• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Publiskais iepirkums

Līguma priekšmets

 

Iepirkuma identifikācijas numurs*

 

 Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā*  Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš*

 Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

 Līgumcena euro (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš 

Mediju monitoringa un ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana

CFLA 2017/14-PAK

Publicēts IUB 14.12.2017.

28.12.2017. plkst.10.00

SIA "LETA"

30960,00 02.01.2021.
Par pasta pakalpojumiem - - - VAS "Latvijas Pasts" līguma maksimālā summa ir 9990,00 4 gadi no līguma noslēgšanas vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par eksprespasta pakalpojumiem - - - VAS "Latvijas Pasts" maksimālā līguma summa ir 6500,00 5 gadi no līguma noslēgšanas vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par Citrix 26 (divdesmit sešu) eksperta atbalsta stundu iegādi - - - SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" līguma maksimālā summa ir 3900,00 līdz 30.06.2018. vai līdz maksimālās summas sasniegšanai

Par grupu supervīzijām augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem

-

- - SIA "Resonance" maksimālā līguma summa ir 4800,00 līdz 28.12.2018. vai līdz maksimālās summas sasniegšanai
Par autotransporta vadīšanu - - - Armands Itkačs līguma maksimālā summa ir 7487,42 līdz 31.12.2018.
Par mācībām "Grozījumi Latvijas nodokļu sistēmā" - - - SIA "PRECIPIO" paredzamā līguma summa ir 150,00  līdz saistību pilnīgai izpildei
Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšanu

CFLA 2017/8-PAK

Publicēts IUB 29.09.2017.

pieteikumu iesniegšana

 06.11.2017. plkst.10.00

piedāvājumu iesniegšna

 09.01.2018. plkst.10.00

 

SIA "iSoft Solutions" maksimālā līguma summa ir 723300,00 pieci gadi no līguma noslēgšanas  vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par mācībām "Krāpšanās antropoloģija: veidi un mehānismi to mazināšanai" - - - SIA "Analītisko pētījumu un stratēģiju labratorija" 1000,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - SIA "SEMARAH HOTEL MANAGEMENT"

1361,57

līdz saistību pilnīgai izpildei
Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - SIA "Mītava" 545,45 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - SIA "Sporta Komplekss "Zemgale-V"" 99,17 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par vieglo automobiļu ilgtermiņa nomu CFLA 2017/15-PIEG

 

Publicēts IUB 27.12.2017.

17.01.2018. plkst.10.00 SIA "Pilna Servisa Līzings"  61365,60 36 mēneši no automašīnu PNA parakstīšanas
Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - SIA "BEĀTUS" 743,80 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - Cēsu Pieaugušo izglītības centrs 175,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - SIA "Rota IG" 587,19 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros - - - Kuldīgas novada pašvaldība 133,10 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par mobilā interneta pakalpojumu - - - SIA "Latvijas mobilais telefons" 531,60 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Par informācijas sistēmas drošības audita pakalpojumiem - - - SIA "Analytica" 5200,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par tiesībām izmantot muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā - - - Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" 255,00 no 09.04.2018. līdz 08.04.2021.
Par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem - - - Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību 377,10 5 gadi no līguma noslēgšanas dienas
Par mācībām "Personīgā efektivitāte" - - - SIA "Training Lab" 9999,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par "Sharp" kopējamo iekārtu remontdarbu veikšanu CFLA 2018/1-PAK Publicēts IUB 31.01.2018. 12.02.2018. plkst.10.00 SIA "FORMULA" Kanādas-Latvijas kopuzņēmums 3000,00 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Par "Xerox" kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšanu CFLA 2018/1-PAK Publicēts IUB 31.01.2018. 12.02.2018. plkst.10.00 SIA "CRC"  18 000,00 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu patapinājuma līguma - - - SIA "Venden"  maksimālā līguma summa ir 7 000,00 līdz 2020.gada 13.maijam vai maksimalās summas sasniegšanai
Par Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu patapinājuma līguma - - - SIA "Arlex"  240,00 2 gadi no līguma noslēg'\sanai vai līguma summas sasniegšanai
Apdrošināšanas līgums

FM 2017/48(CI)

Publicēts IUB 29.09.2017. 06.11.2017. plkst.12.00 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle 179281,00 2 gadi
Iepirkuma līgums par tulkošamas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8'/53 ietvaros) CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. SIA "Amber Line"  2141,82 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums par tulkošamas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8'/53 ietvaros) CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. SIA "Linearis"  6800,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par mācībām "Radošums Valsts pārvaldē" - - - SIA "Master Sales"  2325,00 līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne vālāk kā līdz 28.12.2018.
Nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā telpu nomas līgums - - - VAS "Valsts nekustamie īpašumi"  2321,39/mēn. līdz 31.12.2022.
Par atkritumu pieņemšanu cieto sadzūves atkritumu poligonā "Getliņi" - - - VAS "Getliņi EKO"

pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar cenrādi

līdz 31.05.2019.vai ilgāk
Par gaisa kondicionēšanas risinājuma izbūves shēmu izstrādi - - - SIA "CMB" 2900,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums par tulkošamas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8'/53 ietvaros) CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. SIA "Baltic Translations"  10954,98 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomu J.Poruka ielā 8, Cēsīs - - - AS "CATA" 923,50+35,50/mēn. līdz 31.05.2021.
Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā - - - SIA "Lursoft IT" 3999,00 līdz 14.06.2019.
Par apsardzes tehniskās sistēmas ierīkošanu - - - AS "G4S Latvia" 9915,79 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par 96 (deviņdesmit sešu) ikonu izveidi - - - SIA "MF AGENCY" 460,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par lokālā datortīkla izveidi (ierīkošanu) un bojāto datortīkla rozešu nomaiņu - - - SIA "NCS LV" 7365,86 līdz saistību pilnīgai izpildei
Indivinduālā seifa lietošanas līgums - - - SIA "Swedbank" 234,71 no 16.06.2018.-20.06.2019.
Nekustamā īpašuma Kuldīgā, Liepājas ielā 48 telpu un garāžas nomu - - - SIA "Anderson Baltic" 1647,88 mēn., papildus- komunālie pak. no 01.07.2018.-30.06.2021.
Personas datu apstrādes līgums - - - SIA "Lattelecom Technology" - līdz brīdim, kad puses ir izpildījušas savas siastības vai ti ilgi, cik apstrādātājs apstrādā personas datus pārziņa vārdā
Par iekārtu uzstādīšanu - - - SIA "Sanitex" - vienu gadu no līguma parakstīšanas
Iepirkuma līgums par tulkošamas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8'/53 ietvaros) CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. SIA "Amber Line" 200,49 līdz saistību pilnīgai izpildei
Iepirkuma līgums par tulkošamas pakalpojumu (VV Nr.39-1-8'/53 ietvaros) CFLA 2017/7-PAK Publicēts IUB 11.08.2017. Piedāvājumu iesniegšana 22.08.2017. SIA "Baltic Translations" 221,72 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par informācijas drošības - - - SIA "Bureau Veritas Latvia" 5600,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par autostāvvietas nomu - - - SIA "JĀNIS A" 1008,00 divi gadi
Līgums par reprezentatīvo materiālu izgatavošanu un piegādi - - - IK "Grašu māja" 2006,00 līdz saistību izpildei
Par komunikācijas pasākuma koncepcijas izstrādi un īstenošanu - - - SIA "SAN" maksimālā līguma summa 41999,99 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par Citrix 40 (četrdesmit) eksperta atbalsta stundu iegādi - - - SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" maksimālā līguma summa ir 6000,00 līdz 31.12.2019. vai līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par rakstiskās tulkošanas pakalpojumiem CFLA 2018/3-PAK Publicēts IUB 18.06.2018. 12.07.2018. plkst.10.00 SIA "Interneta Tulkošanas Centrs" maksimālā līguma summa ir 40000,00 36 mēneši no līguma noslēgšanas vai līguma maksimālās summas sasniegšanai
Par sadarbību projektā - - - Biedrība "Staro100" - līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu seminārā  - - - SIA "HWS Management" 3175,21 līdz saistību pilnīgai izpildei
Par mācībām "Kā izveidot ilgtermiņa veselīgas attiecības ar stresu un darbu" - - - SIA "Best Training Agency" 1850,00 līdz saistību izpildei
Par elektronisko pasūtītāja klientu aptauju, pētījuma veikšanu un rezultātu apkopošanu - - - SIA "SKDS" 3825,00 līdz saistību pilnīgai izpildei
Pakalpojuma līgums par publicitātes materiālu izvietošanu medijos un informātīvajos kanālos  CFLA 2018/6-PAK Publicēts IUB 05.09.2018. Piedāvājumu elektroniska iesniegšana līdz 2018. gada 27.septembrim, plkst. 10:00 SIA "Media House" 24017,17 līdz saistību pilnīgai izpildei (līgums noslēgts 19.10.2018.)
Iepirkuma līgums par foto un video materiālu izgatavošanu par īstenotajiem Eiropas Savienības fondu projektiem CFLA 2018/5-PAK Publicēts IUB 23.08.2018. Piedāvājumu elektroniska iesniegšana līdz 2018. gada 13.septembrim, plkst. 10:00 SIA "Alpha Baltic Media" maksimālā līguma summa ir 72050,00 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no līguma noslēgšanas vai līdz maksimālās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plānu īstenosānai" (2.atlases kārta) ietvaros - - - SIA "Ērgļi divi" 940,50 līdz saistību izpildei

Par profesionālās attīstības kompetenču attīstības mācībām

- - - SIA "FC Latvia" 3250,00 līdz saistību izpildei
Par datu pārraides tīkla apkalpošanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai CFLA 2018/7-PAK Publicēts IUB 04.12.2018. Piedāvājumu elektroniska iesniegšana līdz 2018. gada 17.decembrim, plkst. 10:00 SIA "Lattelecom" 14597,00 01.01.2019.- 31.12.2021.
pēdējo reizi aktualizēts: 14.01.2019.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
23., 24., 25. jūnijā - slēgts
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Jūnijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2021-06-17

  • Vebinārs par projektu atlasi ES fondu atbalstam ieguldījumiem degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu