• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Nomas sludinājumi
 

Biroja telpas Cēsīs

Nr.p.k.

Nosaukums

Informācija

1.

Nomnieka nosaukums, adrese

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Aģentūra), juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

2.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese:

Kristīne Rubika, tālr. 27017761, e-pasts: kristine.rubika@cfla.gov.lv

2.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta:

Cēsu pilsēta

3.

Nomas objekta lietošanas mērķis:

Biroja telpas

4.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

3 (trīs) gadi

Paredzamais līguma darbības uzsākšanas laiks 31.05.2021.

5.

Nepieciešamā platība:

Minimālā platība ir 240* m2, kur iespējams ierīkot vismaz divdesmit darba vietas, ar iespēju darba vietas izveidot atsevišķos kabinetos, ar atsevišķu 1 telpu vadītājam.

 

* Aģentūra patur tiesības pēc gada samazināt vai palielināt platību, ja būs nepieciešams

6.

Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Ēkai jābūt ar atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.

7.

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

 

 • Nepieciešama telpa sanāksmju un semināru rīkošanai;
 • Jānodrošina tehniskā apsardze vai jānodrošina iespēja ierīkot tehnisko apsardzi;
 • Ugunsdrošības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nepieciešams nodrošināt autostāvietu.

Nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

8.

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā vai atvasinātas publiskas personas mājaslapā internetā, un vieta:

20 darba dienas no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai, Smilšu iela 1, Rīga, LV- 1919.

 

Ņemot vērā situāciju ar COVID-19 izplatību, piedāvājumus iespējams iesniegt arī elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi telpu.noma@cfla.gov.lv . Elektroniski parakstītie piedāvājumi jāiesniedz arhivēti ar paroli un parole jāatsūta atsevišķā e-pastā 10.05.2021.   

Nomas piedāvājumā jānorāda:

 • Precīza piedāvātā īpašuma adrese;
 • Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā adrese;
 • Piedāvātā īres cena mēnesī, kā arī jānorāda, kas ir iekļauts īres cenā, piemēram, komunālie maksājumi, apsaimniekošanas izdevumi (dežuranta pakalpojumi, inženiertehnisko tīklu apkope, elektroietaišu tehniskā apkope koplietošanas telpām un nekustamā īpašuma apsaimniekošana kopumā, telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšana utt.)

Sludinājums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomā paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Nomas piedāvājums jāiesniedz atbilstoši MK 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191.

 

Biroja telpas Kuldīgā

Nr.p.k.

Nosaukums

Informācija

1.

Nomnieka nosaukums, adrese

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – Aģentūra), juridiskā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

2.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese:

Kristīne Rubika, tālr. 27017761, e-pasts: kristine.rubika@cfla.gov.lv

2.

Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta:

Kuldīgas pilsēta

3.

Nomas objekta lietošanas mērķis:

Biroja telpas

4.

Paredzamais nomas līguma termiņš:

3 (trīs) gadi

Paredzamais līguma darbības uzsākšanas laiks 01.07.2021.

5.

Nepieciešamā platība:

Minimālā platība ir 285* m2, kur iespējams ierīkot vismaz četrpadsmit darba vietas, ar iespēju darba vietas izveidot atsevišķos kabinetos, ar atsevišķu 1 telpu vadītājam.

 

* Aģentūra patur tiesības pēc gada samazināt vai palielināt platību, ja būs nepieciešams

6.

Vēlamais īpašuma tehniskais stāvoklis:

Telpu tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā. Telpās jābūt nodrošinātam apgaismojumam un temperatūras režīmam atbilstoši darba aizsardzības prasībām. Telpās jābūt nodrošinātam sanitārajam mezglam un darbinieku sadzīves telpai ar siltā un aukstā ūdensapgādi un kanalizācijas sistēmu.

Ēkai jābūt ar atbilstību Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.

7.

Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpām (piemēram, informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasības, tehniskās vai fiziskās apsardzes prasības), apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu prasības (apsaimniekošanas programma):

 

 • Nepieciešama telpa sanāksmju un semināru rīkošanai;
 • Jānodrošina tehniskā apsardze vai jānodrošina iespēja ierīkot tehnisko apsardzi;
 • Ugunsdrošības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nepieciešams nodrošināt autostāvietu.
 • Nodrošināta ēkas tehnisko sistēmu uzturēšana un regulāra apkope un telpu apsaimniekošana atbilstoši sanitārajām normām.

8.

Nomas piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā vai atvasinātas publiskas personas mājaslapā internetā, un vieta:

20 darba dienas no nomas sludinājuma publicēšanas valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Centrālā finanšu un līgumu aģentūrai, Smilšu iela 1, Rīga, LV- 1919.

 

Ņemot vērā situāciju ar COVID-19 izplatību, piedāvājumus iespējams iesniegt arī elektroniski parakstītus uz e-pasta adresi telpu.noma@cfla.gov.lv . Elektroniski parakstītie piedāvājumi jāiesniedz arhivēti ar paroli un parole jāatsūta atsevišķā e-pastā 11.05.2021.   

Nomas piedāvājumā jānorāda:

 • Precīza piedāvātā īpašuma adrese;
 • Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā adrese;
 • Piedāvātā īres cena mēnesī, kā arī jānorāda, kas ir iekļauts īres cenā, piemēram, komunālie maksājumi, apsaimniekošanas izdevumi (dežuranta pakalpojumi, inženiertehnisko tīklu apkope, elektroietaišu tehniskā apkope koplietošanas telpām un nekustamā īpašuma apsaimniekošana kopumā, telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšana utt.)

Sludinājums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 “Kārtība kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomā paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

Nomas piedāvājums jāiesniedz atbilstoši MK 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191.

 

 

Lēmums par rezultātiem (biroja telpas Rēzeknē):

Nekustamā īpašuma adrese: 18.novembra iela 35, Rēzekne.

Kadastra numurs: 2100 005 07 01.

Platība: 224,30 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA "PARTNERU PĀRVALDE".

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: maksa par telpu nomu- 4,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un apsaimniekošanas pakalpojumi 2,00 EUR bez PVN, kopā: 6,00 EUR bez PVN, papildus tiek maksāts par komunālajiem pakalpojumiem.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.11.2018.-31.10.2021.

 

Lēmums par rezultātiem (biroja telpas Cēsīs):

Nekustamā īpašuma adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis.

Kadastra apzīmējums: 4201 504 0023.

Platība: 184,70 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: AS "CATA". Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: 5 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), t.i., 3 EUR bez PVN- nomas maksas apmērs, 2 EUR bez PVN- komunālo pakalpojumu izmaksas.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.06.2018.-31.05.2021.

 

 

Lēmums par rezultātiem (biroja telpas Kuldīgā):

Nekustamā īpašuma adrese: Liepājas iela 48, Kuldīga.

Kadastra apzīmējums: 62010140125.

Platība: 286,35 m².

Lietošanas mērķis: biroja telpas.

Iznomātājs: SIA "ANDERSON BALTIC".

Nomas maksas apmērs, norādot viena kvadrātmetra izmaksas mēnesī: maksa par telpu nomu- 5,65 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), papildus tiek maksāts par  komunālajiem pakalpojumiem. Garāžas nomas maksa mēnesī- 30 EUR bez PVN.

Nomas līguma darbības termiņš: 01.07.2018.-30.06.2021.

pēdējo reizi aktualizēts: 12.04.2021.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu