• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
 

Vakances

VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļā
(ierēdņa amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem)

Tavi darba uzdevumi būs nodrošināt Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros veikto iepirkumu pirmspārbaudes un iepirkumu pārbaudes, nodrošināt iepirkumu plānu izskatīšanu un atzinumu sniegšanu par tiem, veikt nodaļas darbinieku izskatīto iepirkumu dokumentu virsuzraudzību, nodrošināt projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, izskatot finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus un veicot pārbaudes projektu īstenošanas vietās.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 940 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību vai kontroli
 • pieredze publiskā iepirkuma dokumentācijas un procesa izvērtēšanā
 • zināšanas publisko iepirkumu jautājumos
 • pamatzināšanas grāmatvedības jautājumos
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos
 • vēlamas angļu valodas zināšanas
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus
 • iniciatīva un elastīga domāšana
 • augsta atbildības izjūta, labas argumentācijas spējas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 22. jūnijam  sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas vecākais eksperts".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


PROJEKTA VADĪTĀJS/-A
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu nodaļā
 (ierēdņa amats uz noteiktu laiku uz 5 gadiem)

Tavi uzdevumi būs nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t. sk. līgumu un to grozījumu gatavošanu, maksājuma pieprasījumu izskatīšanu un pārbaužu veikšanu projektu īstenošanas vietās atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai un profesionālai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 874 euro līdz 1197 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • vēlama pieredze Eiropas Savienības fondu ieviešanā vai ieviešanas uzraudzībā (pieredze informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu ieviešanā vai uzraudzībā, izglītība vai darba pieredze nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • vēlama pieredze grāmatvedības jomā un spēja to lietot projekta ietvaros
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu projektu vadību un projektu vadības ciklu, kā arī izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un likumdošanu un spēja to lietot projekta ietvar0s veikto iepirkumu procedūru izskatīšanā
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus
 • iniciatīva un elastīga domāšana
 • labas komunikācijas spējas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 22. jūnijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu nodaļas projekta vadītājs".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


VECĀKAIS/-Ā EKSPERTS/-E
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļā
 (ierēdņa amats uz noteiktu laiku - 5 gadiem)

Tavi darba pamatpienākumi būs Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto zinātnes attīstības un pētniecības projektu finanšu kontrole, maksājuma pieprasījumu pārbaude, valsts budžeta izdevumu plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana par nodaļas kompetencē esošajiem projektiem, finanšu rādītāju izpildes analīze un uzraudzība, projektu īstenotāju konsultēšana par finanšu un grāmatvedības jautājumiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 940 euro līdz 1287 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā izglītība ekonomikā, vadībzinībās vai banku zinībās un finansēs
 • pieredze darbā ar Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu, administrēšanu, uzraudzību un kontroli (pieredze izglītības vai pētniecības projektu jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā
 • ļoti laba izpratne par grāmatvedības kārtošanas un finanšu vadības pamatprincipiem
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā
 • augsta atbildības izjūta, precizitāte, labas komunikācijas prasmes
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un strādāt ar liela apjoma informāciju

Ja Tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 26. jūnijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas vecākais eksperts".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.

 


PROJEKTU VADĪTĀJI/-AS
Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļā
(ierēdņa amati uz noteiktu laiku uz 5 gadiem)

Tavi uzdevumi būs nodrošināt 2014.-2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto pētniecības projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, t. sk. līgumu slēgšanas, līgumu grozījumu un maksājuma pieprasījumu izskaitīšanas nodrošināšanu, atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

MĒS PIEDĀVĀJAM pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 874 euro līdz 1197 euro), sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

MĒS SAGAIDĀM, KA TEV IR

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība
 • pieredze Eiropas Savienības fondu ieviešanā vai ieviešanas uzraudzībā, t. sk. avansa un maksājuma pieprasījumu, projekta grozījumu un citu projekta dokumentu izskaitīšanā (pieredze zinātnes vai infrastruktūras projektu ieviešanā vai uzraudzībā tiks uzskatīta par priekšrocību)
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu vadības sistēmu Latvijā un prasme to pielietot projektu dokumentācijas izskatīšanā
 • izpratne par Eiropas Savienības fondu projektu vadību un projektu vadības ciklu, kā arī izpratne un spēja labi orientēties normatīvajos dokumentos
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un likumdošanu un spēja to lietot projekta ietvars veikto iepirkumu procedūru izskatīšanā
 • izpratne par grāmatvedības kārtošanas pamatprincipiem un spēja to pielietot projekta ietvaros veikto izdevumu attiecināšanā
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā
 • spēja analītiski izvērtēt procesus un to rezultātus
 • iniciatīva un elastīga domāšana
 • labas komunikācijas spējas

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2017. gada 29. jūnijam sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uz e-pasta adresi cfla@cfla.gov.lv ar norādi "Konkurss - Zinātnes attīstības un pētniecības projektu nodaļas projekta vadītājs".

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai.


Ja aktuālo vakanču sadaļā neatrodi amatu, kas būtu piemērots Tev, gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu personals@cfla.gov.lv:

 • Ja Tev ir izpratne par Eiropas Savienības fondu administrēšanas sistēmu Latvijā,  zināšanas par grāmatvedības principiem, spēja un vēlme strādāt ar lielu informācijas apjomu,  precizitāte, loģiskā domāšana, labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • Ja vēlies piedalīties interesantos un profesionāli izaicinošos projektos, apgūstot nepieciešamās zināšanas un jaunas prasmes,
 • Ja Tevi interesē darbs Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā un Tavi profesionālie mērķi un vērtības atbilst mūsu redzējumam,

aicinām pievienoties mūsu komandai!

 • Mūsu iestādi veido Rīgas birojs un četras reģionālās nodaļas - Cēsīs, Jelgavā, Kuldīgā un Rēzeknē.
 • Mēs kā valsts pārvaldes iestāde profesionāli īstenojam normatīvajos aktos deleģēto  Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu Latvijas attīstībai.
 • Mēs piedāvājam labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu, profesionālās izaugsmes iespējas, atbildīgu un interesantu darbu.
 • Mēs esam godīgi,  pretimnākoši un atvērti jaunām idejām un cilvēkiem.
 • Mums ir svarīgi veidot ilglaicīgu un stabilu sadarbību.

 

pēdējo reizi aktualizēts: 19.06.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2017-06-01

  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 2
 • 2017-06-02

  • Informatīvais seminārs - video konference: Iepirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 9.2.4.2. pasākuma projektu ietvaros
  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-06-07

  • Apaļā galda diskusija par PostDocLatvia
  • Informatīvs seminārs par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanu
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2017-06-14

  • Informatīvais seminārs​​​​​​​ "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
 • 15
 • 2017-06-15

  • Informatīvs seminārs par 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta īstenošanu
  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 16
 • 2017-06-16

  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-06-20

  • VARAM seminārs pašvaldībām par 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu
 • 21
 • 2017-06-21

  • Seminārs par projektu īstenošanu programmā "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2017-06-28

  • Seminārs par ES fondu programmu „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
 • 29
 • 30
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija