• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

pievienots: 28.06.2016

5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)

Iesniegšanas termiņš: 30-06-2016 - 31-12-2020

Atlases veids: Ierobežota

Paziņojumi

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumiem Nr.310 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”” 2017.gada 22.augustā ir veikti grozījumi 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • pielikumā “Budžeta kopsavilkuma pielikums”;
 • pielikumā “Komersantu saraksts”;
 • pielikumā “Finansēšanas plāna pielikums”;
 • pielikumā “Apliecinājums par interesi”;
 • pielikumā “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107.un 108.pantu);
 • pielikumā “Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm”;
 • papildināts ar pielikumu “Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”;
 • 4. pielikumā “Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju metodika”;
 • 5.pielikumā “Vienošanās vai cilviltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2017. gada 19. decembrī ir veikusi grozījumus 2016.gada 29.jūnija Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • pielikumā ”Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”;
 • pielikumā  ”Komersantu saraksts”;
 • pielikumā  ”Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
 • papildināts ar 6. pielikumu “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

Informējam, ka saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikuma grozījumiem pielikums “Finansēšanas plāna pielikums” ir dzēsts un tas nav jāpievieno projektu iesniegumu pielikumā.

Ar 2017. gada 19. decembra grozījumiem projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts:

 • Daugavpils pilsētas pašvaldībai līdz 2017. gada 29. decembrim.
 • Krāslavas novada pašvaldībai projekta iesnieguma “Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai” līdz 2017. gada 29. decembrim.
 • Krāslavas novada pašvaldībai projekta iesnieguma “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” līdz 2018. gada 28. februārim.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 13. aprīlī veikusi grozījumus 2016.gada 29.jūnija Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos:

 • projektu iesniegumu atlases nolikumā;
 • 1.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi”;
 • 2.pielikumā “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika ”;
 • 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”;
 • 5.pielikumā “Vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu projekts”;
 • pielikumā  ”Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”;
 • 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde 2018. gada 7.septembrī ir veikusi tehniskus precizējumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 4.pielikumā “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018. gada 23. novembrī ir veikusi grozījumus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”.

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra informē, ka 2019. gada 15. martā spēkā stājas Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumi Nr.117 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”.

Atbilstoši grozījumi tiks iestrādāti projektu iesniegumu atlases nolikumā un tā pielikumos.

Projektu iesniegumu vērtēšana - 3 mēnešu laikā no katra projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

Dokumenti un materiāli

Palīgmateriāli

Skaidrojums par snieguma ietvara finansējuma rezerves piemērošanu (papildināts 07.03.2017.)
Atbildes uz interesentu uzdotajiem jautājumiem par 5.6.2.SAM un 3.3.1.SAM īstenošanas nosacījumiem (19.12.2016.)
Vājstrāvu tīklu veidi - izmaksu veidi 
Partnerības nosacījumi
Par sadarbības līguma saturu (aktualizēts 10.11.2016.)

 

 • Seminārs "ES fondu projektu e-vide un tās lietošana" (07.06.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014.-2020.gadam

 

 • Seminārs par SAM 3.3.1. un 5.6.2. otrās un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumiem (30.06.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē
Informācija par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu
Būtiskākie nosacījumi projektu ieviešanā (VARAM)

 

 • Seminārs par iepirkumu jautājumiem (07.07.2016.)

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Aktualitātes iepirkumos 2014.-2020.gada plānošanas periodā

 

 • 25.01.2018. seminārs ”Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā”

Semināra VIDEO pieejams LPS mājas lapā

Valsts atbalsta komercdarbībai uzraudzība
Valsts atbalsta darbības

Snieguma rezerve un valsts budžeta dotācija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi

Apstiprinātie projektu iesniegumi

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2019
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2019-06-28

  • Sarunu festivāls "Lampa"
 • 29
 • 2019-06-29

  • Sarunu festivāls "Lampa"
 • 30
futbols
ISO
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu