreskalnu, Radiņkalnu, Embūtes pilskalnu un Krievu kalnu. Senleja plešas apmēram 4 km apkārtnē.

Vairāk informācijas esfondi.lv, facebook.com

embūtes parks embutes parks

embute embutes parks

 

Zemgale

Pastaiga virs palienes pļavām Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldība, īstenojot ES fondu projektu, pļavu teritorijā ir izveidojusi koka laipu pastaigu takas vairāk nekā 1,6 km garumā. Lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pa laipām arī palu laikā, tās izbūvētas 1,5 - 2 metru augstumā. Vairākās vietās uz takas ir izveidotas platformas, kur cilvēkiem izmainīties vai vienkārši apstāties un vērot dabu. Savukārt, lai veicinātu floras daudzveidību, palienes pļavās 1,2 hektāru platībā ir izveidots meandrs jeb mitrājs, kur sastādīti dažādi augi, kā, piemēram, smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vējmietiņš.

Vairāk informācijas esfondi.lv, facebook.com

dabas taka Jelgavā palienes plavas Jelgavā

palienes pļavas jelgavā

 

Pastaigu taka pie Laukezera Jēkabpils tuvumā

Ar ES fondu atbalstu dabas parkā Laukezers, lai samazinātu dabas parka apmeklētāju radīto antropogēno slodzi un tās iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tika veikta esošās infrastruktūras atjaunošana un jaunas, dabas vērtību izziņai, veselības veicināšanai un aktīvajai atpūtai paredzētas infrastruktūras ierīkošana.

Projekta ietvaros tika labiekārtota peldvieta pie Laukezera un Ildzenieku ezera, atjaunojot esošo infrastruktūru un izbūvējot jaunu, izbūvēta skatu platforma un tās apkārtne labiekārtota ar velo novietni, galdu, soliņu, informācijas stendu un atkritumu urnu, izveidota atpūtas vieta ar dažādiem trenažieriem, kā arī labiekārtota gājēju un velosipēdistu taka, kuras kopējais garums ir aptuveni 7,15 km. Uz Veselības takas izvietotas norādes zīmes, informatīvi stendi, dažādi vingrošanas aprīkojumi, soli, atkritumu urnas, katedras stendi, uz kuriem izvietota informācija ar vingrojumiem veselības veicināšanai dažādām vecuma grupām.

Vairāk informācijas: esfondi.lv; facebook.com

Laukezers taka uz Lauezeru

 

Projekti īstenoti ES fondu programmas  5.4.1.1.  "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās"  ietvaros.

pēdējo reizi aktualizēts: 2020-10-27 10:44:36
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 2020-11-05

  • Tiešsaistes konference: "Publiskā un privātā partnerība: šodienas iespējas nākotnei"
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 2020-11-24

  • Seminārs par vides pieejamību deinstitucionalizācijas projektos (9.3.1.1.)
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu