• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
25.05.2018.
Pieejams ES fondu atbalsts praktiskas ievirzes pētījumiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi ES fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases otrajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 25 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 19,2 miljonu eiro apmērā.
14.05.2018.
ES fondu jomā liels pieprasījums ražošanas un infrastruktūras attīstības atbalstam
Finanšu ministrija (FM) izskatīšanai Ministru kabineta 15. maija sēdē sagatavojusi ikmēneša informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju ieviešanas statusu – ir ievērojams progress projektu uzsākšanā un ieviešanā, it īpaši investīcijās infrastruktūras attīstībā.
10.05.2018.
EM: Šā gada vasarā uzņēmējiem būs pieejami 37,6 miljoni eiro pētījumiem inovatīvu produktu radīšanai
Ministru kabineta 8. maija sēdē atbalstīti grozījumi kompetenču centru ES fondu programmā, kas atvieglos komersantu pieteikšanās un projektu īstenošanas procesu programmas nākamajā kārtā. Nākamo projektu atlases kārtu kompetenču centru programmā plānots izsludināt jau šā gada vasarā.
02.05.2018.
LM: izstrādātas vides pieejamības vadlīnijas
Labklājības ministrija (LM) informē, ka ir izstrādātas Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai - palīgmateriāls ES fondu projektu īstenotājiem.
26.04.2018.
Attīsta informācijas tehnoloģiju platformas publiskajā pārvaldē
ES fondu programmā, kas nodrošina līdzfinansējumu valsts pārvaldes un pašvaldības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu attīstībai, īstenošana sākta jau 26 projektos. Līdz šim brīdim apstiprināto projektu īstenošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 78 miljonus eiro.
26.04.2018.
Pieredzes apmaiņā uzņem delegāciju no Horvātijas
Šonedēļ pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā ir ieradusies delegācija no Horvātijas Reģionālās attīstības un Eiropas Savienības (ES) fondu ministrijas, lai rastu jaunus risinājumus ES fondu sistēmas  pilnveidei.
20.04.2018.
ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā visvairāk vēlas izmantot Zemgalē
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā projektu atlases otrajā kārtā  komersanti vēlas izmantot 51 projekta īstenošanai. Kopumā pieprasītais ERAF līdzfinansējums 64,3 miljonu eiro apmērā par 88% pārsniedz pieejamo līdzfinansējumu.
19.04.2018.
Projektu īstenotājus konsultēs par vides pieejamības jautājumiem
No š.g. 19. aprīļa līdz 30. oktobrim Labklājības ministrija nodrošinās ekspertu konsultācijas par vides pieejamības nodrošināšanas pasākumiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos.
19.04.2018.
Ar ERAF atbalstu 22 slimnīcās uzlabos infrastruktūru
Lai uzlabotu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,  turpinās ES fondu programma par investīcijām ārstniecības iestāžu infrastruktūras un tehnoloģiju attīstībā. Programmas trešajā atlases kārtā projektu īstenošanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pieejami vairāk nekā 13,4 miljoni eiro.
12.04.2018.
CFLA aicina augstskolas pieteikties ES fondu atbalstam personāla stiprināšanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi augstākās izglītības institūcijām, kas ar ES fondu atbalstu varēs stiprināt akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās. No Eiropas Sociālā fonda (ESF) šim mērķim atlases kārtā paredzēti vairāk nekā 17 miljoni eiro.
11.04.2018.
CFLA direktora amatā – Mārtiņš Brencis
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) direktora amatu no šī gada 11. aprīļa ieņems Mārtiņš Brencis, uz prombūtnes laiku aizstājot līdzšinējo direktori Anitu Krūmiņu.
09.04.2018.
Noslēgta vienošanās par Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstību
Valmieras pilsētas pašvaldība noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – L. Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” īstenošanu.
06.04.2018.
Notiks seminārs - diskusija par ES fondu atbalstu akadēmiskā personāla stiprināšanai
Trešdien, 11. aprīlī, notiks seminārs - diskusija par ES fondu atbalstu programmā “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”.
06.04.2018.
ES fondu investīciju efektivitāte Latvijā tiek pozitīvi vērtēta arī starptautiski
Finanšu ministrija izskatīšanai Ministru kabineta 10. aprīļa sēdē sagatavojusi ikmēneša informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu – Latvijas progress atzinīgi novērtēts arī starptautiski.
05.04.2018.
Pašvaldības slēdz līgumus par ES fondu finansējuma piesaisti skolu uzlabošanai
Šodien, 5. aprīlī, par projektu īstenošanu ES fondu programmā, kas paredzēta vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, tika parakstīti līgumi ar Kuldīgas, Preiļu, Valkas un Tukuma pašvaldību.
04.04.2018.
TIEŠRAIDE semināram par SAM 4.1.1. otro projektu atlases kārtu
Ceturtdien, 5. aprīlī, no plkst. 10.00 tiešraide semināram "4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas jautājumi". 
28.03.2018.
Rēzeknē notiks seminārs “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”
Trešdien, 4. aprīlī, Rēzeknē notiks seminārs Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem un citiem interesentiem par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.
28.03.2018.
Ar ES līdzfinansējumu spodrinās Latgales kultūras mantojumu
22. martā noslēgta vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta projekta „Rīteiropas vērtības” īstenošanu. Projekta ietvaros paredzēts stiprināt un ar jaunu saturu piepildīt reģionam būtiskus un tūristu iemīļotus kultūras pieminekļus sešās Latgales pašvaldībās.
26.03.2018.
TIEŠRAIDE semināram par SAM 4.2.1.2. otrās kārtas atlasi
27. martā no plkst. 14.00 tiešraidē seminārs "4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas jautājumi"
22.03.2018.
Semināru cikla “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” turpinājumā – pasākums Kuldīgā
Trešdien, 28. martā, Kuldīgā notiks seminārs Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmējiem un citiem interesentiem par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.
20.03.2018.
Vairākas augstskolas ar ES fondu atbalstu stiprinās personālu
Lai stiprinātu augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, sešām Latvijas augstskolām ir paredzēts Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsts 3,4 miljonu eiro apjomā, un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumu augstskolām pieteikties ESF atbalstam projektu īstenošanai.
15.03.2018.
Cēsīs notiks seminārs par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā
Trešdien, 21. martā, Cēsīs notiks seminārs Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmējiem un citiem interesentiem par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.
13.03.2018.
Komersanti aicināti izmantot ES fondu atbalstu energoefektivitātes uzlabošanai ražošanas ēkās
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi otro atlases kārtu Ekonomikas ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Kohēzijas fonda (KF) atbalstu energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos. Šajā atlases kārtā pieejamais KF finansējums projektu īstenošanai ir vairāk nekā 15,3 miljoni eiro.
12.03.2018.
TIEŠRAIDE semināram par programmas "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" 2. kārtas atlasi
Otrdien, 13. martā, no plkst. 10.00 aicinām tiešraidē sekot līdzi informatīvajam semināram par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.
09.03.2018.
ES fondu projektu īstenošanā stiprinās disciplīnu
Finanšu ministrija izskatīšanai Ministru kabineta 13. marta sēdē sagatavojusi 2017. gada otrā pusgada un ikmēneša informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu.
09.03.2018.
Seminārs Jelgavā “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”
Trešdien, 14. martā, Jelgavā notiks seminārs Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem un citiem interesentiem par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā.
08.03.2018.
Valsts ēkās ar ES fondu finansējumu uzlabos energoefektivitāti
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai valsts ēkās. No ERAF projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim ir paredzēti vairāk nekā 27 miljoni eiro.
08.03.2018.
Notiks seminārs par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā
Otrdien, 13. martā, notiks informatīvs seminārs par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.
08.03.2018.
Ar ES fondu atbalstu Valmierā uzlabota satiksmes infrastruktūra
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, Valmieras pašvaldība veiksmīgi īstenojusi ES fondu projektu satiksmes infrastruktūras uzlabošanā.
06.03.2018.
TIEŠRAIDE semināram "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"
Trešdien, 7. martā, no plkst. 10.00 līdz 15.15 aicinām sekot līdzi semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" tiešraidei.
06.03.2018.
Pirmais seminārs ciklā par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā – Rīgā; iespēja vērot tiešsaistē
Trešdien, 7. martā, ar semināru Rīgā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāk semināru ciklu par labo praksi Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta izmantošanā. Šobrīd norit pieteikšanās klātienes semināra apmeklējumam Jelgavā, Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē.
05.03.2018.
CFLA paraksta līgumus par ES fondu ieguldījumu mācību vides uzlabošanā Ventspilī
Pirmdien, 5.martā, parakstot divus līgumus par Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu, tiek uzsākti projekti  par mācību vides atjaunošanu astoņās Ventspils skolās un par Ventspils tehnikuma modernizāci
27.02.2018.
ERAF projekta ietvaros uzsāk arhīva kinodokumentu digitalizāciju
2018. gadā ERAF projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" ietvaros tiek uzsākta apjomīga Latvijas Nacionālā arhīva kinodokumentu digitalizācija, lai nodrošinātu to saglabāšanu un izmantošanu. 2. martā Latvijas Nacionālais arhīvs aicina uz publisku projekta atklāšanu arhīvā, lai detalizēti iepazīstinātu ar šābrīža norisēm un nākotnes plāniem.
22.02.2018.
CFLA martā sāk semināru ciklu par labo praksi ES fondu projektu īstenošanā; semināri notiks Rīgā un reģionos
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) aicina Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņēmējus un citus interesentus uz kārtējo semināru ciklu par labo praksi ES fondu atbalsta izmantošanā. Semināri notiks Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē.
21.02.2018.
Ar ES fondu atbalstu augstākās izglītības institūcijās uzlabos studiju programmu satura kvalitāti
Augstskolām un koledžām ir iespēja ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu uzlabot pārvaldību un pilnveidot studiju programmu saturu - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi. Šim mērķim kopumā pieejamais ESF finansējums ir vairāk nekā 15,8 miljonu eiro.
20.02.2018.
CFLA: Liekam pamatus jaunam kultūras mantojuma magnētam Kurzemē
Otrdien, 20. februārī, Latvijas Mākslas akadēmijā tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu projektā "Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” un tā īstenošanu. Vienošanos parakstīja Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) direktore Anita Krūmiņa un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.
15.02.2018.
Projektu īstenotājiem: par VSAOI izmaiņām un būvdarbu līgumu cenu
Līdz ar izmaiņām nodokļu jomā no šī gada 1.janvāra ir palielināta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) likme. Šī iemesla dēļ iepriekš noslēgtajos būvdarbu līgumos līgumcenas palielinājums ir iespējams, ja līguma nosacījumi pieļauj šādas izmaiņas, kā arī - jāievēro vairāki nosacījumi.
14.02.2018.
FM: ES fondu ieviešanā par gadu ātrāk izpildīts M.Kučinska Valdības plāns
Par vienu gadu ātrāk izpildīts M. Kučinska Valdības rīcības plāna uzdevums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) investīciju nosacījumu apstiprināšanā un projektu uzsākšanā. Šādi dati pausti Finanšu ministrijas (FM) sagatavotajā un otrdien, 13. februārī, Ministru kabinetā (MK) izskatītajā ikmēneša informatīvajā ziņojumā par ES fondu investīciju ieviešanas statusu.
12.02.2018.
Augstskolas ar ESF atbalstu mazinās studiju programmu fragmentāciju
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu sešām augstākās izglītības mācību iestādēm pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu projektus studiju programmu fragmentācijas mazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai. Programmas pirmajā kārtā projektu īstenošanai paredzēti 2,55 miljoni eiro no ESF.
07.02.2018.
CFLA vērš uzmanību uz finanšu plānošanas nozīmi ES fondu projektos
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi metodisko materiālu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagatavošanai. (CFLA) ir sagatavojusi metodisko materiālu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika sagatavošanai. Rūpīgi izsvērta un atbildīga finanšu plānošana, kas balstīta uz reālistiskām prognozēm un apzinātiem riskiem, ES fondu projektu īstenotājiem ļauj ne vien nodrošināt nepieciešamā finansējuma plūsmu, bet arī kalpo par efektīvu mērauklu projekta progresa novērtēšanā un savlaicīgas iespējamas nobīdes konstatēšanā.
01.02.2018.
ES fondu ieviešanā par gadu ātrāk izpildīts M. Kučinska Valdības plāns
Par vienu gadu ātrāk izpildīts M. Kučinska Valdības rīcības plāna uzdevums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju nosacījumu apstiprināšanā un projektu uzsākšanā. Šādus datus Finanšu ministrija ir apkopojusi un iesniegusi Ministru kabinetā ikmēneša informatīvajā ziņojumā par ES fondu investīciju ieviešanas statusu.
29.01.2018.
TIEŠRAIDE semināram par programmas "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" atlases 2. kārtu
Otrdien, 30. janvārī, no plkst. 11.00 aicinām tiešraidē sekot līdzi informatīvajam semināram par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.
29.01.2018.
Aicina piedalīties aptaujā par kohēzijas politiku pēc 2020. gada
Eiropas Komisija aicina iedzīvotājus piedalīties sabiedriskajā apspriešanā - aptaujā par kohēzijas politiku pēc 2020. gada, tādējādi izzinot sabiedrības viedokli par nepieciešamajiem Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem. Aptauju iespējams aizpildīt līdz š.g. 8. martam. 
24.01.2018.
Ieskaties Eiropas Savienības fondu darbistabā - piesakies Ēnu dienai!
Vai zini, kā darba diena paiet vietā, kur Eiropas Savienības fondu finansējums satiek cilvēkus, kuri to iegulda atjaunotos ceļos, muzejos, slimnīcās, rūpnīcās un jaunatklājumos, padarot Latviju par sakārtotāku un attīstītāku vietu mums visiem? Šogad “Ēnu dienā” Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) piedāvās vairākas iespējas to noskaidrot.
24.01.2018.
Informatīvs seminārs par valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumiem
Rīt, 25. janvārī, Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notiks informatīvs seminārs pašvaldību pārstāvjiem par valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumiem projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā. 
23.01.2018.
CFLA: 2017. gada laikā – miljarda eiro papildinājums Latvijas tautsaimniecībai no ES fondiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) apkopotie dati liecina, ka 2017. gadā noslēgto Eiropas Savienības (ES) fondu līgumu kopējais apjoms ir vairāk nekā viens miljards eiro -  ar ES fondu atbalstu uzsākta 526 projektu īstenošana, jau konkrēti iezīmējot šo investīciju ieplūšanu Latvijas tautsaimniecībā.
22.01.2018.
Pasniegtas Iepirkumu Gada balvas 2017
18. janvārī, jau otro gadu pēc kārtas, žurnāls "Iepirkumi" sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju organizēja Iepirkumu Gada konferenci un Gada balvas pasniegšanas ceremoniju, kuru apmeklēja 250 iepirkumu jomas speciālistu.
17.01.2018.
CFLA aicina uz semināru par ES fondu atbalstu jaunu produktu ieviešanai ražošanā
Otrdien, 30. janvārī, notiks informatīvs seminārs par projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta saņemšanai jaunu produktu ieviešanai ražošanā. Projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā šim mērķim pieejams ERAF finansējums vairāk nekā 34 miljonu eiro apmērā.
17.01.2018.
Ar ERAF atbalstu īstenos projektu Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšanai
Šodien, 17. janvārī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) un Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils muzejs” parakstīja vienošanos par projekta „Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība” realizāciju. 
16.01.2018.
Atbalstam apstrādes rūpniecības ēku un iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanai un vietējo AER izmantošanai būs pieejami vēl 15,4 miljoni eiro
Ministru kabinets šā gada 16. janvāra sēdē apstiprināja projektu iesniegumu atlases otrās kārtas noteikumus apstrādes rūpniecības ēku un ražošanas iekārtu energoefektivitātes paaugstināšanas un AER izmantošanas veicināšanas atbalsta programmā. Atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros būs pieejami 15,4 miljoni eiro.
16.01.2018.
Jelgavas, Bauskas un Dobeles vecpilsētu teritorijās atjaunos kultūrvēsturiskā mantojuma objektus tūrisma attīstīšanai
Trīs Zemgales pašvaldības – Jelgava, Dobele un Bauska - piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu, īstenos kopīgu kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanas projektu – „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā.”
11.01.2018.
Ar ESF atbalstu izstrādās un aprobēs metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) iesniegt pieteikumu Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai izstrādātu un aprobētu metodoloģiju publisko pakalpojumu pārveidei. Programmas īstenošanai no ESF paredzēti 340 000 eiro.
09.01.2018.
IZM: Augstskolām turpmākos gadus pieejams ES fondu finansējums studiju starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai
Turpmāko sešu gadu laikā Latvijas augstskolām un koledžām būs pieejams vairāk nekā 65 milj. eiro liels Eiropas Sociālā fonda finansējums, ko plānots ieguldīt studiju programmu modernizācijā, starptautiskās konkurētspējas veicināšanā, cilvēkkapitāla attīstībā, kā arī augstskolu un koledžu labākas pārvaldības sistēmas izveidē.
04.01.2018.
Slimnīcu, teātru, sporta bāzu un kultūrvēsturisko pieminekļu atjaunošanai būs pieejami 32,5 miljoni eiro
Šodien, 4. janvārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos atbalsta nosacījumus valsts ēku energoefektivitātes paaugstināšanai otrās projektu īstenošanas kārtas ietvaros. Līdz ar apstiprinātajiem nosacījumiem finansējuma saņēmējiem veselības, kultūras, labklājības, izglītības un sporta nozarēs 43 ēku atjaunošanai būs pieejami 32,5 miljoni eiro.
04.01.2018.
Vidzemes slimnīcā ar ERAF atbalstu atjauno Bērnu slimību nodaļu
Pilnveidojot veselības aprūpes infrastruktūru Vidzemes slimnīcā Valmierā, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu pie skaistām, bērniem draudzīgām un ērtām telpām ir tikusi Bērnu slimību nodaļa. Tā ir daļa no slimnīcas veselības infrastruktūras attīstības projekta, kopumā uzlabojumu veikšanai paredzot vairāk nekā 6,3 miljonus eiro.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2018
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 2018-05-11

  • Seminārs par 9.3.2. projektu iesniegumu 3. atlases kārtu
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 2018-05-21

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai par atbalstu augstākās izglītības institūcijām, lai uzlabotu studiju programmu satura kvalitāti
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 2018-05-25

  • Seminārs par 1.1.1.5. pasākuma 3. kārtas projektu īstenošanu
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 2018-05-31

  • Seminārs SAM 9.3.2. trešās atlases kārtas projektu iesniedzējiem

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu