• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
28.12.2012.
CFLA turpina pilnveidot Vadības informācijas sistēmas ārējo vidi un aicina finansējuma saņēmējus pieteikties apmācībām
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA), turpinot pilnveidot sadarbību ar finansējuma saņēmējiem elektroniskās informācijas apmaiņas jomā, Vadības informācijas sistēmas (VIS) ārējā vidē ir realizējusi jaunu funkcionalitāti, nodrošinot iespēju augšupielādēt Maksājuma pieprasījuma pamatojošos dokumentus.
07.12.2012.
Aktualitātes ES fondu ieviešanas publisko iepirkumu jomā
Š.g. 3.decembrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika vienas dienas seminārs par aktuālajiem jautājumiem publiskā iepirkuma jomā Eiropas Savienības (ES) fondu ieviešanā.
03.12.2012.
CFLA veiksmīgi noslēgusies Turcijas delegācijas pieredzes apmaiņas vizīte
No š.g. 20. līdz 30.novembrim Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzņēma Turcijas Zinātnes, rūpniecības un tehnoloģiju ministrijas pārstāvjus, kuri divu nedēļu laikā, pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros, izzināja CFLA pieredzi Eiropas Savienības (ES) fondu administrēšanā.
29.11.2012.
Izsludināta septītā projektu atlases kārta ūdenssaimniecības infrastruktūras aktivitātes ietvaros
VARAM ir uzsākusi projektu iesniegumu atlasi ERAF aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" septītās kārtas ietvaros. Projektu iesniegumus VARAM var iesniegt līdz 2013.gada 15.februārim.
27.11.2012.
CFLA statusa izmaiņas
2013.gada 1.janvārī stāsies spēkā jaunais CFLA nolikums, kas paredz izmaiņas CFLA tiesiskajā statusā – tā no Finanšu ministrijas pārraudzībā esošas valsts aģentūras pārtaps par valsts pārvaldes iestādi Finanšu ministrijas pakļautībā.
23.11.2012.
Notiks seminārs par aktuāliem projektu ieviešanas jautājumiem aktivitātē "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Veselības ministriju š.g. 5.decembrī organizē apmācību semināru finansējuma saņēmējiem, kas realizē projektu aktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros.
22.11.2012.
„Ģimenes ārstu tīkla attīstība” trešās kārtas ietvaros pieteikti 62 projekti
No š.g. 18.oktobra līdz 16.novembrim Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīkoja atklātu projektu iesniegumu atlasi ERAF aktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" 3.kārtas ietvaros. Atlases rezultātā ir saņemti 62 projektu iesniegumi.
20.11.2012.
CFLA notiks Turcijas ministrijas pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte
No š.g. 20. līdz 30.novembrim Centrālā finanšu un līgumu aģentūra uzņem Turcijas Zinātnes, rūpniecības un tehnoloģiju ministrijas pārstāvjus, kuri divu nedēļu laikā, pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros, apgūs CFLA pieredzi Eiropas Savienības fondu administrēšanā.
13.11.2012.
Par ģimenes ārstu aktivitātes projektos veikto iepirkumu tirgus izpētes apliecināšanu
CFLA aicina finansējuma saņēmējus ņemt vērā, ka saskaņā ar aktivitāti Ģimenes ārstu tīkla attīstība regulējošajiem MK noteikumiem un gadījumos, kad finansējuma saņēmējs pats izvēlas veikt iepirkumus, viņam kopā ar progresa pārskatu CFLA jāiesniedz arī tirgus izpēti apliecinoši dokumenti par iepirkumos noslēgtajiem līgumiem.
19.10.2012.
Publiskās un privātās partnerības līgumu slēgšanas iespējas 2013.gadā
2012.gada 27. septembra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2013.gada vienošanās un domstarpību protokols ir nodrošinājis pašvaldībām iespēju nākamgad uzņemties ilgtermiņa saistības Publiskās un privātās partnerības līgumu īstenošanai.
17.10.2012.
Izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase Ģimenes ārstu tīkla attīstība ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes Ģimenes ārstu tīkla attīstība 3.atlases kārtas ietvaros par atlikušo finansējumu.
09.10.2012.
Maksājuma pieprasījuma iesniegšana elektroniski
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, turpinot pilnveidot sadarbību ar finansējuma saņēmējiem elektroniskās informācijas apmaiņas jomā, aicina izmantot CFLA nodrošināto iespēju un veikt maksājumu pieprasījumu iesniegšanu elektroniski CFLA Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē.
19.09.2012.
Aktualizēta sadaļa Palīgs finansējuma saņēmējiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra savā mājaslapā ir aktualizējusi un papildinājusi informatīvo materiālu sadaļā Palīgs finansējuma saņēmējiem.
19.09.2012.
Avansa izlietošanas termiņš
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atgādina, ka tiem finansējuma saņēmējiem, kuriem ir piešķirts avansa maksājums Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai, tas jāizmanto sešu vai 12 mēnešu laikā no avansa vai tā daļas piešķiršanas brīža.
17.09.2012.
Iepirkuma plāna iesniegšanas termiņi
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atgādina, ka finansējuma saņēmēja pienākums ir iesniegt Aģentūrā iepirkuma plānu piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un tā precizēto versiju – tiklīdz iepirkuma plāns tiek mainīts.
29.08.2012.
8.-9. septembrī norisināsies Eiropas Savienības fondu projektu atvērtās dienas Latvijā
Eiropas Savienības (ES) fondu projektu atvērto dienu laikā būs iespēja iepazīties ar katrā Latvijas reģionā īstenotiem ES fondu projektiem.
28.08.2012.
Noslēgti 38 līgumi aktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” otrās kārtas ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 38 līgumus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu ģimenes ārstu tīkla attīstības projektu īstenošanai otrās atlases kārtas ietvaros.
27.08.2012.
Aicinām izmantot interaktīvās iespējas Aģentūras mājaslapā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina visus interesentus izmantot Aģentūras mājaslapā piedāvātās interaktīvās iespējas: RSS, Jaunumi e-pastā, Uzdot jautājumu, Jautājumi un atbildes, kā arī Priekšlikumi.
23.08.2012.
Noslēgti 50 līgumi par ES līdzfinansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu sestās atlases kārtas ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 50 līgumus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu īstenošanu 3.4.1.1. aktivitātes Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 sestās atlases kārtas ietvaros.
15.08.2012.
Vadlīnijas vides pieejamības prasību nodrošināšanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina finansējuma saņēmējus iepazīties ar "Vadlīnijām būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem".
15.08.2012.
Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina finansējuma saņēmējus ņemt vērā, ka ar 21.06.2012. grozījumiem Publisko iepirkumu likumā (PIL), kas stājās spēkā 2012.gada 1.augustā, ir iekļauts regulējums attiecībā uz iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšanu.
03.08.2012.
Veiksmīgi noslēdzies Livonijas ordeņa pils atjaunošanas projekts Ventspilī
Pēc pusotra gada laikā veiktajiem renovācijas un restaurācijas darbiem šā gada jūlijā ir noslēdzies Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts Livonijas ordeņa pils kompleksa Ventspilī rekonstrukcija, renovācija un ekspozīcijas izveide.
31.07.2012.
Aģentūras 2011.gada publiskais pārskats
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir publicējusi savā mājaslapā 2011.gada Publisko pārskatu, kurā ir sniegta svarīgākā informācija par Aģentūru, tās budžeta līdzekļu izlietojumu, izpildītajiem uzdevumiem, sasniegtajiem rezultātiem, kā arī par izvirzītajām prioritātēm un plāniem 2012. gadam.
18.07.2012.
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē finansējuma saņēmējus, ka ar šā gada 1.augustu stāsies spēkā Grozījumi Publisko iepirkumu likumā.
16.07.2012.
Klientu apmierinātības aptaujas rezultāti
Aptaujas rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem kopumā vērtējama kā laba.
13.07.2012.
Jauni principi un pieeja iepirkuma organizēšanā
ES fondu vadošā iestāde aicina finansējuma saņēmējus, organizējot iepirkumus atbilstoši 05.02.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.65, ievērot interešu konflikta novēršanas, publicitātes nodrošināšanas un izmaksu pamatotības principus.
15.06.2012.
Seminārs par aktualitātēm kultūras pieminekļu saglabāšanas projektu ieviešanā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Kultūras ministrijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem š.g. 20.jūnijā rīko informatīvu semināru par aktualitātēm kultūras pieminekļu saglabāšanas projektu ieviešanā.
15.06.2012.
Noslēgts 191 līgums aktivitātes „Ģimenes ārstu tīkla attīstība” pirmās kārtas ietvaros un sākts līgumslēgšanas process otrajā kārtā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi 191 līgumu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu ģimenes ārstu tīkla attīstības projektu īstenošanai pirmās atlases kārtas ietvaros un uzsākusi līgumslēgšanas procesu otrās kārtas ietvaros, kopumā plānojot noslēgt 43 līgumus.
07.06.2012.
Semināri Rīgā un Rēzeknē ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju jūnijā rīko divus informatīvos seminārus par aktualitātēm ūdenssaimniecības projektu ieviešanā.
05.06.2012.
Noslēgti četri līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanas projektu īstenošanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noslēgusi līgumus par četru Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu kultūras pieminekļu saglabāšanas projektu īstenošanu. Finansējuma saņēmēju vidū ir A/S Laima, Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze, Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija un Rīgas Svētā Aleksandra Ņevska pareizticīgo draudze.
25.05.2012.
Notikusi EPEC darba grupa par PPP un ES fondu apvienošanas iespējām
Lai apzinātu dalībvalstu pieredzi un, pamatojoties uz to, sniegtu priekšlikumus Eiropas Komisijai (EK) par nepieciešamajiem normatīvo aktu precizējumiem un papildinājumiem, š.g. 19.aprīlī Eiropas Publiskās un privātās partnerības kompetences centrs (EPEC) organizēja darba grupu par publiskās un privātās partnerības (PPP) un Eiropas Savienības (ES) fondu apvienošanas iespējām.
20.04.2012.
Par tirgus izpēti apliecinošiem dokumentiem, izdrukām un skaidrojumiem "zemsliekšņa" iepirkumiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vērš finansējuma saņēmēju uzmanību, ka, saskaņā ar Eiropas Padomes Regulas Nr.966/2012* 112. pantu, projekta ietvaros, veicot zemsliekšņa iepirkumus, finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka savstarpējā kontaktēšanās starp finansējuma saņēmēju un kandidātiem vai pretendentiem līgumu piešķiršanas procedūras laikā notiek, ievērojot pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi.
20.04.2012.
Notika apmācību seminārs „PPP un energoefektivitātes projekti”
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, veicot publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkcijas, š.g. 26.martā organizēja mācību semināru par PPP potenciālu energoefektivitātes projektos, tai skaitā, par finansējuma un tehniskās palīdzības piesaistīšanas iespējām.
05.04.2012.
Uzsākts līgumslēgšanas process par ES līdzfinansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu 6.atlases kārtas ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra gatavo parakstīšanai pirmos 26 līgumus par ERAF līdzfinansētu projektu īstenošanu aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" 6.atlases kārtas ietvaros.
03.04.2012.
Uzsākts līgumslēgšanas process par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras pieminekļu saglabāšanas projektu īstenošanai
CFLA ir uzsākusi līgumslēgšanas procesu par projektu īstenošanu aktivitātes "Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā" 2. atlases kārtas ietvaros.
29.03.2012.
Noslēgts pēdējais sadarbības līgums par projekta īstenošanu Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros
Noslēgts pēdējais Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanas līgums par projekta "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem vispārējās izglītības iestādēs" īstenošanu.
14.03.2012.
Par ierobežojumu slēgt uzņēmuma līgumus ar darbiniekiem
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra protokollēmumu Nr.75 un informatīvo ziņojumu "Par uzņēmuma līgumu ar Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmēju esošajiem vai bijušajiem darbiniekiem un civildienesta ierēdņiem slēgšanas ierobežošanu" Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē
18.01.2012.
CFLA uzsāk ES fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes
Ar š.g. 2.janvāri Centrālā finanšu un līgumu aģentūra uzsāk Eiropas Savienības fondu projektu iepirkumu pirmspārbaudes – iepirkuma dokumentācijas pārbaudi un iepirkuma procedūras norises pārbaudi, ko līdz šim veica Iepirkumu uzraudzības birojs.
17.01.2012.
Noslēgta atklāta projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātes Ģimenes ārstu tīkla attīstība ietvaros
Š.g. 14.janvārī ir noslēgusies atklāta projektu iesniegumu atlase Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.1.1. apakšaktivitātes Ģimenes ārstu tīkla attīstība ietvaros par atlikušo finansējumu, kopumā saņemot 48 projektu pieteikumus.
16.01.2012.
Noslēgtas vienošanās ES fondu tehniskās palīdzības otrās kārtas projektu iesniegumu atlases ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2011.gada nogalē ir noslēgusi visas 25 vienošanās ar valsts pārvaldes iestādēm Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības otrās kārtas projektu iesniegumu atlases ietvaros par kopējo finansējumu 38 937 495 latu apmērā.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu