• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Biežāk konstatētās kļūdas pārbaudēs projektu īstenošanas vietās

Lai mazinātu iespējamību, ka finansējuma saņēmējs kļūdās ar būvniecību saistītajos jautājumos, īstenojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansētus projektus, kā rezultātā var tikt piemērota finanšu korekcija, aicinām pievērst uzmanību Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) biežāk konstatētajām atkāpēm pārbaudēs projektu īstenošanas vietās.

Tiek veiktas izmaiņas būvdarbu apjomos, neievērojot publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasības. Izmaiņu veikšanas iemesli:

 • nekvalitatīvs tehniskais projekts;
 • jaunas pasūtītāja vēlmes un vajadzības (neparedzēti darbi);
 • neprecīzi topogrāfiskie plāni;
 • nav veikta vai nav pietiekama inženierizpēte;
 • nav veikta tehniskā/ fiziskā apsekošana ēkām un būvēm pirms tehniskā projekta izstrādes;
 • neobjektīvi tiek interpretēti neparedzamie apstākļi, kuru dēļ nepieciešami papildu darbi.

Tiek veiktas būtiskas izmaiņas (grozījumi) būvdarbu līgumos, tādējādi pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktā noteikto principu par piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Par būtiskiem līguma grozījumiem uzskatāmi tādi grozījumi, kas varētu mainīt pretendentu loku iepirkuma procedūrā vai mainīt pretendentu sagatavotos piedāvājumus, līdz ar to, iespējams, mainot arī iepirkuma procedūras rezultātus, tādejādi pārkāpjot vienlīdzīgas attieksmes principu attiecībā uz iespējamajiem piegādātājiem. Visbiežāk konstatētie līguma grozījumi, kas uzskatāmi par būtiskiem:

 • izmaiņas maksāšanas kārtībā, piemēram, sākotnēji nebija paredzēts avansa maksājums, bet faktiski tas tiek izmaksāts; avansa apmērs tiek būtiski palielināts; iekļauti starpmaksājumi, lai gan sākotnēji bija paredzēts tikai avansa maksājums un gala maksājums u.tml.;
 • izpildes termiņa pagarinājums, piemēram, pagarinot darbu izpildes termiņu, kas bijis vērtēšanas kritērijs saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma gadījumā, mainās iepirkuma uzvarētājs;
 • darbu apjomu vai metodes izmaiņas, piemēram, sākotnēji paredzētā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jauda 100 m3/dnn tiek samazināta uz 70 m3/dnn; cauruļvadu izbūvei sākotnēji paredzētā tranšeju metode tiek nomainīta uz caurduršanas metodi, kas nav sākotnēji paredzēta un iekļauta tāmē.

Faktiski paveikto darbu apjomi ir mazāki nekā plānoti būvdarbu līgumā vai arī tie vispār nav veikti, bet tai pašā laikā tie ir pilnībā apmaksāti. Piemēram, pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka:

 • nav nosiltināts jumts un nomainīts tā segums, bet būvdarbu līgumā šie darbi tiek uzrādīti (kaut gan būtu jābūt veiktām izmaiņām būvdarbu līgumā);
 • izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garumi saskaņā ar izpildshēmās norādīto ir būtiski mazāki nekā būvdarbu līgumā plānotie;
 • ventilācijas sistēma nav izbūvēta visās plānotajās telpās.

Iebūvētie būvizstrādājumi neatbilst vai nav ekvivalenti tehniskajā projektā un būvdarbu līgumā paredzētajiem, bet apmaksa par tiem veikta kā par sākotnēji plānotiem. Piemēram:

 • visas ugunsdrošās durvis, kas paredzētas ar ugunsizturības klasi EI60, bez līguma grozījumiem aizstātas ar EI30 klases ugunsdrošajām durvīm;
 • ekstrudētā putupolistirola vietā iebūvēts parastais putupolistirols;
 • bēniņos cietās akmens vates vietā iebūvēta beramā ekovate, nepalielinot slāņa biezumu;
 • kanalizācijas polipropilēna caurules (PP) nomainītas uz polivinilhlorīda caurulēm (PVC);
 • apkures vara caurules aizstātas ar cinkotā tērauda caurulēm.

Par iebūvētajiem būvmateriāliem nav atbilstošas kvalitāti un izcelsmi apliecinošas dokumentācijas (atbilstības deklarācijas, sertifikātu, testēšanas pārskatu) vai arī tās nav vispār. Ņemot vērā minēto, nevar gūt pārliecību par to, ka, piemēram:

 • iebūvēto logu, ārdurvju siltumpretestības koeficients, iekšdurvju skaņas izolācija, ugunsdrošo durvju ugunsizturības klase u.c. atbilst tehniskajā projektā norādītajam un būvdarbu līgumā paredzētajam;
 • segto darbu pieņemšanas aktos norādītie būvmateriāli atbilst faktiskajai situācijai.

Nepilnīgi aizpildīta būvniecības izpilddokumentācija, piemēram:

 • būvdarbu žurnālā nav norādīti apakšuzņēmēji, darbu pārtraukumi (tehnoloģiskais pārtraukums u.tml.);
 • segto darbu aktos nav norādīti būvizstrādājumu kvalitāti un atbilstību apliecinošie dokumenti;
 • autoruzraudzības žurnālā nav norādītas visas veiktās izmaiņas tehniskajā projektā.

Tiek veikta būvuzņēmēja personāla (būvdarbu vadītāja) un apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju piesaiste, nepārliecinoties par to atbilstību iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

Finansējuma saņēmējs neievēro iepirkumā izvirzītās prasības attiecībā uz garantijām līguma izpildes laikā un garantijas periodā, piemēram:

 • būvdarbu līgumā paredzēts, ka kopā ar gala maksājumu būvuzņēmējam jāiesniedz garantijas laika garantija, bet faktiski visi maksājumi ir veikti un garantija nav iesniegta;
 • līguma izpildes garantijas termiņš ir īsāks nekā noteikts līgumā;
 • garantijas laika garantija iesniegta par mazāku periodu, nekā to paredz līguma nosacījumi;
 • saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēta visu risku apdrošināšanas polise būvniecībā, bet faktiski iesniegta tikai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

CFLA pārbaudes rezultātu nosaka „ar iebildumiem” un sniedz ieteikumus vai norādes projekta īstenošanas uzlabošanai un to ieviešanas termiņus, ja pārbaudē projekta īstenošanas vietā konstatētās atkāpes ir iespējams novērst un tās nerada finansiālas sekas projektā.

Bet, ja konstatētās atkāpes būtiski ietekmē projekta īstenošanu, konstatēti neattiecināmi izdevumi, neatbilstība vai aizdomas par neatbilstību, pārbaudes rezultāts tiek noteikts kā „negatīvs” un CFLA saskaņā ar normatīvajiem aktiem atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus vai var piemērot projekta attiecināmo izmaksu finanšu korekciju.

Plašāk par pārbaudēm projekta īstenošanas vietā šeit.

pēdējo reizi aktualizēts: 29.05.2014.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Marts 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu