• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

 

Arhīvs 2013

 

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā;

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Līguma priekšmets Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-2-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par autotransporta vadīšanas pakalpojumu Jānis Pētersons Līdz Ls 1800.00 31.12.2013.

 

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-4-PAK

 

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par apmācību kursu „Pilnveidotā valsts pārvaldēm nodarbināto novērtēšanas sistēma” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vadītājiem SIA „AK Change Leadership Consulting” Līdz Ls 280.00

17.01.2013.

Iepirkums PIL 8.prim panta kārtībā

CFLA-2012-33-PAK

Publicēts IUB 10.12.2012.

21.12.2012., plkst. 10:00

Par telpu uzkopšanu Rīgā, Meistaru ielā 10/12 SIA "MAX SHINE" Līdz Ls 15586.16 31.01.2016.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-1-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par kafijas aparāta nomu SIA "Officeday Latvia" Līdz Ls 1080.00 15.01.2015.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-7-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par konsultatīvā atbalsta sniegšanu aģentūras stratēģijas izstrādē SIA „AK Change Leadership Consulting” Līdz Ls 420.00 20.02.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-7-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Dzeramā ūdens piegāde un iekārtu patapinājums SIA "Venden" Līdz Ls 1097.10 17.07.2014.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-9-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par apmācību "Lietišķā latviešu valoda" CFLA darbiniekiem Dite Liepa Līdz Ls 445.00 21.03.2013.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2012-20-PAK-ERAF/KF/ESF/1

Publicēts IUB 28.08.2012.

05.10.2012., plkst. 10:00

Par būvniecības ekspertu pakalpojumu sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai - Pārbaužu veikšana projektu, kas saistīti ar atkritumsaimniecības projektiem, īstenošanas vietās

1)   Pretendentu grupa „SIA „Konsorts” (reģ. Nr. 40003209785) un SIA „MM61” (reģ. Nr. 43603040903)"

2)   SIA „Būves un būvsistēmas” (reģ. Nr. 40003592660)

3)   SIA „AC Konsultācijas” (reģ. Nr. 40003586611)

4)   SIA „Firma L4” (reģ. Nr. 40003236001)

5)   SIA „Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949

6)SIA „LBS-Konsultants” (reģ. Nr. 40003640250)

Līdz Ls 5000 31.12.2015.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2012-20-PAK-ERAF/KF/ESF/2

Publicēts IUB 28.08.2012.

05.10.2012., plkst. 10:00

Par būvniecības ekspertu pakalpojumu sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai - Pārbaužu veikšana projektu, kas saistīti ar vispārīgās būvniecības, kultūrvēsturisko objektu restaurācijas/rekonstrukcijas projektiem, īstenošanas vietās

 

1)   SIA „Būves un būvsistēmas” (reģ. Nr. 40003592660)

3)   SIA „AC Konsultācijas” (reģ. Nr. 40003586611)

3)   SIA „Firma L4” (reģ. Nr. 40003236001)

4)SIA „LBS-Konsultants” (reģ. Nr. 40003640250)

 

Līdz Ls 20000 31.12.2015.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2012-20-PAK-ERAF/KF/ESF/3

Publicēts IUB 28.08.2012.

05.10.2012., plkst. 10:00

Par būvniecības ekspertu pakalpojumu sniegšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai - Pārbaužu veikšana projektu, kas saistīti ar ceļu būves projektiem, īstenošanas vietās

1)   Pretendentu grupa „SIA „Konsorts” (reģ. Nr. 40003209785) un SIA „MM61” (reģ. Nr. 43603040903);

2)   SIA „AC Konsultācijas” (reģ. Nr. 40003586611);

3)   SIA „Firma L4” (reģ. Nr. 40003236001);

4)   SIA „Baltline Globe” (reģ. Nr. 40003780856);

5)   SIA „Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949);

6)   AS „Inspecta Latvia” (reģ. Nr. 40003130421);

Līdz Ls 6300 31.12.2015.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2013-6-PAK

Publicēt IUB 06.02.2013.

11.03.2013., plkst. 10.00.

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbinieku veselības apdrošināšanu Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle (reģ. Nr.50003958651) Līdz Ls 27892.80 14.05.2014.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-8-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nodarbināto pamatdatu un amata datu pārnešanu uz Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēmu (NEVIS) SIA "FMS" (reģ. Nr.40003734170) Līdz Ls 200.00 31.05.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-12-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par starpsienu dizaina izstrādi Ēvalds Butāns Līdz Ls 111.00 10.06.2013.

PIL 3.panta pirmās daļas 1.punkta izņēmums

 

CFLA-2013-11-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Nekustamā īpašuma Cēsīs, J.Poruka ielā 8 telpu nomas līgums

A/S "CATA"

(reģ. Nr. 40003016840)

 Līdz Ls 8297.76 27.05.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-15-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Individuālā seifa lietošanas līgums AS "Swedbank" (reģ. Nr. 40003074764) Līdz Ls 78.65 21.06.2013.

Iepirkums PIL 8.prim panta kārtībā

CFLA-2013-14-PIEG

Publicēts IUB 04.06.2013. Par 3 gab. serveru piegāde uz Meistaru ielu 10/12, Rīgā AS "Capital" (reģ. Nr. 40003088497) Līdz Ls 5340.00 05.08.2013.

Iepirkums PIL 8.prim panta kārtībā

CFLA-2013-10-PIEG/2

Publicēts IUB 13.06.2013.

26.06.2013., plkst. 10:00

Starpsienu piegāde Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai SIA "Starpsienu centrs" (reģ. Nr. 40003599940) Līdz Ls 1544.11 22.08.2013.

Iepirkums PIL 8.prim panta kārtībā

CFLA-2013-10-PIEG/1

Publicēts IUB 13.06.2013.

26.06.2013., plkst. 10:00

Par rakstāmgaldu un virtuves iekārtas piegādi un uzstādīšanu SIA „Salons Arka” (reģ. Nr. 40003393043) Līdz Ls 4876.10 15.09.2013.

PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts

CFLA-2013-5-PAK

Publicēts IUB 24.04.2013. 

27.05.2013., plkst. 10:00

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vadības informācijas sistēmas uzturēšanu un papildināšanas pakalpojumu SIA "iSoft Solutions" (reģ. Nr. 40003822312) Līdz Ls 41250.00 20.12.2015.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-18-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par apmācību „Publisko iepirkumu likuma grozījumi 2013.gadā” Arita Ūdre Līdz Ls 296.00 04.09.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-17-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par vadības informācijas sistēmas projekta vadību Aigars Jaudzems Līdz Ls 2880.00 16.02.2014.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-19-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par preses, TV un radio monitoringu SIA "Leta" Līdz Ls 1800.00 31.08.2014.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2013-22-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par konsultācijām amatu vērtēšanā SIA "Creative Technologies" Līdz Ls 1280.00 15.11.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

 

CFLA-2013-21-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Nekustamā īpašuma Rēzeknē, 18.novembra ielā 35 telpu nomas līgums SIA "Partneru pārvalde" Līdz Ls 22800.00 31.10.2015.

PIL 3.panta pirmās daļas 1.punkta izņēmums

 

CFLA-2013-27-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par mācību kursa "Darbu izpildes novērtēšana un attīstības pārrunu vadīšana CFLA vadītājiem SIA "Creative Technologies" Līdz Ls 280.00 13.11.2013.
Iepirkums 8prim panta desmitās daļas kārtībā; CFLA-2013-23-PAK

Nav publicēts;

06.11.2013. plkst.10.00

Par apsardzes pakalpojumu sniegšanu SIA „Entra” līdz Ls 29 000.00 31.12.2016.
Iepirkums 8prim panta desmitās daļas kārtībā; CFLA-2013-23-PAK

13.11.2014.;

25.11.2014., plkst. 10.00

Degvielas piegāde Centrālās finanšu un līgumu aģentūras autotransportam 01.01.2014.-31.12.2016. SIA „LUKoil Baltija R” līdz Ls 11317.68 31.12.2016.

 

 

pēdējo reizi aktualizēts: 09.05.2014.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
23., 24., 25. jūnijā - slēgts
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Jūnijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2021-06-17

  • Vebinārs par projektu atlasi ES fondu atbalstam ieguldījumiem degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu