• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Arhīvs 2012

 

Iepirkuma procedūra

Iepirkuma identifikācijas numurs

Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā;

Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Līguma priekšmets Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-1-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par autotransporta vadīšanas pakalpojumu Jānis Pētersons Līdz Ls 3000.00 31.12.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-3-PAK

 

Nav publicēts;

Nav iesniegšana;

Par publisko iepirkumu likuma un publisko iepirkumu līgumu apmācību

Ance Bigača;

Artis Lapiņš;

Arita Ūdre;

Agnese Briška

Ls 624.00 06.03.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-4-PAK

 

Nav publicēts;

Nav iesniegšana;

Par Mobilly uzņēmuma konta atvēršanu un izmantošanu SIA "CityCredit" Līdz Ls 3000.00 01.02.2016.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-6-PAK

 

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Pakalpojuma līgums par krāvēju pakalpojumiem

SIA "D.C.S."

Līdz Ls 3000.00 31.12.2014.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-8-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par biroja telpu dizaina izstrādi Liepājas ielā 48, Kuldīgā Ēvalds Butāns Līdz Ls 749.06 21.03.2012.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.prim pantu

CFLA-2012-2-PAK-ERAF/KF/ESF

Publicēts IUB 30.01.2012.

Piedāvājumu iesniegšana 10.02.2012., plkst. 10:00

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kopējamo iekārtu apkopju un remontdarbu veikšana

SIA "Inter - Rīga"

SIA "CRC"

Līdz Ls 11600.00 

Līdz Ls 2400.00

31.12.2014.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-9-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

CFLA mājas lapas uzturēšana SIA "Datateks" Uzturēšana par visu līguma periodu Ls 80.64 08.03.2015.

 

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-13-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par biroja mēbeļu piegādi  SIA "Laimdotas" Ls 2919.88 10.05.2012.

Saskaņā ar PIL 3.panta pirmās daļas 1.punktu

CFLA-2012-10-PIEG-ERAF/KF/ESF

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Telpu Liepājas ielā 48, Kuldīgā noma SIA  "Kolonna Invest"  Ls 6409.32 31.10.2013.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

Iepirkuma veicēja piešķirtais Nr. FM VID 2011/1C

(līguma Nr. CFLA-2012-12-PAK-ERAF/KF/ESF)

Publicēts IUB 04.01.2012. 

Piedāvājumu iesniegšana 10.02.2012., plkst. 10:00

Vieglo automobiļu noma SIA "Auto Īle un Herbsts" Ls 31367.52

15.04.2015.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-11-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Stikloto konstrukciju izgatavošana un montāža SIA "Arčers" Ls 301.89 30.05.2012.

Saskaņā ar PIL 3.panta pirmās daļas 1.punktu

CFLA-2012-15-PIEG

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Apakšzemes stāvvietas noma RP SIA "Rīgas satiksme" Ls 1180.32 30.04.2013.(ar iespēju pagarināt)

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

CFLA-2012-7-PAK-ERAF/KF/ESF

Publicēts IUB 23.02.2012. 

Piedāvājumu iesniegšana 26.03.2012., plkst. 10:00

CFLA darbinieku veselības apdrošināšana Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle Ls 26093.20 13.05.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-16-PAK

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Par apmācību kursu "Efektīvs vadītājs" Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vadītājiem SIA "Creative tehnologies Ls 840.00 līdz saistību izpildei, bet ne ilgā kā 15.06.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

Nr.76769

Nav publicēts;

Nav iesniegšana

Individuālā seifa lietošanas līgums A/S  "Swedbank" Ls 79.30 20.06.2013.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

CFLA-2012-5-PAK-ERAF/KF/ESF/2

Publicēts IUB 10.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšana 28.03.2012., plkst. 10:00

Vispārīgā vienošanās -pārbaužu veikšana projektu, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju/sistēmu ieviešanas projektiem, īstenošanas vietās SIA "Ernst & Young Baltic" un SIA "Agile & Co" Ls 21 000.00 31.12.2014.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

CFLA-2012-5-PAK-ERAF/KF/ESF/2

Publicēts IUB 10.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšana 28.03.2012., plkst. 10:00

Vispārīgā vienošanās - Par projekta izdevumu atbilstības revīziju
SIA "Ernst & Young Baltic", 
A/S "BDO" un
SIA "D.Daniļēvičas revidentu birojs"
Ls 15 500.00 31.12.2014.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 3.punktu

Centralizētā iepirkuma Nr. FM2012/26-CI 

Nav publicēts IUB

Saskaņā ar sarunu procedūras noteikumiem

Par Microsoft Corporation programmatūras produktu licenču noma (Līguma Nr.CFLA-2012-18-PIEG-ESF/ERAF/KF)  SIA "DPA" Ls 121034.72 30.06.2015.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

CFLA-2012-5-PAK-ERAF/KF/ESF/2

Publicēts IUB 10.02.2012.

Piedāvājumu iesniegšana 28.03.2012., plkst. 10:00

Vispārīgā vienošanās - Par pārbaužu veikšanu projektu, kas saistīti ar ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektiem, īstenošanas vietās

SIA „Geo Consultants”,

SIA „Firma L4”,

SIA „AC Konsultācijas”,

SIA „P.M.G.”

Ls 25200.00 31.12.2015.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

CFLA-2012-19-PIEG

Publicēt IUB 29.06.2012.

Piedāvājumu iesniegšana 10.07.2012., plkst. 10:00

Par kondicionēšanas iekārtu piegādi, uzstādīšanu, apkopi, bojāto iekārtu nomaiņu SIA "Vikomakss" Ls 8684.21 31.12.2015.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-21-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Pakalpojuma līgums par preses monitoringu SIA "Leta" Ls 840.00 31.08.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-23-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Kurjerpasta pakalpojums Latvijas teritorijā VAS "Latvijas pasts" Ls 2990.00 31.12.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-24-PIEG

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Par durvju plākšņu izgatavošanu SIA "LGV" Ls 316.40 30.11.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-25-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Par auto remonta pakalpojumu SIA "Gros auto grupa" Ls 2900.00 09.09.2013.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-22-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā SIA "Lursoft IT" Ls 990.00 30.09.2017.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-28-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Par līdzdalību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras personālā atlases konkursa komisijā kā informācijas tehnoloģiju ekspertam Jānis Mucenieks Ls 112.50 13.12.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-29-BŪV

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Par telpu Smilšu ielā 1, Rīgā remontu SIA "WP Solutions" Ls 9938.06 18.12.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-27-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Par CFLA 2013.-2015.gada it stratēģijas izstrādi Sabīne Markus Ls 1495.00 15.01.2013.

Iepirkums saskaņā ar PIL 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

CFLA-2012-19-PIEG

Publicēt IUB 29.10.2012.

Piedāvājumu iesniegšana 09.11.2012., plkst. 10:00

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras rīcībā esošās tīkla drošības sistēmas
 Panda GateDefender Integra licenču piegādi
SIA "Datu sistēmas" Ls 8316.00 16.12.2014.

Saskaņā ar PIL 3.panta pirmās daļas 1.punktu

CFLA-2012-31-PIEG

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Nomas līgums par telpu un inventāra nomu Rīgas pilsētas izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa" SIA "Rīgas nami" Ls2142.00 14.12.2012.

Iepirkums līdz Ls 3000.00 bez PVN

CFLA-2012-32-PAK

Nav publicēts

Nav iesniegšana

Ēdināšanas pakalpojums CFLA konferences ietvaros SIA "Yammy" Ls 911.00 14.12.2012.

 

pēdējo reizi aktualizēts: 17.01.2013.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
23., 24., 25. jūnijā - slēgts
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Jūnijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2021-06-17

  • Vebinārs par projektu atlasi ES fondu atbalstam ieguldījumiem degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu