• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
08.12.2011.
Par rīcību sadārdzinājuma / izmaksu pieauguma gadījumos ūdenssaimniecības projektos
CFLA aicina projektu īstenotājus, kuri realizē ERAF līdzfinansētos projektus 3.4.1.1. aktivitātes Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 ietvaros, ņemt vērā par aktivitāti Atbildīgās iestādes - VARAM - norādījumus kā rīkoties finansējuma saņēmējam, ja projektā ir radies izmaksu sadārdzinājums.
07.12.2011.
Seminārs Kohēzijas fonda līdzfinansēto vides aizsardzības infrastruktūras projektu īstenotājiem
Š.g. 19.decembrī plkst. 11.00 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko semināru projektu īstenotājiem par Kohēzijas fonda 3.5.1.2. aktivitātes Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība un 3.5.1.2.3. apakšaktivitātes Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība ietvaros līdzfinansētajos projektos plānoto aktivitāšu realizēšanu.
06.12.2011.
Izmaiņas Publisko iepirkumu likumā attiecībā uz kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumiem
Visiem finansējuma saņēmējiem jāievēro, ka pēc 2011.gada 3.novembra kandidāti un pretendenti no iepirkuma procedūrām nav izslēdzami, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu. Pretējā gadījumā var tikt konstatēta neatbilstība un piemērota finanšu korekcija saskaņā ar Vadošās iestādes 2010.gada 3.jūnija vadlīnijām par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas Savienības finansētajos projektos.
06.12.2011.
Par izmaiņām iepirkuma līgumā
Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas praksi, kā arī Publisko iepirkumu likumu, pasūtītājs nedrīkst pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas, kā arī līguma darbības laikā, grozīt būtiskus līguma nosacījumus, kas varētu mainīt pretendentu loku iepirkuma procedūrā vai mainīt pretendentu sagatavotos piedāvājumus.
15.11.2011.
Izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase apakšaktivitātes "Ģimenes ārstu tīkla attīstība" ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.1.5.1.1.apakšaktivitātes Ģimenes ārstu tīkla attīstība ietvaros par atlikušo finansējumu.
10.11.2011.
Semināri par ūdenssaimniecības projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem un to ieviešanas aktuālajiem jautājumiem
Ņemot vērā š.g. 15. septembrī izsludināto 2007.–2013. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda apakšaktivitātes 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 atklātās projektu iesniegumu atlases 6. kārtu ar pieteikšanos līdz 14.decembrim, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīko vairākus seminārus par ūdenssaimniecības projektu dokumentācijas sagatavošanu 15., 22., 24., 29. novembrī un 1.decembrī.
08.11.2011.
Seminārs ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
Šo piektdien, 11.novembrī, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko informatīvu semināru ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem – 2007.–2013. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda apakšaktivitātes 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 5. kārtas un iepriekšējo kārtu finansējuma saņēmējiem, kuri noslēguši līgumus par Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu un uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.
25.10.2011.
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sāks pildīt Veselības ministrijas atbildībā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu sadarbības iestādes funkcijas
2011.gada 1.novembrī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sāks pildīt Veselības ministrijas atbildībā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu sadarbības iestādes funkcijas. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par Veselības norēķinu centra un Veselības ekonomikas centra reorganizāciju, ES fondu sadarbības iestādes funkcijas, ko līdz šim pildīja VEC, pēc reorganizācijas pārņem Aģentūra.
19.10.2011.
Pabeigta visu sākotnēji plānoto sadarbības līgumu slēgšana par projektu īstenošanu Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros
2011.gada 4.oktobrī, parakstot līgumu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Valsts izglītības attīstības aģentūru un Izglītības un zinātnes ministriju par projekta Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā īstenošanu, ir pabeigta visu sākotnēji plānoto sadarbības līgumu slēgšana par projektu īstenošanu Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros un šobrīd notiek šo projektu aktīva ieviešana.
12.10.2011.
Finansējuma saņēmējiem ir iespēja plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datus ievadīt elektroniski
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, veicinot savstarpējo sadarbību elektroniskās informācijas apmaiņas jomā, piedāvā finansējuma saņēmējiem iespēju veikt līgumā par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu paredzētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika datu ievadi elektroniski Aģentūras Vadības informācijas sistēmas ārējā vidē,līdz ar to, nodrošinot operatīvāku un ērtāku informācijas sniegšanu, kā arī tās uzkrāšanu un apstrādi.
11.10.2011.
Semināri Kuldīgā un Rīgā ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviesējiem
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra oktobrī un novembrī rīko informatīvos seminārus 2007.–2013. gada plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda apakšaktivitātes 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 5. kārtas un iepriekšējo kārtu finansējuma saņēmējiem, kuri noslēguši līgumus par Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta īstenošanu un uzsākuši realizēt projektos plānotās aktivitātes.
29.09.2011.
Uzsākts līgumslēgšanas process par ES līdzfinansētu ūdenssaimniecības attīstības projektu īstenošanu 5.atlases kārtas ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra gatavo parakstīšanai pirmos 12 līgumus par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu īstenošanu 3.4.1.1.aktivitātes Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 5.atlases kārtas ietvaros.
26.09.2011.
Uzsāk projektu iesniegumu atlasi Eiropas Savienības fondu atbalstam tehniskās palīdzības projektu īstenošanai
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir nosūtījusi uzaicinājumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem iesniegt Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projektu iesniegumus ierobežotas projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros.
20.09.2011.
Publicēta precizēta Maksājuma pieprasījuma forma
Saskaņā ar 2011.gada 13.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.701, kas groza līdzšinējo maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra savā mājaslapā publicējusi precizētu Maksājuma pieprasījuma formu.
19.09.2011.
Bezmaksas ūdenssaimniecības operatoru apmācības
Apmācībās, kas norisināsies šā gada 29.septembrī Madonā un 6.oktobrī Cēsīs, aicināti piedalīties finansējuma saņēmēji no Vidzemes reģiona pašvaldībām un komunālās saimniecības uzņēmumiem, kuri ir realizējuši Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētos projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aktivitātes 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 ietvaros.
19.09.2011.
30 reģionālie semināri ES fondu projektu finansējuma saņēmējiem
No šā gada 20.septembra līdz 29.novembrim Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem dažādās Latvijas pilsētās būs iespēja piedalīties 30 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajos semināros par dažādiem ES fondu projektu ieviešanas jautājumiem.
19.09.2011.
Izsludināta sestā projektu atlases kārta ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir uzsākusi projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanai projektu īstenošanai aktivitātes Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 ietvaros.
16.09.2011.
Par bankas garantiju avansa maksājumam
Noslēdzot līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (Aģentūra) par projekta īstenošanu valsts/komercdarbības atbalsta aktivitāšu ietvaros, projekta īstenotājam ir iespēja saņemt avansu. Avansa summa var būt līdz 35 procentiem no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma, kas jāizlieto 12 mēnešu laikā no tās saņemšanas brīža, tas ir, šajā laikā jāiesniedz maksājuma pieprasījumi par avansa summu. Lai avansu saņemtu, finansējuma saņēmējam jāiesniedz Aģentūrā attiecīga dokumentācija, tostarp bankas vai citas tādas pašas finanšu iestādes avansa garantija.
06.09.2011.
Turpmāk nav pieļaujama darījumu kontu izmantošana ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra aicina visus Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējus ņemt vērā, ka turpmāk ES fondu līdzfinansēto projektu īstenošanā nav pieļaujama darījumu kontu izmantošana. Šādu lēmumu pieņēma Ministru Kabinets 2011.gada 23.augusta sēdē.
30.08.2011.
Par sadārdzinājumiem ES fondu līdzfinansēto projektu ietvaros
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra atgādina finansējuma saņēmējiem, ka iepriekšneparedzēts un nepamatots izmaksu pieaugums (sadārdzinājums) Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros nav pieļaujams un nevar tikt finansēts no valsts budžeta un ES fondu līdzekļiem.
23.08.2011.
Līdz jūlija beigām nodrošināta valsts budžeta izdevumu plāna izpilde Aģentūras administrēto aktivitāšu ietvaros
Šā gada pirmajos septiņos mēnešos pilnībā apgūti valsts budžeta izdevumu plānā paredzētie līdzekļi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda aktivitāšu ietvaros, nodrošinot valsts budžeta izdevumu plāna izpildi.
22.08.2011.
Izmaiņas Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vadībā
Ar 2011.gada 22.augustu par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - Aģentūras) direktori ir iecelta Anita Krūmiņa.
16.08.2011.
Precizēta veidlapa "Pārskats par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs 2007.-2013.gada plānošanas periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās"
2011.gada 2.augustā Ministru kabinets pieņēma grozījumus noteikumos Nr. 952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vertības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās".
29.07.2011.
Publicēts Aģentūras publiskais pārskats par 2010.gadu
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izstrādājusi un publicējusi 2010.gada publisko pārskatu, kurā ietverta informācija par būtiskākajiem sasniegtajiem darba rezultātiem un uzdevumiem pārskata gadā, kā arī iezīmēti 2011.gadā paveicamie uzdevumi.
21.07.2011.
Kultūras ministrija izsludinājusi otro projektu atlases kārtu ERAF līdzfinansējuma piešķiršanai kultūras pieminekļu privātīpašniekiem
Kultūras ministrija ir izsludinājusi otro atklātas projektu iesniegumu atlases kārtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanai projektu īstenošanai aktivitātē Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā.
07.07.2011.
CFLA speciālisti informējuši Horvātijas delegāciju par savu pieredzi Eiropas Savienības fondu administrēšanā
Otrdien, 5.jūlijā, Horvātijas amatpersonu delegācija viesojās Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, lai uzzinātu CFLA pieredzi pirmsstrukturālo un struktūrfondu ieviešanā Latvijā.
07.07.2011.
Horvātijas amatpersonu delegācija iepazinusies ar projektu īstenotāju pieredzi Eiropas Savienības fondu apguvē
Horvātijas amatpersonu delegācijas pārstāvji ir apmeklējuši trīs Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētos projektus - Rīgas Domu, Bauskas pili un Rundāles pili, - lai iepazītos ar projektu īstenotāju pieredzi Eiropas Savienības fondu apguvē.
01.07.2011.
Notiks Horvātijas amatpersonu vizīte Latvijā
No š.g. 4.jūlija līdz 8.jūlijam Latvijā viesosies Horvātijas amatpersonu delegācija, kuras sastāvā būs pārstāvji no Horvātijas Ekonomikas, nodarbinātības un uzņēmējdarbības ministrijas, Reģionālās attīstības, mežsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrijas un Zinātnes, izglītības un sporta ministrijas. Vizītes mērķis ir iepazīt Latvijā izveidoto Eiropas Savienības struktūrfondu vadības un kontroles sistēmu.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu