• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
12.12.2014.
Ierobežo termiņu pagarināšanu projektu īstenošanai
Tuvojoties Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda noslēgumam, valdība noteikusi ierobežojumus projektu izpildes termiņu pagarināšanai.
22.11.2014.
Atklāj darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība"
Sestdien, 22. novembrī notiek ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” oficiālās atklāšanas pasākums.
10.11.2014.
Semināru cikls "ES fondi - augam kopā!"
Finanšu ministrija aicina šomēnes apmeklēt informatīvus seminārus „ES fondi – augam kopā!”, kur tiks sniegta praktiski noderīga informācija par jaunajā finansēšanas periodā pieejamajiem Eiropas Savienības Kohēzijas politikas līdzekļiem un to efektīvas izmantošanas iespējam uzņēmējdarbības un arī pašvaldību attīstīšanā.
06.11.2014.
Seminārs par ģimenes ārstu tīkla attīstības projektu īstenošanu
Piektdien, 21. novembrī notiks seminārs finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanas aktualitātēm aktivitātē "Ģimenes ārstu tīkla attīstība".
05.11.2014.
Kopsavilkums semināram par kultūras pieminekļu atjaunošanas projektu īstenošanu
Apkopojums par 28. oktobra semināru projektu īstenotājiem, kas saņēmuši ERAF līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai un sociālekonomiskā potenciāla efektīvai izmantošanai.
29.10.2014.
Novembrī notiks semināri par būvizstrādājumiem un projektu īstenošanu
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs novembrī organizē vairākus seminārus par reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem, kā arī par aktuāliem jautājumiem projektu īstenošanā.
23.10.2014.
Konferencē tiekas Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas
23. un 24. oktobrī konferencē Jūrmalā tiekas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās iestādes, lai diskutētu par aktualitātēm jaunā plānošanas perioda ieviešanā.
17.10.2014.
CFLA uzņem delegāciju no Horvātijas
Piektdien, 17. oktobrī ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pieredzi Eiropas Savienības fondu administrēšanā un sadarbību ar auditoriem iepazinās Horvātijas valsts pārvaldes pārstāvji.
15.10.2014.
Seminārs par kultūras pieminekļu atjaunošanas projektu ieviešanu
28. oktobrī notiks informatīvs seminārs aktivitātes “Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” 5. un 6.kārtas finansējuma saņēmējiem.
07.10.2014.
Noslēgušās sarunas 2014.-2020. gada ES fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanai
Piektdien, 3. oktobrī, Finanšu ministrija saņēmusi vēstuli, kurā Eiropas Komisija norāda, ka noslēgušās sarunas Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanai. Drīzumā gaidāma oficiālā programmas parakstīšana.
02.10.2014.
7. oktobrī Ogrē notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
Otrdien, 7. oktobrī Ogrē notiks forums „Atbalsts uzņēmējiem", informējot par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai, kā arī par plānotajām ES fondu programmām 2014 . - 2020. gada plānošanas periodā.
02.10.2014.
Par pretendentu piedāvājumos norādīto iepriekšējās pieredzes informācijas pārbaudi
CFLA aicina pasūtītājus un iepirkumu komisijas pievērst pastiprinātu uzmanību pretendentu norādītajai iepriekšējai pieredzei, pārbaudot pretendentu piedāvājumos sniegto informāciju par pieredzi apliecinošiem objektiem pie norādītajiem pasūtītājiem un atsauksmju izsniedzējiem.
19.09.2014.
Apstiprina 12 pieteikumus kultūras pieminekļu atjaunošanai
Noslēgusies projektu iesniegumu atlase kultūras pieminekļu atjaunošanai – no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēs nepieciešamos remontdarbus 9 baznīcu un 3 citu kultūras pieminekļu saglabāšanai un plašākas pieejamības veicināšanai.
19.09.2014.
Saeimas komisiju informē par jaunā plānošanas perioda aktualitātēm
17. septembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā notika Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas izbraukuma sēde. Tās galvenais temats – progress Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanā.
18.09.2014.
Atklāta restaurētā Bauskas pils
Apmeklētājiem durvis vērusi atjaunotā Bauskas pils – ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu restaurēta gan ēkas fasāde, gan iekštelpas.
17.09.2014.
18. septembrī Cēsīs notiks forums par aktuālajām atbalsta programmām uzņēmējiem
18. septembrī Cēsīs notiks pirmais no 9 forumiem „Atbalsts uzņēmējiem”. Pasākumā komersanti tiks informēti par šobrīd pieejamo valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, kā arī par plānotajām ES fondu programmām 2014 .- 2020.gada plānošanas periodā.
11.09.2014.
Pabeigta Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcija
Noslēgusies vērienīga projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti, 2.kārta” īstenošana. Projekts ieviests Eiropas Savienības fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda aktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros.
04.09.2014.
Apstiprina Darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”
Otrdien, 2. septembrī, valdība apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu ,,Izaugsme un nodarbinātība”. Tajā noteiktas tās atbalsta jomas, kur turpmāko septiņu gadu periodā ieguldīs vairāk nekā 4,4 miljardus eiro.
01.08.2014.
Apkopoti 2013. gada CFLA darbības rezultāti
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) atskats uz aizvadītajā gadā paveikto – 2013.gads ir bijis aktīvs un rezultatīvs, turklāt iezīmē pārmaiņas un attīstības tendences nākamajos gados.
14.07.2014.
Apstiprina aģentūras darbības stratēģiju 2014. – 2016. gadam
Finanšu ministrija ir apstiprinājusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības stratēģiju 2014. – 2016. gadam, nosakot prioritātes un mērķus veiksmīgai Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu mijas nodrošināšanai.
03.07.2014.
Pieņem likumu par ES fondu pārvaldību 2014. – 2020. gada plānošanas periodam
Šodien, 3. jūlijā, Saeima pieņēma Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda vadības likumu.
02.07.2014.
Informācija iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai
Lai novērstu risku, ka pasūtītājs un potenciālie pretendenti atšķirīgi tulko iepirkuma nolikuma un līguma noteikumus, iepirkuma dokumentācijā, nosakot nepieciešamo nodrošinājumu (garantiju) vai līgumsodu apmēru procentuālā apmērā no līguma summas, ir būtiski precīzi noteikt, vai tas aprēķināms no līguma kopējās summas ar PVN vai bez PVN.
27.06.2014.
Atbalsta 3 jaunus projektus dalītās atkritumu apsaimniekošanas attīstībai
Ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu gandrīz 16 miljonu eiro apmērā atbalstīti 20 projekti dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai.
16.05.2014.
Informācija ģimenes ārsta prakses attīstības projektu iesniedzējiem
Līdz š.g. 22. maijam turpinās projektu iesniegumu pieņemšana ģimenes ārstu tīkla attīstības aktivitātē. CFLA ir sagatavojusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par projektu iesniegumu sagatavošanu un grūtībās nonākušu uzņēmēju pazīmju pašnovērtēšanu.
12.05.2014.
Aktualizētas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
Iepirkumiem, kuri izsludināti pēc š.g. 11. maija (ieskaitot), tiks piemērotas aktualizētās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
09.05.2014.
Finansējuma atlikuma pārdale ERAF un ESF līdzfinansētajos projektos
Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu līdzekļu ietaupījuma vai atlikuma pārdale jāveic līdz 31. maijam, ja tos plāno izmantot sākotnēji projektā neparedzētām darbībām.
08.05.2014.
Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu piemērošana iepirkumos
CFLA vērš uzmanību, ka Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39. prim pantā iekļautie noteikumi par kandidātu un pretendentu izslēgšanu neattiecas uz iepirkumiem, kas tiek veikti saskaņā ar PIL 8. 2 prim pantā noteikto kārtību.
30.04.2014.
2014.-2020.gada plānošanas perioda atbalsta pasākumi uzņem apgriezienus
Lai gan turpinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" izskatīšana Eiropas Komisijā (EK), darbs nacionālā līmenī pie specifisko atbalsta mērķu (SAM) īstenošanas sākšanas noris jau šobrīd.
22.04.2014.
Izsludināta projektu iesniegumu atlase ģimenes ārstu tīkla attīstībai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātei "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" par atlikušo finansējumu - 1 096 881 eiro. Minimālās attiecināmās izmaksas aktivitātes ietvaros vienam projektam ir 1 000 eiro, maksimālās – 450 000 eiro.
11.04.2014.
CFLA pieredzes apmaiņā uzņēmusi delegāciju no Bulgārijas
Šodien, 11. aprīlī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzņēma Bulgārijas Publisko iepirkumu aģentūras delegācijas pārstāvjus, iepazīstinot tos ar CFLA pieredzi Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansēto projektu administrēšanā.
31.03.2014.
Kultūras pieminekļu privātīpašniekiem pieejams ES fondu finansējums
Kultūras ministrija ir izsludinājusi piekto un sesto projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanai kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanai un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvai izmantošanai.
31.03.2014.
Atjaunos ēkas Rencēnu muižā un Kalnciema ielā
ERAF finansējumu kultūras pieminekļu atjaunošanai 4. projektu atlases kārtā saņēmušas divas ieceres: Rencēnu muižā atjaunos Veco kungu māju, bet Rīgā – koka ēku Kalnciema ielā 33, Kalnciema ielas kvartālā.
27.03.2014.
Ierobežojumi projektu finansējuma atlikuma pārdalē
Priekšlikumus par līdzekļu ietaupījuma vai atlikuma pārdali Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Sociālā fonda finansētos projektos aicinām iesniegt CFLA līdz š.g. 30. aprīlim.
18.03.2014.
Noslēgta pirmā starpresoru vienošanās jaunajā plānošanas periodā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi pirmo starpresoru vienošanos 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Tā noslēgta ar Labklājības ministriju par sadarbību ES fondu darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība".
11.03.2014.
Grozīts normatīvais regulējums ģimenes ārstu tīkla projektu īstenošanai
Ģimenes ārstu tīkla attīstības aktivitāti regulējošajos Ministru kabineta noteikumos š.g. 1. martā stājušies spēkā grozījumi - precizēta proporcijas noteikšanas kārtība, paplašinātas iepirkumu organizēšanas iespējas, mainīta informācijas iesniegšanas kārtība un veiktas citas izmaiņas.
05.03.2014.
Kopsavilkums semināram par ūdenssaimniecības infrastruktūras un dalītās atkritumu apsaimniekošanas projektu realizāciju
CFLA 26. februārī rīkoja semināru ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" un apakšaktivitātes "Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" finansējuma saņēmējiem par projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem.
03.03.2014.
Pabeigts līgumslēgšanas process dalītās atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījusi pēdējo līgumu par dalītās atkritumu apsaimniekošanas projekta ieviešanu 2007. – 2013. gada plānošanas perioda aktivitātē “Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, tādējādi Kohēzijas fonda līdzfinansējumu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai šīs aktivitātes ietvaros ir saņēmuši 18 projekti.
27.02.2014.
Latgales reģiona nodaļai – 10 gadi
Pagājuši 10 gadi, kopš CFLA klienti Latgalē pakalpojumus var saņemt Rēzeknē, Latgales reģiona nodaļā. Tāpat kā klientu loks un veicamo funkciju apjoms, arī darbinieku skaits laika gaitā palielinājies: šobrīd Latgales nodaļā strādā 9 darbinieces, apkalpojot klientus gan no Latgales reģiona, gan tam tuvākajiem novadiem.
10.02.2014.
Seminārs ūdenssaimniecības infrastruktūras un dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas projektu īstenotājiem
26. februārī CFLA rīko informatīvo semināru Rīgā 2007.-2013. gada plānošanas perioda apakšaktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 7.kārtas un apakšaktivitātes 3.5.1.2.3. „Dalītās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” finansējuma saņēmējiem, kuri noslēguši līgumus/vienošanās par ES projekta īstenošanu un uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.
07.02.2014.
Semināri par ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanu
CFLA uz informatīviem semināriem aicina ERAF apakšaktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” finansējuma saņēmējus, kuri uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.
03.02.2014.
Seminārs par ģimenes ārstu tīkla attīstības projektu ieviešanu
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko konsultatīvo semināru finansējuma saņēmējiem par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 3.1.5.1.1.”Ģimenes ārstu tīkla attīstība” projektu ieviešanu.
24.01.2014.
Seminārs Rēzeknē par ERAF līdzfinansēto projektu ieviešanu
CFLA rīko informatīvo semināru 2007. – 2013. gada plānošanas perioda ERAF finansējuma saņēmējiem, kuri noslēguši līgumus/vienošanās par Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu un uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.
23.01.2014.
Noslēdz pēdējos līgumus par ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000
Parakstīti pēdējie līgumi aktivitātes 3.4.1.1. „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros, apgūstot visu pieejamo finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda vairāk nekā 143 miljonu eiro apmērā.
17.01.2014.
Horizontālo prioritāšu pārskatu iesniegšana
Atgādinām, ka līdz 20. janvārim finansējuma saņēmējiem jāiesniedz horizontālo prioritāšu pārskati par 2013. gadu. Gadījumā, ja projekta ietvaros iepriekšējā gadā nav sasniegti izmērāmi horizontālo prioritāšu uzraudzības rādītāji, horizontālo prioritāšu pārskats par 2013. gadu nav jāiesniedz. Ja līdz noteiktajam termiņam horizontālo prioritāšu pārskats nebūs iesniegts, tiks pieņemts, ka pārskata periodā jauni rādītāji nav radušies.
15.01.2014.
Precizēta maksājuma pieprasījuma veidlapa
Ar šā gada 1.janvāri ir veikti precizējumi maksājuma pieprasījuma veidlapā. Tā publicēta CFLA mājaslapas sadaļā Struktūrfondi un Kohēzijas fonds / Projektu īstenošana - pie katras aktivitātes.
08.01.2014.
Eiro regulējums iepirkumos
Aicinām finansējuma saņēmējus iepazīties ar izmaiņām iepirkumu reglamentējošos normatīvajos aktos par latu konvertāciju uz eiro, kā arī ar jaunām publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām.
02.01.2014.
Horizontālo prioritāšu pārskatu sagatavošana
Aicinām finansējuma saņēmējus, sagatavojot ikgadējos horizontālo prioritāšu pārskatus, izmantot aktualizētos ieteikumus pārskatu aizpildīšanai. Vides nozares projektu īstenotājus aicinām izmantot arī precizēto horizontālo prioritāšu pārskata formu
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu