• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Vispārīgā informācija  

2004.-2006.gada plānošanas periodā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra administrēja Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētos projektus.

Darbības mērķis

Nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 2004.–2006.gada plānošanas perioda ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

Darbības virziena apraksts

2004.–2006.gada plānošanas periodā Aģentūra bija vienīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas operacionālā un projektu līmenī uzraudzīja ERAF (2004–2006) finansējuma saņēmēju īstenotos projektus.

Pēdējie maksājumi ERAF (2004–2006) finansējuma saņēmējiem ir veikti 2009.gada 1. ceturksnī, līdz ar to šīs programmas aktīvais projektu ieviešanas periods ir noslēdzies. Šobrīd Aģentūra veic normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu ERAF (2004–2006) ietvaros līdzfinansēto projektu rezultātu ilgtspējas uzraudzību.

CFLA funkcijas

ERAF projektu administrēšanā Aģentūra veica 2.līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas, nodrošinot šādu funkciju izpildi:

 • saskaņoja 1.līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādātās atklāta konkursa projektu iesniegumu formas un vadlīnijas iesniegumu iesniedzējiem;
 • izsludināja atklātus projektu iesniegumu konkursus un pieņēma projektu iesniegumus;
 • veica atklātu projektu iesniegumu konkursu administratīvās atbilstības pārbaudi un iesniedza tos vērtēšanai un apstiprināšanai attiecīgajā 1.līmeņa starpniekinstitūcijā;
 • izstrādāja standarta līgumu ar finansējuma saņēmējiem par struktūrfonda ietvaros finansējamo projektu īstenošanu;
 • izskatīja projektu ieviešanas progresa pārskatus;
 • sagatavoja izdevumu prognozes un iesniedza tās maksājumu iestādē;
 • pārbaudīja struktūrfondu līdzekļu atmaksas pieprasījumus, sagatavoja maksājumu pieprasījumus līdzekļu atmaksai un iesniedza tos maksājumu iestādē;
 • sagatavoja izdevumu deklarācijas un iesniedza tās pārbaudei vadošajā iestādē, kas nodrošināja to iesniegšanu maksājumu iestādē;
 • veica vadošās iestādes noteiktās struktūrfondu finanšu kontroles, t.sk. pārbaudes projektu izpildes vietās;
 • veica struktūrfondu uzskaiti atbilstoši piešķirtajam finansējumam;
 • nodrošināja struktūrfondu finansēto pasākumu ietvaros neattaisnoti veikto izdevumu uzskaites un atmaksāšanas koordināciju, konstatēto neatbilstību un pārkāpumu uzskaiti atbilstoši vadošās iestādes noteiktajiem pamatprincipiem;
 • nodrošināja publicitātes pasākumus atbilstoši vadošās iestādes noteiktajiem principiem.

 

 

Par programmu

ERAF ir viens no četriem Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem, kuru ietvaros Latvijai laika posmā no 2004. līdz 2006. gadam bija pieejams finansiālais atbalsts.

ERAF mērķis bija palīdzēt izlīdzināt atšķirības ES dalībvalstu reģionālās attīstības līmenī, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu konversijā, kuru ekonomiskais stāvoklis pasliktinājās. Šī fonda ietvaros palīdzība tika sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz produktīvām investīcijām, infrastruktūras uzlabošanu un vienotā tirgus attīstību.

Plašāk par ERAF (2004–2006) programmu.

pēdējo reizi aktualizēts: 06.09.2013.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Smilšu iela 1, 152. kabinets
(ieeja no Meistaru ielas)
Rīga (Vecrīga), LV-1919

Tālrunis: (+371) 22306116
Fakss: (+371) 67357841
E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2017
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2017-06-01

  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 2
 • 2017-06-02

  • Informatīvais seminārs - video konference: Iepirkumu plānošana un biežāk pieļautās kļūdas 9.2.4.2. pasākuma projektu ietvaros
  • Seminārs par ES finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 2017-06-07

  • Apaļā galda diskusija par PostDocLatvia
  • Informatīvs seminārs par integrētu teritoriālo investīciju (ITI) projektu vērtēšanu
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 2017-06-14

  • Informatīvais seminārs​​​​​​​ "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā”
 • 15
 • 2017-06-15

  • Informatīvs seminārs par 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" projekta īstenošanu
  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 16
 • 2017-06-16

  • 7. Baltijas valstu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju sanākme par vides projektiem
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2017-06-20

  • VARAM seminārs pašvaldībām par 3.3.1., 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu
 • 21
 • 2017-06-21

  • Seminārs par projektu īstenošanu programmā "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2017-06-28

  • Seminārs par ES fondu programmu „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
 • 29
 • 30
Aptauja par tīmekļvietni
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Mazāks Slogs
NaudaDarbība
eParaksts
Latvija