• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Vispārīgā informācija

Darbības virziena mērķis

Nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu.

CFLA funkcijas

CFLA veic Publiskās un privātās partnerības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas funkcijas, tai skaitā:

 • publicē lēmumu par PPP projekta finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu savā mājaslapā;
 • izvērtē finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļautos pieņēmumus un risku sadali starp publisko un privāto partneri un paredzamo līgumcenu publiskās un privātās partnerības līgumā un sniedz atzinumus par tiem;
 • izvērtē publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu koncesijas procedūru dokumentos un publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatos, lai publiskās un privātās partnerības līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu;
 • izvērtē publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatus un sagatavo atzinumus par veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam līgumam;
 • sniedz Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto PPP līgumu izpildi.

CFLA nodrošina arī PPP kompetences centra funkciju izpildi.

 

Kontaktpersona PPP jautājumos:

Diāna Škļara
Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta
Uzņēmējdarbības nodaļas
vadītāja 
E-pasts: diana.sklara[at]cfla.gov.lv
Tālr.: 29991823

 

 

Par PPP

Publiskā un privātā partnerība ir sadarbība starp publisko un privāto sektoru, sniedzot sabiedrībai nozīmīgu pakalpojumu, ko tradicionāli sniegtu publiskais sektors.

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu publiskā un privātā sektora partnerības sadarbību raksturo šādas pazīmes:

 • sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem;
 • sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā;
 • tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet var notikt arī ilgāk;
 • publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi);
 • atbildība un riski tiek dalīti starp publisko partneri un privāto partneri.

Plašāk par publisko un privāto partnerību.

pēdējo reizi aktualizēts: 20.12.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 2018-01-25

  • Valsts atbalsta un snieguma rezerves jautājumi projektu iesniegumu atlasē un īstenošanā
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
ISO
NaudaDarbība
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija