• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
pievienots: 06.09.2019

Ar ES fondu atbalstu dažādās Latvijas pilsētās
audzēkņi jauno mācību gadu
uzsākuši modernākās un labāk aprīkotās skolās

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un 1. līmeņa augstākās izglītības koledžu mācību vides uzlabošana ir daļa no atbalsta izglītības jomai Latvijā, kur kopumā no Eiropas Savienības fondiem 2014. - 2020. gada plānošanas periodā paredzēti ieguldījumi 510 miljonu eiro apmērā. Pirmie projekti mācību vides pilnveidei jau pabeigti, un jauno mācību gadu audzēkņi un skolotāji sākuši skaistākā, ērtākā un mūsdienīgāk aprīkotā vidē kā iepriekš.

Jelgavā rekonstruēta Jelgavas valsts ģimnāzija - ēkai tagad ir jauns jumts un logi, atjaunota arī ēkas fasāde 20. gadsimta 30. gadu funkcionālajai arhitektūrai raksturīgajos toņos, labiekārtota teritorija un sakārtots stadions. Skolai izbūvētas arī jaunas komunikācijas sistēmas – apkure, kanalizācija un ūdensvads, gāze, elektrība. Tāpat sakārtota drenāžas sistēma un veikti vēl citi pasākumi, lai augstais gruntsūdeņu līmenis neradītu applūšanas draudus un nebojātu skolas pamatus. Veikts iekštelpu remonts un visās klašu telpās ir izvietotas jaunās paaudzes interaktīvās tāfeles un cits mūsdienu prasībām atbilstīgs aprīkojums.

foto: Gunārs Timmermanis

Kopā ar plānotajiem darbiem Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā Jelgavas pašvaldība izglītības iestādēs ieguldīs vairāk kā 13 miljonus eiro, 6,3 miljoni no tiem – Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) finansējums.

   

foto: Jelgavas pašvaldība

 

Jelgavas Amatu vidusskolā tagad ir pieejams daudzfunkcionāls sporta komplekss vairāk nekā 1,3 hektāru platībā. Stadiona centrā ir 40x60 metru liels futbola laukums, kuru klāj mākslīgais segums, un aiz futbola laukuma vārtiem abos galos drošības nolūkos izbūvēts sešus metrus augsts aizsargtīkls. Ņemot vērā, ka šajā stadionā varēs notikt arī sacensības, blakus futbola laukumam izveidotas skatītāju tribīnes ar 60 sēdvietām. Savukārt vieglatlētikas vajadzībām rekonstruētajā stadionā izbūvēts 270 metru garš skrejceļš ar četriem celiņiem, ko klāj gumijas segums, kā arī tāllēkšanas sektors un lodes grūšanas sektors. Tāpat stadiona vienā malā ierīkots basketbola laukums un multifunkcionāls spēļu laukums, kas paredzēts gan volejbolam, gan handbolam, gan minifutbolam. Stadionu papildinājusi arī āra trenažieru zona, kurā pieejami septiņi dažādi trenažieri. Visus laukumus klāj gumijas segums, iezīmējot katru sektoru citā krāsā.

Projektā kopumā investēti 1,6 miljoni eiro, no tiem 0,9 miljoni ir ERAF un valsts budžeta līdzekļi.

   

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība

Būtiski uzlabojumi īstenoti arī Daugavpilī – tur Daugavpils Valsts ģimnāzijā veikti sporta zāles nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbi, nomainītas visas inženierkomunikācijas mācību un sporta korpusos. Visās skolas telpās veikts kosmētiskais remonts, tostarp nomainīts grīdas segums un izveidoti piekārtie griesti, rekonstruēti sanitārie mezgli, mācību korpusā ierīkots arī  jauns lifts un pacēlājs. Dienesta viesnīcas pirmajā un otrajā stāvā veikts remonts gan gaiteņos, gan istabās, ierīkots jauns LED apgaismojums un nodrošināti ugunsdrošības pasākumi visā ēkā. Kopumā pašvaldība projekta īstenošanā ieguldījusi 3,9 miljonus eiro, no tiem gandrīz 1,5 miljoni – ERAF līdzekļi.

   

 

Siguldā Valsts ģimnāzijas un 1.pamatskolas attīstībā ieguldīti 11,5 miljoni, no tiem 2,9 miljoni – ERAF līdzfinansējums. Siguldas Valsts ģimnāzijai uzbūvēts papildu korpuss Ata Kronvalda ielā 7, kurā tiks nodrošināta iespēja specializētās telpās apgūt padziļināti matemātikas, dabaszinātņu un tehniskā virziena mācību programmu: jaunajā korpusā izvietoti 4 matemātikas kabineti, 2 kabineti informāciju tehnoloģiju apguvei, 2 fizikas kabineti, integrēts dabas zinātņu kabinets un laboratorija, kā arī kabineti bioloģijas un ķīmijas zinātnes apguvei. Visās ģimnāzijas telpās ieviesti moderni IKT risinājumi, nodrošinot arī planšetdatoru pieejamību mācību telpās, palielināts interaktīvo ierīču skaits un izveidots mūsdienīgi aprīkots informācijas centrs skolēnu vajadzībām ar vairākām multimediju auditorijām. Ģimnāzijā izveidots arī reģionālais metodiskais centrs pedagogu profesionālās pilnveides nodrošināšanai, informācijas centrā pieejama arī digitālā bibliotēka.

 

   

Mācību vide uzlabota arī pamatizglītības apguvei – Siguldas 1. pamatskolā pārbūvēta skolas ēka, piemērojot to ērtas un mūsdienīgas mācību vides prasībām, t.sk. izbūvēta ventilācijas sistēma, rekonstruētas mācību telpas un  izbūvētas ģērbtuves ēkas pagrabā. Arī pamatskolā modernizēts IKT aprīkojums, papildinot interaktīvo ierīču pieejamību un nodrošinot planšetdatoru komplektus visos kabinetos.

 

Liepājas Jūrniecības koledžā studentiem, kuri apgūst kuģa mehāniku, jaunajā mācību gadā praktisko zinību apguvei būs pieejama pārbūvētā mehāniskā darbnīca, kur mūsdienu prasībām atjaunotās telpas aprīkotas arī ar jaunām iekārtām un instrumentiem. Liepājas jūrniecības koledža darbnīcas atjaunošanā investējusi 604 tūkstošus eiro, no tiem 286 tūkstoši segti no ERAF līdzekļiem.

   

 

Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma jauns skolas korpuss atklāts arī Mārupes vidusskolai – 2500 kv.m. plašā trīsstāvu ēkā izvietotas 13 klašu telpas mājturības, vizuālās mākslas, mūzikas, dabaszinību, svešvalodu, ģeogrāfijas un matemātikas apguvei, kā arī daudzfunkcionāla nodarbību telpa un kabineti skolas atbalsta personālam. Klases aprīkotas ar ergonomiskiem galdiem un krēsliem, ko viegli pielāgot mūsdienīgam mācību procesam, kā arī ar informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, kas būtiski atvieglos kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešanu. Jaunajā ēkā ir ievērotas arī vides pieejamības prasības un, lai pārvietošanās izglītības iestādē būtu iespējama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ierīkots lifts. Projekta īstenošanā ieguldīti 3,4 miljoni eiro, no tiem 2,7 miljonus līdzfinansēti no ERAF.  

 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā atjaunots 288 kv.m. lielā sporta zāle un tā aprīkota ar jaunu inventāru, dabaszinātņu kabinets papildināts ar modernu aprīkojumu, t.sk. laboratorijas galdu, ierīcēm fizikas eksperimentiem un planšetdatoriem. Modernizēta arī skolas bibliotēka, to padarot vizuāli pievilcīgu un funkcionālu, kā arī aprīkojot ar mūsdienīgām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Atjaunota zīmēšanas un gleznošanas studija, tai nodrošināts darbu eksponēšanai piemērots apgaismojums. Uzlabojumi veikti arī vairākās mācību klasēs, izveidota un aprīkota jauna datorklase. Lai nodrošinātu labus sadzīves apstākļus dienesta viesnīcā dzīvojošajiem, veikta iekštelpu renovācija gan koplietošanas telpās, gan istabās, tās iekārtojot ar jaunām mēbelēm un aprīkojumu. Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola projekta realizācijā investējusi 1,1 miljonu eiro, no ERAF saņemot 0,97 miljonu eiro līdzfinansējumu.

 

Mācību gads īpaši sācies arī Ādažu sākumskolniekiem - tur uzcelta jauna ēka sākumskolas vajadzībām. Lai bērniem skolā būtu vieglāk orientēties, visas 32 mācību klases katrā stāvā sadalītas 4 blokos, kur katram piešķirta sava krāsa. Skolas iekšpagalmi izklāti ar mīksto segumu - vienā no tiem ierīkota aktīvā zona ar dažādu izmēru pumpām, pa kurām varēs skriet un lēkāt, bet otrā – līdzena virsma spēlēm. Tāpat ieviesti daudzi citi mūsdienīgi risinājumi, piemēram, gaiteņos uz radiatoriem ir nosegi, kas piemēroti sēdēšanai; gaismekļi ieslēdzas ar jaudu, kas pielāgota apkārtējam izgaismojumam no logiem; ventilācijas sistēma ļauj pārraudzīt aktuālo CO2 un temperatūras sensoru rādītājus klasēs un uzstādīt vēlamos rādītājus, ko sistēma nodrošinās.

   

 

Ādažu novada pašvaldība mācību infrastruktūras pilnveidē kopumā paredzējusi ieguldīt gandrīz 19 miljonus eiro, piesaistot arī 2,5 miljonu ERAF finansējumu un 1,9 miljonus eiro no valsts budžeta – projekta pirmajā kārtā jau pabeigta jaunās skolas ēkas būvniecība, par pašvaldības līdzekļiem īstenota arī projekta otrā kārta – sporta zāles būvniecība. Savukārt ar ERAF līdzfinansējumu turpināsies mācību vides attīstība, līdz 2022. gadam izbūvējot mācību darbnīcas ēku.

   

Atbalsts mācību vides attīstībai no Eiropas Savienības (ES) fondiem tiek sniegts vairākās programmās – vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai paredzēts īstenot 43 projektus , kopumā investējot 343 miljonus eiro; profesionālo izglītības iestāžu modernizācijai tiek īstenoti 23 projekti par 104 miljoniem eiro; pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vides uzlabošanai koledžās kopumā tiks īstenoti 9 projekti par 13,3 miljoniem eiro. Līdzfinansējums mācību vides pilnveidei tiek sniegts no ERAF.

Visu projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2021. gada nogalei.

pēdējo reizi aktualizēts: 2019-09-09 14:51:07
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2021-01-28

  • Baltijas valstu ES fondu vadības iestāžu e-sanāksme
  • Tiešsaistes seminārs par projektu atlasi "Inovāciju granti studentiem" (1.1.1.3. otrā kārta)
 • 29
 • 30
 • 31
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu