• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Plānotie pasākumi

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
9. maijā plkst. 11.00 Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlasi 5.2.1.2. pasākuma 1. kārtā "Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide" CFLA zāle Rīgā, Smilšu ielā 1  Pieteikšanās šeit
26. aprīlī plkst. 11.00

Informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ES fondu programmā "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”  

Ekonomikas ministrijā, Brīvības ielā 55, 224. telpā, Rīgā

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās šeit

26. aprīlī plkst. 10.00

Informatīvais seminārs par 5.3.1. SAM “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”  projektu iesniegumu atlases otro kārtu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409. telpā, Peldu iela 25, Rīgā

Darba kārtība šeit

 

Pieteikšanās šeit

20. aprīlī plkst. 13.00 Informatīvais seminārs par 9.3.2. SAM "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" CFLA zālē Rīgā, Smilšu iela 1 Darba kārtība šeit

 

Semināru cikls "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" 26.aprīlis - 31.maijs

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
26. aprīlī plkst.10.00 Informatīvais seminārs Rīgā "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"

Bellevue Park Hotel Riga, Rīgā, Slokas ielā 1

TIEŠRAIDE 26. aprīlī no plkst.10.00

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies (sasniegts maksimālais vietu skaits)

10. maijā plkst.10.00 Informatīvais seminārs Jelgavā "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Jelgavā, Jelgavas novada domes zālē Pasta ielā 37, 1.stāvā

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās šeit

17. maijā plkst.10.00 Informatīvais seminārs Kuldīgā "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Kuldīgā, Liepājas ielā 48 (VID telpās), 1. stāvā

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās šeit

24. maijā plkst. 10.00 Informatīvais seminārs Cēsīs "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" Cēsīs, CATA zālē Jāņa Poruka ielā 8

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās šeit

31. maijā plkst. 10.00 Informatīvais seminārs Rēzeknē "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"

Rēzeknē, Rēzeknes novada pašvaldības telpās Atbrīvošanas alejā 95A

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās šeit

Notikušie pasākumi

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
29.martā plkst.10:00 Informatīvais seminārs
"Labā prakse ES fondu atbalsta izmantošanā"
Norises vieta mainīta - seminārs notiks Doma laukumā 4, Rīgā, ALTUM konferenču zālē. Darba kārtība šeit
9.martā plkst.11:00 Informatīvais seminārs
par projekta iesnieguma sagatavošanu
ES fondu programmā
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenā ēka, Peldu iela 25, 409.telpa, Rīga

TIEŠRAIDE  9. martā no plkst. 11.00

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās līdz 8. marta plkst. 12:00, rakstot uz e-pasta adresi:

linda.krumina@km.gov.lv

2.martā plkst.11:00 Informatīvais seminārs
par projekta iesnieguma sagatavošanu
ES fondu programmā
„Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenā ēka, Peldu iela 25, 409.telpa, Rīga

TIEŠRAIDE  2. martā no plkst. 11.00

Darba kārtība  šeit

Pieteikšanās beigusies

9.februāris plkst.10.00 CFLA seminārs finansējuma saņēmējiem: ES fondu programmas "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošana CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga

Darba kārtība  šeit

Pieteikšanās beigusies

7.februāris plkst.10.00 ES fondu programmas “Praktiskās ievirzes pētījumi”: ar saimniecisku darbību nesaistītu
projektu īstenošana
CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

31.janvāris plkst.10.00 ES fondu programmas “Praktiskās ievirzes pētījumi”: ar saimniecisku darbību nesaistītu
projektu īstenošana
RTU Zinātniskās bibliotēkas konferenču zāle, Paula Valdena iela 5, Rīga

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

27.janvāris plkst.10.00 ES fondu programmas “Praktiskās ievirzes pētījumi”: ar saimniecisku darbību saistītu
projektu īstenošana
CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

25.janvāris plkst.10.00 ES fondu programmas “Praktiskās ievirzes pētījumi”: ar saimniecisku darbību nesaistītu
projektu īstenošana
Latvijas Universitāte, Mazā aula, Raiņa bulvāris 19

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

25.janvāris plkst.10.00 CFLA seminārs finansējuma saņēmējiem: “Klasteru programmas” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošana CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

24.janvāris plkst.10.00 ES fondu programmas “Praktiskās ievirzes pētījumi”: ar saimniecisku darbību nesaistītu
projektu īstenošana
CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

19.janvāris plkst.12.00 Informatīvais seminārs PAŠVALDĪBĀM
par projekta iesnieguma sagatavošanu
ES fondu programmā
Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas galvenā ēka, Peldu iela 25, 409.telpa, Rīga

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

17.janvāris plkst.10.00 Informatīvais seminārs komersantiem (finansējuma saņēmējiem)
"Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai
CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

10.janvāris plkst.10.30 Informatīvais seminārs VALSTS ĒKU APSAIMNIEKOTĀJIEM par projekta iesnieguma sagatavošanu ES fondu programmā „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās Ekonomikas ministrijas  224. telpa, Brīvības iela 55 (II ieeja, 2. stāvs), Rīga

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

3.janvāris plkst.11.00 Informatīvais seminārs KOMERSANTIEM "Atbalsts energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos" par projekta iesnieguma sagatavošanu

Ekonomikas ministrijas  224. telpa, Brīvības iela 55 (II ieeja, 2. stāvs), Rīga

TIEŠRAIDE 3. janvārī no plkst. 11.00

Darba kārtība šeit 

Pieteikšanās beigusies

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
21.decembris plkst.10.00 Informatīvais seminārs par 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projektu īstenošanu Smilšu iela 1, Rīga, CFLA Darba kārtība šeit
12. decembris plkst. 10.30

Informatīvais seminārs par
8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,
8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
projektu īstenošanu

Smilšu iela 1, Rīga, CFLA

 

Darba kārtība šeit

8. decembris plkst. 11.00 Informatīvais seminārs par 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”
projektu iesniegumu atlases jautājumiem

Smilšu iela 1, Rīga, CFLA

Darba kārtība šeit

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
27. oktobris plkst. 11.00 Informatīvais seminārs par projekta iesnieguma sagatavošanu ES fondu atbalsta programmā infrastruktūras izbūvei un rekonstrukcijai Natura 2000 teritorijās 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409.telpā, Peldu ielā 25, Rīgā

TIEŠRAIDE 27.oktobrī plkst. 11

DARBA KĀRTĪBA

Pieteikšanās beigusies

26. oktobris plkst. 09.30 Informatīvais seminārs par projektu īstenošanu pasākumos 8.3.1.1, 8.5.2., 8.5.3., 8.3.2.1.

Smilšu iela 1, Rīga, CFLA

Darba kārtība šeit

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
7.oktobris plkst. 9.00 - 11.00 LPS,  CFLA un VARAM diskusija par SAM 5.6.2.  "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un  SAM 3.3.1. "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām “ progresu un identificētiem jautājumiem LPS ēkā,  Mazā Pils ielā 1, Rīgā 4.stāvā

Darba kārtība šeit

 

22.septembris plkst.10.30 Informatīvais seminārs
par projekta iesnieguma sagatavošanu
ES fondu programmā
„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”

Ekonomikas ministrijas  224. telpa, Brīvības iela 55 (II ieeja, 2. stāvs), Rīga

 

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

Semināra video pieejams šeit

21.septembris plkst. 11.00 Informatīvais seminārs par Darbības programmas 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” 1. atlases kārtas jautājumiem CFLA konferenču zāle, Smilšu iela 1 (ieeja no Meistaru ielas), Rīga Darba kārtība šeit

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
21. jūlijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs
 “Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”

Ekonomikas ministrijas  224. telpa, Brīvības iela 55 (II ieeja, 2. stāvs), Rīga

Tiešraide 21.jūlijā no plkst. 10

VIDEO pieejams šeit

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
13. jūlijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs video konferences veidā „9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” pirmās projektu iesniegumu atlases jautājumi"

Latvijas Pašvaldību savienības telpās, Mazā Pils ielā 1, Rīgā

tiešraide: www.lps.lv

Darba kārtība šeit

Semināru cikls “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
1.jūlijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”

CFLA konferenču zāle Smilšu ielā 1 (ieeja no Meisteru ielas), Rīga

Pasākuma tiešraide 01.07. no plkst.10:00

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

30.jūnijs plkst.11.00 Informatīvais seminārs “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” Daugavpils pilsētas domes zāle, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

29.jūnijs plkst. 10.00 Informatīvais seminārs “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” Liepājas domes Lielā zāle, Rožu iela 6, Liepāja

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

28.jūnijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” Jelgavas pilsētas domes Konferenču zāle, Lielā iela 11, Jelgava

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

17.jūnijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” Valmieras Kultūras centra Kamerzāle (3.stāvs), Rīgas iela 10, Valmiera

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

16.jūnijs plkst.11.00 Informatīvais seminārs “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs, Kuldīgas iela 18, Ventspils

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
30. jūnijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs video konferences veidā “3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”  un 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” otrās un trešās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumi

Latvijas Pašvaldību savienības telpās, Mazā Pils ielā 1, Rīgā

tiešraide: www.lps.lv

Darba kārtība šeit

 

Datums Pasākums Vieta Sīkāka informācija
29.aprīlis plkst. 10 Seminārs par ERAF atbalstu pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros (1. atlases kārta)

Latvijas Universitātes Lielā aula, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Pasākuma tiešraide 29.04. no plkst.10:00

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

5.maijs plkst.11 Seminārs par ERAF atbalstu pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros (1. atlases kārta) Daugavpils Universitāte (jaunais korpuss), 130.auditorija, Parādes iela 1a, Daugavpils

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

10.maijs plkst. 10 Seminārs par ERAF atbalstu pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros (1. atlases kārta) Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Sudraba zāle (2.stāvs), Lielā iela 2, Jelgava

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

12.maijs plkst.10 Seminārs par ERAF atbalstu pasākuma „Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros (1. atlases kārta) Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, 116.auditorija,  Āzenes iela 12/1, Rīga

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

8. jūnijs plkst.10.00 Informatīvais seminārs „Klasteru programma” CFLA konferenču zāle Smilšu ielā 1, Rīgā (ieeja no Meisteru ielas

Darba kārtība šeit

Pieteikšanās beigusies

14.jūnijs plkst.10.00 Seminārs par 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" projektu īstenošanas jautājumiem CFLA konferenču zāle Smilšu ielā 1, Rīgā (ieeja no Meisteru ielas Darba kārtība šeit
pēdējo reizi aktualizēts: 21.04.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-04-20

  • Informatīvais seminārs par ES fondu atbalsta programmu slimnīcu infrastruktūrai un pakalpojumiem
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 2017-04-26

  • Informatīvs seminārs Rīgā "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā"
  • Seminārs par ES fondu atbalstu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstīšanai
  • Seminārs par ES fondu atbalsta programmu energoefektivitātes veicināšanai
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija