• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Arhīvs 2015

 

Līguma priekšmets

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā

 

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena euro (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Par pasūtītāja valdījumā esošā autotransporta vadīšanu

Iepirkums līdz EUR 4000

 CFLA-2015-1-PAK

 Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

Jānis Pētersons

Līdz 3500

31.12.2015.

Krāvēju pakalpojumi Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

 

CFLA-2014-32-PAK

Publicēts IUB 04.12.2014.

Piedāvājumu iesniegšana 19.12.2014., plkst. 10.00

SIA „BCS”

Līdz 7114,00

31.12.2016.

Par mācībām „Kompetenču izmantošana personāla atlasē”

Iepirkums līdz EUR 4000

CFLA-2015-8-PAK

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

SIA „Creative Technologies”

912,00

31.12.2015.
Klientu plūsmas vadības sistēma

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-3-PIEG

Publicēts IUB 13.01.2015.

 

 

Piedāvājumu iesniegšana 26.01.2015., plkst. 10.00

SIA „Modus Tetra”

4798,50

20.03.2015.

Informācijas drošības pārvaldības ISO 27001 sākotnējās sertifikācijas un periodiskās 3 gadu uzraudzības pakalpojuma sniegšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām

Iepirkums 8.2 panta 16.daļas pirmā apakšpunkta kārtībā

CFLA-2015-9-PAK

Nav publicēts

 

Piedāvājumu iesniegšana 17.02.2015., plkst. 14.00

SIA „Bureau Veritas Latvia”

6540,00

22.02.2018.

Par fotogrāfa pakalpojumiem

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-10-PIEG

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

SIA „Elegante”

388,50

Līdz saistību izpildei

Par elektronisko sakaru pakalpojumiem

Iepirkums līdz EUR 4000

  

CFLA-2015-6-PAK

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

SIA „CSC TELECOM”

16,96 EUR/mēnesī

01.02.2020.

Par maksājamo atlīdzību izpildītājiem un fonogrammu producentiem

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-16-PAK

Nav publicēts

 

 

Nav iesniegšana

Biedrība "Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība"

76,96 gadā

beztermiņa

Par tiesībām izmantot autoru muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-15-PAK

Nav publicēts

 

 

Nav iesniegšana

Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūra/ Latvijas autoru apvienība

255,00 gadā

08.04.2018.

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapas uzturēšanu

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-14-PAK

Nav publicēts

 

 

Nav iesniegšana

SIA "Datateks"

108,33 gadā

31.03.2018.

Informācijas drošības vadības sistēmas ieviešanas konsultācijas

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-13-PAK

Nav publicēts

 

 

Nav iesniegšana

Artis Gailītis

2536,5

līdz saistību izpildei

Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras telpās

PIL 8. panta pirmās daļas 1.punkts

 

CFLA-2014-33-PIEG

Publicēts IUB 21.11.2014.

 

Piedāvājumu iesniegšana līdz 18.12.2014. plkst. 10.00

SIA „Standard Latvia”

1260,00

30 dienu laikā no noslēgšanas dienas

SIA „Bolderāja Serviss”

70000

līdz saistību izpildei

SIA „Salons Arka”

2066,11

30 dienu laikā no noslēgšanas dienas

Kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšana Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-4-PAK

Publicēts IUB 24.02.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšana 09.03.2015., plkst. 10.00

SIA „Inter-Rīga”

13000.00

31.12.2017.

Kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšana Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-4-PAK

Publicēts IUB 24.02.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšana 09.03.2015., plkst. 10.00

SIA „CRC”

4000

31.12.2017.

Nekustamā īpašuma Cēsīs, J.Poruka ielā 8 telpu nomas līgums (kadastra Nr.42015040023; platība: 138,90 m2)

Telpu noma

 

 

CFLA-2015-18

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

SIA „CATA”

4,94 EUR/m2 (686,17 EUR/mēnesī)

31.05.2018.

Plāno klientu (thin client) iegāde

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-17-PIEG

Publicēts IUB 18.05.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšana 01.06.2015., plkst. 10.00

SIA „Datakom”

30 273.60

17.11.2015

Kafijas paužu nodrošināšana

CFLA-2015-11-PAK

Publicēts IUB 10.04.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšana 22.04.2015., plkst. 10.00

SIA „Augstceltne”

20 000

28.06.2017.

Par Microsoft Corporation programmatūras licenču nomu

Sarunu procedūra

FM2015/21

nav

 

nav

SIA „DPA” 36 3478.75 30.06.2018

Par balss sakaru risinājuma piegādi ieviešanu un uzturēšanu

Vienošanās Nr.1

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-19-PAK

Publicēts IUB 19.05.2015

Piedāvājumu iesniegšana 02.06.2015., plkst. 10.00

SIA „LMT” 19184,34 29.06.2018
Nomas līgums Kurzemes reģiona birojam

Nav

CFLA-2015-26-PAK

Nav

 

Nav SIA „Anderson Baltic” 703,18/mēnesī 31.06.2018
Par konsultatīvā atbalsta pakalpojumiem

Iepirkums līdz EUR 4000

CFLA-2015-25-PAK

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana Lidija Naumova  200,00  Līdz saistību izpildei
Kafijas paužu nodrošināšana

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-21-PAK

Publicēts IUB 28.05.2015.

 

Piedāvājumu iesniegšana 08.06.2015., plkst. 10.00

SIA „HWS Management”

5000,00

14.07.2017.

Telpu nomas līgums Smilšu ielā 1

Nav

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

8825,81 bez PVN mēnesī

6 gadi no Telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas

Telpu nomas līgums Smilšu ielā 1

Nav

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

5166,86 bez PVN mēnesī (pirmie 7 mēneši), 6182,36 (sākot ar 8-to mēnesi)

6 gadi un 7 mēneši no Telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas

Telpu nomas līgums Smilšu ielā 1

Nav

Nav publicēts

 

Nav iesniegšana

VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

1846,71 bez PVN mēnesī

6 gadi no Telpu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas

Ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-28-PAK

Nav

 

Piedāvājumu iesniegšana 11.08.2015., plkst. 10.00

SIA „BNS”

1800,00

31.08.2016.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapas funkcionalitātes papildināšana, garantija un uzturēšana

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-22-PAK

Publicēts IUB 25.06.2015

 

Piedāvājumu iesniegšana 13.07.2015. plkst. 10:00

SIA „RATE IT SERVICES”

5385,00

03.09.2018.

Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu patapinājuma līgums

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-34-PIEG

Nav publicēts

 

 

Nav iesniegšana

SIA „Venden”

3000,00

31.12.2016.

Specifisko atbalsta mērķu meklētāja moduļa izstrāde, ievietošana mājas lapā un Satura vadības sistēmā, garantija un uzturēšana

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-22-PAK

Publicēts IUB 25.06.2015

 

Piedāvājumu iesniegšana 13.07.2015. plkst. 10:00

SIA „RATE IT SERVICES”

5385,00

03.09.2018.

Ziņu aģentūras tiešsaistes ziņu pakalpojuma nodrošināšana

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-28-PAK

nav

 

Piedāvājumu iesniegšana 11.08.2015., plkst. 10.00

SIA „LETA”

2220,00

31.08.2016.

Dokumentu savākšana, iznīcināšana un pārstrāde

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-36-PIEG

Nav publicēts

 

 

Nav iesniegšana

SIA „Līgatnes papīrs”

0

31.08.2020.

Kafijas aparāta noma klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-35-PIEG

Nav publicēts

Nav iesniegšana

SIA „Officeday Latvia”

423,36

14.09.2017.

Nekustamā īpašuma Rēzeknē, 18.novembra ielā 35 telpu nomas līgums (kadastra Nr.210000507013; platība: 148,5 m2)

Telpu noma

 

 

 

 

 

CFLA-2015-39

Nav publicēts

Nav iesniegšana

SIA „Partneru pārvalde”

5,88 EUR/m2 (873,18 EUR/mēnesī)

31.10.2018.

Apmācības par banku kredītlīgumiem un ES fondu līdzfinansēto projektu finansēšanu

Iepirkums līdz EUR 4000

 CFLA-2015-42-PAK

 Nav publicēts

Nav iesniegšana

Gita Juršāne

437.00

13.11.2015.
Par mācībām "Iekšējo treneru mācības"

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-44-PAK

Nav publicēts Nav iesniegšana SIA "Komunikāciju Darbnīca" 3999,00 līdz saistību izpildei
Par reprezentatīvo materiālu izgatavošanu un piegādi

Iepirkums līdz EUR 4000

 

CFLA-2015-43-PAK

Nav publicēts Nav iesniegšana SIA “Grašu māja” 900.00 31.05.2016
Par datu pārraides tīkla apkalpošanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-45-PAK

Publicēts IUB 16.12.2015

Piedāvājumu iesniegšana 30.11.2015., plkst. 10.00 SIA "Lattelecom" 14472.00 (ceturksnī 1206.00) 31.12.2018.
Par animētu klipu izveidi

Iepirkums līdz EUR 4000

CFLA-2015-46-PAK

Nav publicēts Nav iesniegšana SIA "Metaforu Fabrika" 2145.00 līdz saistību izpildei
Lokālā datortīkla izveide (ierīkošana)  

Iepirkums 8.2 panta kārtībā

CFLA-2015-47-PAK

Publicēts IUB 23.12.2015 Piedāvājumu iesniegšana 15.12.2015., plkst. 10.00 SIA "Komerccentrs DATI grupa" 9888,56 5 gadi no ekspluatācijā pieņemšanas dienas
Par informācijas sistēmas drošības audita pakalpojumiem

Iepirkums līdz EUR 4000

CFLA-2015-48-PAK

Nav publicēts Nav iesniegšana SIA "SQUALIO" 3850.00 08.02.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pēdējo reizi aktualizēts: 28.12.2015.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
23., 24., 25. jūnijā - slēgts
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Jūnijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2021-06-17

  • Vebinārs par projektu atlasi ES fondu atbalstam ieguldījumiem degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu