• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
19.12.2013.
Pāreja uz eiro
Informācija finansējuma saņēmējiem par to, kā notiks pāreja uz eiro tās noslēgto Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma piešķiršanas līgumu ietvaros.
16.12.2013.
Aktualizētas iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija š.g. 12.decembrī ir aktualizējusi iepirkumu vadlīnijas, kas paredzētas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
12.12.2013.
Jauna nomas maksas metodika ģimenes ārstu aktivitātes finansējuma saņēmējiem
Lai mazinātu neattiecināmo izmaksu risku un sniegtu informatīvu atbalstu aktivitātes Ģimenes ārstu tīkla attīstība finansējuma saņēmējiem, CFLA ir izstrādājusi metodiskus norādījumus par projekta ietvaros attīstītas infrastruktūras nodošanu ģimenes ārstam, ja finansējuma saņēmējam ir noteikts pienākums nodrošināt telpas valsts apmaksāto ģimenes ārsta pakalpojumu sniegšanai.
19.11.2013.
Ar ES fondu līdzfinansējumu rekonstruēs satiksmes pārvadu pār dzelzceļa tiltu Kārļa Ulmaņa gatvē
Š.g. 8. novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos ar Rīgas pilsētas pašvaldību par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Satiksmes pārvada pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē rekonstrukcija” ieviešanai.
19.11.2013.
Pabeigta projektu īstenošana satiksmes drošības uzlabojumiem ārpus Rīgas
Veicot pēdējo maksājumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētajam projektam „Satiksmes drošības un transporta sistēmas organizācijas uzlabošana Raiņa ielā, Alsungā”, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir pabeigusi Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda aktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ieviešanu.
06.11.2013.
Pabeigts līgumslēgšanas process ūdenssaimniecības attīstības aktivitātes septītajā kārtā
CFLA ir pabeigusi līgumslēgšanas procesu ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" septītajā atlases kārtā, noslēdzot 130 līgumus.
01.11.2013.
Ūdenssaimniecības attīstības aktivitātes semināra kopsavilkums un prezentācijas
CFLA šā gada septembrī - oktobrī rīkoja četrus seminārus ERAF līdzfinansētās aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" septītās kārtas projektu īstenotājiem par projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem.
23.10.2013.
CFLA Latgales reģionālajai nodaļai jauna atrašanās vieta
Ar 2013.gada 4.novembri Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Latgales reģionālā nodaļa atradīsies Rēzeknē, 18.novembra ielā 35, 2.stāvā.
23.10.2013.
Pabeigta visu projektu īstenošana aktivitātē „Veselības aprūpes centru attīstība”
ES fonda līdzfinansētā aktivitātē „Veselības aprūpes centru attīstība” no 2010.gada līdz 2013.gadam divās kārtās īstenoti 25 projekti par kopējo summu 5 251 411 lati, tai skaitā ERAF līdzfinansējums - 3 905 940 lati.
22.10.2013.
Seminārs Rīgā ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
CFLA rīko semināru Rīgā 2007.–2013.gada plānošanas perioda ERAF aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 7. kārtas un iepriekšējo kārtu finansējuma saņēmējiem.
30.09.2013.
Tūkstošais līgums par ES līdzfinansēta projekta īstenošanu
CFLA, parakstot līgumu ar Ambeļu pagasta pārvaldi par ES fonda līdzfinansēta projekta īstenošanu, ir noslēgusi tūkstošo līgumu 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā.
27.09.2013.
Seminārs Cēsīs, Kuldīgā un Rīgā ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
CFLA rīko seminārus 2007.–2013.gada plānošanas perioda ERAF 3.4.1.1. aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 7. kārtas un iepriekšējo kārtu finansējuma saņēmējiem.
27.09.2013.
Noslēgti 79 līgumi ūdenssaimniecības attīstības aktivitātes septītajā kārtā
CFLA ir noslēgusi 79 līgumus par ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu ūdenssaimniecības attīstības aktivitātes 7.atlases kārtas ietvaros.
05.09.2013.
Seminārs Rēzeknē ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
Š.g. 24.septembrī CFLA organizē semināru Rēzeknē ERAF apakšaktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 7. kārtas un iepriekšējo kārtu finansējuma saņēmējiem.
28.08.2013.
Turpinās līgumu slēgšana ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai
CFLA ir sagatavojusi un finansējuma saņēmējiem parakstīšanai nosūtījusi 36 līgumus par ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu ūdenssaimniecības attīstības aktivitātes 7.atlases kārtas ietvaros. Drīzumā CFLA organizēs vairākus seminārus.
23.08.2013.
Noslēguma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas un projekta mērķu sasniegšanas termiņš
CFLA atgādina, ka finansējuma saņēmējam noslēguma maksājuma pieprasījums, atbilstoši līgumam par projekta īstenošanu, jāiesniedz CFLA ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc projekta aktivitāšu īstenošanas beigu termiņa.
15.08.2013.
Ieviešot eiro, ES fondu līdzfinansējuma piešķiršanas līgumi nav jāpārslēdz
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra skaidro, kā notiks pāreja uz eiro tās noslēgto ES fondu līdzfinansējuma piešķiršanas līgumu ietvaros.
14.08.2013.
Nodrošināta iespēja CFLA VIS ārējā vidē ievadīt projekta progresa pārskata datus un parakstīt maksājuma pieprasījumu un projekta progresa pārskatu ar e-parakstu
CFLA, pilnveidojot sadarbību ar finansējuma saņēmējiem elektroniskās informācijas apmaiņā, ir nodrošinājusi finansējuma saņēmējiem iespēju turpmāk projekta progresa pārskata datus ievadīt Vadības informācijas sistēmas (VIS) ārējā vidē, kā arī gan projekta progresa pārskatu, gan maksājuma pieprasījumu parakstīt ar e-parakstu.
06.08.2013.
CFLA klienti novērtē vadības informācijas sistēmas ārējas vides sniegtās iespējas
Ērtība, ātra informācijas apmaiņa, kļūdu skaita samazināšanās iesniegtajos dokumentos – tās ir tikai dažas no priekšrocībām, kuras finansējuma saņēmējiem sniedz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) vadības informācijas sistēmas (VIS) ārējās vides lietošana. Savukārt CFLA elektroniskā informācijas apmaiņa nodrošina savlaicīgāku un ērtāku aktuālās informācijas saņemšanu, uzkrāšanu un apstrādi.
02.08.2013.
Publiskai apspriedei nodoti nākamā ES fondu plānošanas perioda dokumentu projekti
Finanšu ministrija likumos noteiktajā kārtībā šā gada 29.jūlijā publiskai apspriešanai nodevusi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada perioda Nacionāla līmeņa plānošanas dokumentu projektus. Priekšlikumus precizējumiem un papildinājumiem var iesniegt līdz š.g. 28.augustam.
29.07.2013.
CFLA paveiktais 2012.gadā – publiskais pārskats
CFLA ir sagatavojusi 2012.gada Publisko pārskatu, sniedzot svarīgāko informāciju par paveikto iepriekšējā gadā – izpildītajiem uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī par izvirzītajām prioritātēm un turpmāk plānotajiem darbiem.
18.07.2013.
Ieteikumi ES finansējuma saņēmējiem, izstrādājot piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumus
Ministru kabinets ir izdevis instrukciju, kura paredz nosacījumus, kas jāievēro, izstrādājot piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumus, kuru izpildi pilnībā vai daļēji finansē no ES fondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzekļiem. Instrukcija attiecas uz tiešās pārvaldes iestādēm, tomēr CFLA aicina visus ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma saņēmējus piemērot instrukcijā iekļautos nosacījumus, izstrādājot piegādes, pakalpojumu un būvdarbu līgumus, lai izvairītos no neatbilstošiem maksājumiem ārvalstu finanšu instrumentu projektu ietvaros un netiktu atteikts attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta līdzfinansējums.
17.07.2013.
Īstenos ES fondu līdzfinansētu projektu plūdu riska novēršanai Jelgavā
Š.g. 8. jūlijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Jāņa kolektora rekonstrukcija plūdu draudu novēršanai un samazināšanai Jelgavā”.
17.07.2013.
Par rīcību līgumsodu piemērošanas gadījumā ES fondu finansētajos projektos
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina visus finansējuma saņēmējus iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto metodisko materiālu un izmantot to gadījumos, kad ES fondu finansētu projektu ietvaros tiek sagatavoti būvdarbu, pakalpojumu un piegādes līgumi vai tiek saņemts līgumsods par būvdarbu, pakalpojumu vai piegādes līguma neizpildi vai izpildes nokavējumu.
12.07.2013.
Atklātas Jēkabpils reģionālās slimnīcas jaunās telpas
Š.g. 11.jūlijā svinīgā pasākumā atklāta Jēkabpils reģionālās slimnīcas jaunā Infekciju un dienas stacionāra nodaļas ēka, kas tapa ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.
01.07.2013.
2013.gada klientu apmierinātības aptaujas rezultāti
Šī gada maijā-jūnijā veiktajā CFLA klientu aptaujā ir piedalījušies 169 respondenti. Rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība ar CFLA sniegtajiem pakalpojumiem 2012.gadā kopumā vērtējama kā laba. Salīdzinot ar 2011.gadu, tā ir uzlabojusies.
18.06.2013.
Pieejams ES fondu finansējums kultūras pieminekļu privātīpašniekiem
Kultūras ministrija ir izsludinājusi trešo un ceturto projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanai un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvai izmantošanai.
13.06.2013.
Būvniecību drīkstēs uzsākt uzreiz pēc būvatļaujas saņemšanas
2013.gada 13.jūnijā Saeima atbalstīja grozījumus Būvniecības likumā, svītrojot normu, ka būvniecības darbus faktiski var sākt tikai mēnesi pēc būvatļaujas izsniegšanas neatkarīgi no tā, vai būvatļauja ir vai nav apstrīdēta vai pārsūdzēta.
11.06.2013.
Jaunas normas iepirkuma procedūrai un tās piemērošanas kārtībai pasūtītāja finansētiem projektiem
Ar 2013.gada 1.septembri stājas spēkā jauni noteikumi iepirkuma procedūrai un tās piemērošanas kārtībai pasūtītāja finansētiem projektiem, kas risina būtiskas iepriekšējā regulējuma problēmas, paredzot jaunas normas.
10.06.2013.
Slēgs jaunus līgumus ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanai
VARAM ir pabeigusi iesniegto projektu vērtēšanu ūdenssaimniecības attīstības aktivitātes 7.atlases kārtas ietvaros. CFLA gatavo parakstīšanai pirmos trīs apstiprināto projektu iesniegumu līgumus.
04.06.2013.
Seminārs – publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenie principi ES fondu projektos
2013.gada 5.jūnijā Jelgavā un 7.jūnijā Jēkabpilī Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sadarbībā ar CFLA un IUB organizē bezmaksas informatīvu semināru par publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos.
27.05.2013.
Oficiāli atklās Austrumlatvijas koncertzāli Rēzeknē
Ar diviem koncertiem 2013.gada 29. un 30. maijā oficiāli atklās Austrumlatvijas koncertzāli Rēzeknē, kas tapa Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētā projekta ietvaros.
24.05.2013.
Biežāk konstatētās kļūdas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās
Lai mazinātu iespējamību, ka finansējuma saņēmējs kļūdās ar būvniecību saistītajos jautājumos, īstenojot ES fondu līdzfinansētus projektus, kā rezultātā var tikt piemērota finanšu korekcija, aicinām pievērst uzmanību CFLA biežāk konstatētajām atkāpēm pārbaudēs projektu īstenošanas vietās.
23.05.2013.
Kopsavilkums par CFLA semināru š.g. 8.maijā
Projektu ieviešanas aktuālie jautājumi ERAF līdzfinansētajā aktivitātē „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
20.05.2013.
Pēc-projekta pārskats jāiesniedz līdz 1.jūnijam
Atgādinām, ka tiem finansējuma saņēmējiem, kuriem ir pabeigta projekta īstenošana, līdz š.g. 1.jūnijam CFLA jāiesniedz pēc-projekta pārskats par 2012.gadu.
17.05.2013.
Horvātijas delegācijas pārstāvji iepazīst CFLA pieredzi ES fondu īstenošanas uzraudzībā
Šodien, 17.maijā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzņēma Horvātijas amatpersonu delegāciju, lai darba sesijas laikā iepazīstinātu delegācijas pārstāvjus ar iestādes kā ES fondu otrā līmeņa starpniekinstitūcijas lomu, funkcijām un uzkrāto pieredzi Eiropas Savienības (ES) fondu, kā arī citu finanšu instrumentu īstenošanas uzraudzībā.
13.05.2013.
Horvātijas amatpersonas iepazīs Latvijas ES fondu vadības un kontroles sistēmu
Šonedēļ, pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros, Latvijā viesojas Horvātijas amatpersonu delegācija. Vizītes mērķis ir iepazīt Latvijā izveidoto Eiropas Savienības (ES) fondu institucionālo sistēmu, vadības un kontroles sistēmu, kā arī gūtās mācības 2007.-2013.gada plānošanas periodā.
03.05.2013.
Aktuāli: grozījumi ūdenssaimniecības attīstības projektos
Turpmāk visi līgumu grozījumi finansējuma saņēmējiem, kas īsteno projektus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības aktivitātē, iesniedzami CFLA; aktivitātes ietvaros projektu ieviešanas maksimālais termiņš ir 24 mēneši; projekta pēc-uzraudzības periodā jābūt nodrošinātiem faktiskiem pieslēgumiem, atbilstoši projektā plānotajam.
29.04.2013.
Iepirkumu pirmspārbaudes: svarīgākais, kas jāievēro veiksmīgam iepirkumam
Lai savlaicīgi novērstu iespējamās kļūdas iepirkumu dokumentos un iepirkumu ietvaros iesniegto piedāvājumu vērtēšanā, kā arī varētu labāk izprast iepirkumu pirmspārbaužu būtību, apskatīsim svarīgāko, ko vajadzētu ievērot, lai iepirkums būtu veiksmīgs un finansējuma saņēmēja projekts saņemtu 100% ES fondu finansējumu.
26.04.2013.
CFLA organizē semināru ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
Š.g. 8.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) organizē semināru finansējuma saņēmējiem, kas šobrīd realizē projektus aktivitātē “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
17.04.2013.
Atklās Daugavpils Marka Rotko mākslas centru
2013.gada 24. aprīlī oficiāli atklās Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kas tapis ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Atklāšanas pasākumā piedalīsies Valsts augstākās amatpersonas, Marka Rotko radinieki un pasaulē atzīti mākslas jomas speciālisti.
12.04.2013.
Datus par personas nodokļu parādiem turpmāk varēs iegūt VID datubāzē
No š.g. 1.aprīļa finansējuma saņēmējs informāciju par personas nodokļu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, var iegūt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu parādnieku datubāzē.
11.04.2013.
Skaidrojums par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai
CFLA aicina finansējuma saņēmējus iepazīties ar IUB sagatavoto skaidrojumu par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai.
10.04.2013.
Metodika infrastruktūras izmantošanas proporcijas aprēķināšanai
Lai finansējuma saņēmēji varētu izpildīt komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus, kas paredzēti aktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" Ministru kabineta noteikumu jaunajos grozījumos, Veselības ministrija ir izstrādājusi metodiku to piemērošanai.
10.04.2013.
CFLA administrēto projektu objekti – aizvadītā gada labāko Latvijas arhitektūras darbu un būvobjektu vidū
Šogad divi CFLA administrēti ES fondu projektu objekti ir godalgoti skatē "Gada Labākā būve Latvijā 2012", no kuriem viens pretendē arī uz "Latvijas arhitektūras gada balvu 2012".
04.04.2013.
Spriež par administratīvā sloga mazināšanu ES fondu apguvē
Š.g. 3.aprīlī norisinājās "Dienas biznesa" organizētā apaļā galda diskusija par administratīvā sloga mazināšanu ES fondu apguvē, kurā piedalījās arī CFLA direktore Anita Krūmiņa.
04.04.2013.
Diskusijā izrunāti Latvijas pašvaldībām aktuāli jautājumi pašreizējā ES fondu plānošanas periodā
Š.g. 3.aprīlī Latvijas Pašvaldību savienība rīkoja diskusiju par Latvijas pašvaldībām aktuālajiem jautājumiem ES fondu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā, kurā piedalījās arī CFLA.
15.03.2013.
Komercdarbības atbalsta projektu dokumenti jāuzglabā desmit gadus
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atgādina finansējuma saņēmējiem, kuri īsteno projektu komercdarbības atbalsta ietvaros, ka visi ar projektu saistītie grāmatvedības dokumentācijas oriģināli vai to atvasinājumi ar juridisku spēku jāuzglabā desmit gadus pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.
12.03.2013.
Noderīga informācija par iepirkuma procedūru
CFLA aicina finansējuma saņēmējus izmantot Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā pieejamos iepirkuma procedūras palīgmateriālus.
14.02.2013.
Ēnu dienā CFLA darbu iepazīst seši skolēni
Š.g. 13.februārī CFLA piedalījās karjeras izglītības akcijā Ēnu diena, kuras ietvaros ar iestādes darbu iepazinās seši skolēni no dažādām Latvijas pilsētām.
08.02.2013.
Kopsavilkums par semināru ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu iesniedzējiem
VARAM ar CFLA līdzdalību š.g. 7.februārī rīkoja informatīvu semināru par ūdenssaimniecības projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem.
28.01.2013.
Seminārs ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras līdzdalību š.g. 7.februārī rīko informatīvu semināru par ūdenssaimniecības projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un projektu ieviešanas aktuālajiem jautājumiem.
22.01.2013.
Svinīgi parakstīts līgums par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas atjaunošanu
22.janvārī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, svinīgi parakstīts līgums par ERAF līdzfinansēta LNMM restaurācijas un rekonstrukcijas projekta īstenošanu.
11.01.2013.
Ieteikumi tehnisko specifikāciju sagatavošanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē finansējuma saņēmējus, ka IUB ir sagatavojis ieteikumus tehnisko specifikāciju sagatavošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 17.panta nosacījumiem.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu